Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3641 Практична робота 13 на тему Формування складних запитів, Основи інформатики, НУДПСУ

Практична робота 13 на тему Формування складних запитів, Основи інформатики, НУДПСУ

« Назад

Практична робота 13 на тему Формування складних запитів

Мета: Навчитися формувати складні запити в СУБД Access.

Завдання

 1. Розробити запит з параметром про студентів заданої групи, в якому при введенні у вікно параметрів номеру групи 151 або 152 на екран повинен виводитись склад цієї групи.

 2. Створити запит, в якому виводяться оцінки студентів заданої групи із заданої дисципліни.

 3. Створити перехресний запит, у результаті якого буде створена вибірка, яка відображає середній бал по дисциплінах у групах.

 4. Розробити запит на збільшення заробітної плати на 10% тим викладачам, які отримують менше 500 грн.

 5. Створити запит на знищення відрахованих студентів.

 6. Розробить запит на створення бази даних відмінників.

 7. Для всіх створених запитів розробити форми.

 8. Для створення запита з параметром про студентів заданої групи необхідно:

Технологія роботи

 • відкрити вкладку Запросы;

 • натиснути кнопку Создать;

 • у вікні, що з’явилося вибрати Простой запрос і натиснути кнопку Ок;

 • у вікні, що з’явилося у рядку Таблицы/запросы вибрати зі списку таблицю Студенти;

 • перенести всі поля з вікна Доступные поля у вікно Выбранные поля, натиснути кнопку;

 • натиснути кнопку Далее. Виводити потрібно всі поля, тому потрібно ще раз натиснути кнопку Далее;

 • у вікні, що з’явилося потрібно ввести ім’я запиту — надрукувати Група;

 • натиснути кнопку Готово. На екрані з’явиться таблиця з даними запиту. Але потрібно, щоб при виконанні запиту з’ясовувався номер групи. Для цього потрібно перейти у режим конструктора;

 • у рядку Условие отбора для поля Номер групи потрібно надрукувати фразу (дужки також вводити): [Введіть номер групи];

 • виконати запит, виконавши команду Запрос, Запуск;

 • у вікні, що з’явилося введіть 151 і натисніть кнопку Ок. На екрані з’явиться таблиця з даними про студентів 151–ої групи;

 • зберегти запит і закрити таблицю запиту.

Для створення запиту, в якому виводяться оцінки студентів заданої групи по заданій дисципліні, необхідно:

 • на вкладці Запросы натиснути кнопку Создать, Простой запрос, ОК;

 • вибрати таблицю Студенти і перенести поля Прізвище, Ім’я, По батькові, Номер групи у вікно Выбранные поля (виділяючи потрібне поле і натискуючи кнопку);

Увага! Далі під фразою В таблиці ... вибрати поле... розуміється вибір таблиці, вибір поля, і перенесення його у вікно Выбранные поля.

 • у таблиці Дисципліни вибрати поле Назва дисципліни;

 • у таблиці Оцінки вибрати поле Оцінки. Таким чином сформовано шість полів запиту — вони пов’язані між собою через схеми даних;

 • натиснути кнопку Далее, потім у вікні, що з’явилося знову натиснути кнопку Далее;

 • у вікні, що з’явилося потрібно ввести назву (ім’я) запиту — введіть ім’я Оцінки групи, потім клацніть по комірці Изменение структуры запроса (в ній повинна з’явитися чорна крапка) —це дозволить зразу перейти у режим конструктора;

 • натиснути кнопку Готово;

 • у рядку Условие отбора для поля Номер групи потрібно ввести фразу [Введіть номер групи];

 • у рядку Условие отбора для поля Назва дисципліни потрібно ввести фразу: [Введіть назву дисципліни];

 • виконати запит;

 • в першому вікні, що з’явилося, введемо 152, потім натиснемо кнопку Ок, в другому — введемо Інформатика і натиснемо кнопку Ок. На екрані з’явиться таблиця з списком 152–ої групи і оцінками з інформатики;

 • зберегти запит і закрити таблицю запита.

Перехресний запит створюється на основі одної таблиці або одного запиту. Для створення перехресного запиту про середній бал в групах по дисциплінах, необхідно спочатку створити запит, в якому були б поля Номер групи, Назва дисципліни і Оцінки. Для цього потрібно:

 • відкрити вкладку Запросы;

 • натиснути кнопку Создать;

 • у вікні, що з’явилося вибрати Простой запрос і натиснути кнопку Ок;

 • вибрати з таблиці Студенти поле Номер групи;

 • вибрати з таблиці Дисципліни поле Назва дисципліни;

 • вибрати з таблиці Оцінки поле Оцінки;

 • натиснути кнопку Далее, потім у вікні, що з’явилося знову натиснути кнопку Далее;

 • у вікні, що з’явилося потрібно ввести ім’я запиту — надрукувати Дисципліни оцінки групи;

 • натиснути кнопку Готово;

 • зберегти запит і закрити таблицю запиту.

