Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3650 Індивідуальна робота Word на тему Створення документа-бланка з елементами автоматизації розрахунків, Основи інформатики, НУДПСУ

Індивідуальна робота Word на тему Створення документа-бланка з елементами автоматизації розрахунків, Основи інформатики, НУДПСУ

« Назад

Індивідуальна робота Word на тему Створення документа-бланка з елементами автоматизації розрахунків за допомогою можливостей текс того редактора Word

Мета: Придбати навички роботи створення документів з елементами автоматизації засобами ТР

Хід роботи

1. Завантажити ТР.

2. Розробіть форму «Електронна анкета» (мал. 1), яка дозволить в інтерактивному режимі роботи вводити номер курсу, вибирати назви факультету, давати відповіді на поставлені в анкеті питання шляхом заповнення полів або вибором відповідних перемикачів.

3. Форма документа повинна бути розроблена як шаблон, який складається з декількох різнотипних по технології підготовки зон:

 • текст, що пояснює технологію роботи користувача з формою;

 • малюнок;

 • поле введення номера курсу;

 • список найменувань факультетів (додавання нового факультету або коректування його назви в процесі введення неможливі);

 • таблиця А, яка складається з постійної частини у вигляді фіксованих назв рядків (1 - 7) і змінної части у вигляді полів введення в 2-у колонку і осередки підсумків;

 • таблиця В, яка складається з постійної частини у вигляді фіксованих назв рядків (1 - 8) і змінної части у вигляді полів введення в 2-у колонку і осередки підсумків;

 • таблиці Рівень доходу, Додаткові заробітки, Сімейний стан. Кожна

  таблиця складається з постійної частини у вигляді заголовка і фіксованих назв рядків, а також змінною части у вигляді прапорців.

Виконання завдання рекомендується проводити по етапам:

1-й етап - створення постійної частини форми у вигляді тексту і таблиць;

2-й етап - впровадження малюнка;

3-й етап - створення змінної части форми;

4-й етап - установка захисту і збереження форми.

Оціните щоденні витрати часу (%)

Оціните щомісячні витрати (%)

УВАГА!

При заповненні полий таблиць А і В Електронної анкети значення РАЗОМ повинно дорівнювати 100%.

Для перевірки підсумків необхідно нажинати кнопку <3ащита формы> на панелі інструментів Форма.

Якщо підсумок не рівний  100%,  зніміть захист,  відредагуйте значення початкових даних і повторіть обчислення підсумків, знову встановивши захист.

Прапорці встановлюються пропуском тільки при натиснутій кнопці <3ащита формы> на панелі інструментів Форма.

Увага! Для запису в БД введених відповідей анкети слід виконати команду Сервіс, Параметри, вкладка Збереження - Збережете тільки дані для форм, а потім збережете документ, привласнивши йому нове ім'я Файл, Зберегти як

Форма документа Електронна анкета (файл Анкета.dос)
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ

1-й етап - створення постійної частини форми у вигляді тексту і таблиць

 1. Створіть новий документ. Для цього виконаєте команду Файл, Створити з підтвердженням в діалоговому вікні встановлених за умовчанням параметрів документа, визначуваних перемикачем Документ і типом Звичайний.

 2. Введіть назву форми, користуючись шрифтом Times New Roman, 12 pt, розряджений (2пт), напівжирний.

 3. Введіть текст, що пояснює заповнення таблиць А і В, а також що пояснює текст внизу Електронної анкети тим же шрифтом, але звичайного вигляду.

Примітка. Решту тексту вводитимете шрифтом Times New Roman, 12pt, звичайний.

 1. Для номера курсу і назви факультету залиште порожнє місце.

 2. Створіть таблиці А і В, користуючись освоєною раніше технологією формування таблиць. Ми пропонуємо дотримуватися наступних рекомендацій:

  • створіть загальну таблицю з 5 стовпців і 9 рядків, задавши ширину стовпців, як на;

  • 2 у 1-му стовпці розмістите назви рядків таблиці А і перенумеруйте їх. Для цього виділите осередки з назвами і виконаєте команду Формат, Список, що Нумерується, - 1, 2,3;

  • у 4-му стовпці розмістите назви рядків таблиці В і перенумеруйте їх; встановіть покажчик миші на таблицю і натисніть праву кнопку миші. У меню, що з'явилося, виберіть команду Автоформат і відмініть прапорець в графі Межі. Потім, використовуючи кнопку <Внешние границы> на панелі інструментів Форматування, сформуйте рамку для таблиць, як на мал. 2.42.

6. Створіть таблиці Рівень доходу, Додаткові заробітки, Сімейний стан, користуючись освоєною раніше технологією формування таблиць. Ми пропонуємо дотримуватися наступних рекомендацій:

 • створіть загальну таблицю з 8 стовпців і 4 рядків, задавши ширину стовпців;

 • об'єднаєте 1-й і 2-й осередки першого рядка таблиці і наберіть назву Рівень доходу, аналогічним чином введіть назви двох таблиць, що залишилися;

 • у 1-му стовпці розмістите назви рядків таблиці Рівень доходу, в 4-му стовпці - назви рядків таблиці Додаткові заробітки, а в 7-му - таблиці Сімейний стан;

 • встановіть покажчик миші на таблицю і натисніть праву кнопку миші. У меню, що з'явилося, виберіть команду Автоформат і відмініть прапорець в графі Межі. Потім, використовуючи кнопку <Внешние границы> на панелі інструментів Форматування, сформуйте рамку для таблиць, як на мал. 2.42, щоб вийшли три окремі таблиці.

2-й етап - впровадження малюнка

7. Упровадите малюнок у форму, використовуючи наступні технологічні операції:

 • встановите курсор в тому місці Електронної анкети, де повинен знаходитися малюнок;

 • виконаєте команду Вставка, Малюнок, Картинки;

 • на вкладці Графіка виберіть пункт Наукова графіка, виділіть малюнок із зображенням манускрипту і натисніть кнопку <Вставить>;

 • установите покажчик миші на знов упроваджений у форму малюнок і натисніть спочатку ліву кнопку миші, а потім праву. У меню, що з'явилося, виконаєте команду Формат малюнка і встановите наступні параметри:

Вкладка Розмір: Ширина: точно 1,36 см; висота - точно 1,6 см Зберегти пропорції: прапорець Відносна початкового розміру: прапорець

Вкладка Положення: По горизонталі: 3,05 см щодо сторінки По вертикалі: 0,61 см щодо абзацу Поверх тексту: прапорець Переміщати разом з текстом: прапорець

3-й етап - створення змінної части форми

Увага! Вставку полів форми можна організувати за допомогою команди Вигляд, Панелі інструментів, де установкою прапорця Форми відображається на екрані панель Форма.

8. Розмістите Текстове поле в заголовок анкети, виконавши технологічні операції:

 • встановите курсор в місце вставки поля для номера курсу;

 • виконаєте вставку текстового поля натисненням кнопки <ab> на панелі Форми;

 • зробіть настройку поля Текст. Дня цього поставте покажчик миші на полі і натисніть праву кнопку миші. У меню, що з'явилося, виберіть команду Властивості і встановіть в діалоговому вікні наступні параметри (також можна використовувати кнопку <Параметры поля формы> на панелі інструментів Форми).

Тип: число, Максимальна довжина: 1, Число за умовчанням: 1, Формат числа: 0 (ціле).

Закладка: Текстове поле 1 (привласнюється системою), Виконати макрос при вході/виході: немає, Вирішити зміни: прапорець

9. Розмістите Поле із списком в заголовок анкети:

 • встановите курсор в місце вибору назви факультету;

 • виконаєте вставку поля натисненням кнопки <Поле із списком> на панелі Форми;

 • зробіть настройку поля Список. Для цього поставте покажчик миші на полі і натисніть праву кнопку миші. У меню, що з'явилося, виберіть команду Властивості і встановіть в діалоговому вікні наступні параметри:

Список елементів формується за допомогою введення в полі “Елемент” назв факультетів: економічний, фізичний, соціологічний, хімічний, філологічний

Виконати макрос при вході/виході: немає

Закладка: Поле із списком! (за умовчанням привласнюється системою)

Вирішити зміни: прапорець

10. Розмістите Текстові поля в другу колонку таблиць А і В. технологичеській процес складатиметься з наступних операцій:

 • встановите курсор в осередок 2-ої колонки таблиці, де знаходитиметься поле числа, що вводиться;

 • виконаєте вставку Текстового поля по аналогії з п. 1;  *

 • зробіть настройку Текстового поля по аналогії з п. 1.

Тип: число, Обмеження довжини: немає

Число за умовчанням: 0,00%. Формат числа: 0,00%

Виконати макрос при вході/виході: немає

Закладка: Текстове поле 2 (за умовчанням привласнюється системою)

Вирішити зміни: прапорець

Текст довідки: число менше 1, виклик після натиснення <F1>

Увага! Виконаєте описаний вище технологічний процес: для таблиці А - 7 разів, для таблиці В - 8 разів.

11. Для формування підсумків в таблицях А і В скористайтеся наступною технологією:

 • встановите курсор в порожню осередок рядка РАЗОМ;

 • виконаєте команду Таблиця, Формула;

у вкладці, що з'явилася, відображається формула SUM(ABOVE)*100 і формат обчисленого значення 0,00%, для підтвердження яких натисніть кнопку <ОК>.

12. Розмістите поля типу Прапорець в другу колонку таблиць Рівень доходу, Доповни тільні заробітки, Сімейний стан. Для цього:

 • встановите курсор в осередок 2-ої колонки таблиці, де знаходитиметься поле Прапорець;

 • виконаєте вставку поля за допомогою кнопки <Флажок> на панелі інструментів Форми;

 • зробіть настройку поля Прапорець по аналогії з технологією настройки в п.1.

Розмір: точно 12 Pt, За умовчанням: знятий

Виконати макрос при вході/виході: немає

Закладка: переключатель# (# - порядковий номер перемикача)

Вирішити зміни: прапорець

4-й етап -- захист і збереження шаблону форми

13. Встановите захист форми від змін. Для цього:

  • введіть команду Сервіс, Встановити захист;

  • встановите перемикач Введення даних в поля форм;

  • введіть пароль (до 15 символів), який запрошуватиметься при спробах внесення змін у форму або зняття з неї захисту.

14. Збережете шаблон. Для цього:

  • введіть команду Файл, Зберегти як;

  • вкажіть ім'я файлу, наприклад АНКЕТА, а в графі Тип файлу виберіть Шаблон документа;

  • вкажіть ім'я диска і виберіть каталог для запису файлу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!