Тепер можна створювати перехресний запит. Для цього необхідно:

 • на вкладці Запросы натиснути кнопку Создать;

 • вибрати Перекрестный запрос і натиснути кнопку Ок;

 • клацнути по комірці Запросы, вибрати Дисципліни оцінки групи і натиснути кнопку Далее;

 • вибрати поле Назва дисципліни і натиснути кнопку Далее;

 • вибрати поле Номер групи і натиснути кнопку Далее;

 • вибрати функцію AVG (середнє) і натиснути кнопку Далее;

 • ввести назву запита  Середні оцінки і натиснути кнопку Готово. З’явиться таблиця перехресного запиту. Access створює сумарне значення середніх оцінок по дисциплінах;

 • закрити таблицю запиту.

Для створення запиту на зміну заробітної плати викладачів необхідно:

 • на вкладці Запросы натиснути кнопку Создать;

 • вибрати Простий запрос;

 • в таблиці Викладачі вибрати поле Зарплата;

 • натиснути кнопку Далее, потім у вікні, що з’явилося знову натиснути кнопку Далее;

 • у вікні, що з’явилося потрібно ввести ім’я запиту Зміна зарплати,

 • клацнути по комірці Изменение структури запроса;

 • натиснути кнопку Готово;

 • у рядку Условие отбора ввести <І>500;

 • відкрити пункт меню Запрос і вибрати Обновление;

 • у рядку конструктора запиту Обновление в полі Зарплата потрібно ввести: [Зарплата]*1,1;

 • виконати запит, підтвердивши готовність на оновлення даних;

 • закрити запит, підтвердивши його збереження;

 • відкрити форму Викладачі і переглянути зміну зарплати у викладачів, які отримували менше 500 грн;

 • закрити форму.

Для створення запиту на відрахування студента групи 152 Перлова Кирила Миколайовича необхідно:

 • на вкладці Запросы натиснути кнопку Создать;

 • вибрати Простий запрос;

 • в таблиці Студенти вибрати поля Прізвище, Ім’я, По батькові, Номер групи;

 • натиснути кнопку Далее, потім у вікні, що з’явилося знову натиснути кнопку Далее;

 • у вікні, що з’явилося потрібно ввести ім’я запиту Відраховані студенти;

 • клацнути по комірці Изменение структури запроса;

 • натиснути кнопку Готово;

 • у рядку Условие отбора ввести: у поле Прізвище - Перлов, у поле Ім’я - Кирило, у поле По батькові - Миколайович, у поле Номер групи - 152;

 • відкрити пункт меню Запрос і вибрати команду Удаление;

 • переглянути запис на знищення, перейшовши у режим таблиці (меню Вид, Режим таблицы);

 • якщо студент, що відраховується, вибраний вірно, то потрібно перейти у режим конструктора і виконати запит. Якщо умови відбору зроблені неправильно, то потрібно змінити їх;

 • закрити запит;

 • відкрити форму Студенти і впевнитися в знищенні запису про студента Перлова;

 • закрити форму.

Для створення запиту на створення бази даних відмінників необхідно:

 • на вкладці Запросы натиснути кнопку Создать;

 • вибрати Простий запрос;

 • в таблиці Студенти вибрати поля Прізвище, Ім’я, По батькові, Номер групи, а в таблиці Оцінки — поле Оцінки;

 • натиснути кнопку Далее, потім у вікні, що з’явилося знову натиснути кнопку Далее;

 • у вікні, що з’явилося потрібно ввести ім’я запиту Відмінники;

 • клацнути по комірці Изменение структури запроса;

 • натиснути кнопку Готово;

Примітка. Для створення цього запиту потрібно скористатися операцією групування. Будемо вважати відмінниками тих студентів, які мають за чотири іспити 20 балів. Операція групування дозволить підрахувати суму оцінок студентів по всім екзаменаційним дисциплінам.

 • для виконання групових операцій потрібно натиснути на панелі інструментів кнопку або виконати команду з меню Вид, Групповые операции;

 • у рядку Групповые операции поля Оцінки активізувати комірку Групповые операции. Відкрити список і вибрати функцію SUM;

 • у рядку Условие отбора поля Оцінки ввести 20;

 • перейти у режим таблиці і переглянути створену таблицю;

 • перейти у режим конструктора;

 • виконати команду Запит, Создание таблицы;

 • ввести ім’я таблиці Студенти-відмінники і натиснути кнопку ОК;

 • підтвердити створення таблиці;

 • закрити і зберегти запит;

 • відкрити вкладку Таблицы;

 • відрити таблицю Студенти-відмінники і впевнитись у вірності створення таблиці. Закрити таблицю.

Для кожного зі створених запитів створити форму (можна рекомендувати автоформу у стовпчик або стрічкову автоформу) для зручного перегляду даних. При створенні цих форм можна скористатися рекомендаціями з практичної роботи № 3.

Скласти звіт, у якому відобразити послідовність дій і результатів цих дії.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!