Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3629 Завдання до ректорської контрольної роботи з курсу Інформаційні системи і технології у фінансах, НУДПСУ

Завдання до ректорської контрольної роботи з курсу Інформаційні системи і технології у фінансах, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Завдання до ректорської контрольної роботи з курсу Інформаційні системи і технології у фінансах

спеціальності 6.050100 “Фінанси”

спеціалізації “Фінансовий моніторинг”

факультетфінансів та банківської справи

для груп ФБМ-21/22

 

ІРПІНЬ 2007

Завдання до ректорської контрольної роботи з курсу "Інформаційні системи і технології у фінансах" розроблені на основі робочої навчальної програми затвердженої у 2006 році. 

Кількість завдань 4, кількість варіантів 25. 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри

інформаційних систем та технологій 

Протокол №_____ від “___” _________2007 р. 

Зав. кафедрою___________________В. А. Одинець 


Пояснювальна записка

Ректорська контрольна робота з курсу "Інформаційні системи і технології у фінансах" являє собою пакет завдань, який призначений для контролю отриманих знань за 40 годин даного курсу. Контрольна робота складена згідно з робочою навчальною програмою курсу і відповідно до освітньо-кваліфікаційних вимог для підготовки бакалаврів зі спеціальності ''Фінанси"спеціалізації “Фінансовий моніторинг”.

Пакет завдань включає 25 варіантів: 3 теоретичні питання та 1 практичне завдання для виконання на ПК.

Час виконання роботи 40 хв.

Пакет завдань включає теоретичні питання з тем:

 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою.

 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.

 3. Інформаційні технології оброблення економічної інформації.

 4. Організація інформаційних баз систем обробки економічної інформації.

 1. Організаційно-методичні основи створення і функціонування систем управління. 

Критерії оцінювання знань:

За вірну відповідь на кожне теоретичне питання студент отримує по 1 балу, а за виконання практичного завдання на ПК - 2 бали.

Максимальна кількість балів за контрольну -5 балів. 

Теоретичне питання 

Практичні завдання 

За допомогою ІТ – ТП Ехсеl автоматизувати розв'язок наступної задачі:

 1. Скільки коштів буде на рахунку, якщо вкладати по 100 грн щомісячно протягом 10 років при річній відсотковій ставці 6%?

 2. Визначити розмір річної відсоткової ставки за один період виплат, якщо необхідно отримати 8000 грн на протязі 7 років при щомісячній сплаті 150 грн.

 3. Визначити розміри сплати по відсоткам загальної щорічної сплати на прикладі позики 100000 грн строком на 5 років при річній ставці 3%.

 4. Визначити розмір грошових коштів на рахунку наприкінці 3 років, якщо фізична особа вкладе по 200 грн щомісячно, загальна сума внеску 7800 грн при річній ставці 9%.

 5. Визначити кількість періодів виплат (у роках) кредиту розміром 30000 грн при річній ставці 12%, щомісячній сплаті 380 грн.

 6. Визначити розмір щомісячної сплати кредиту, розміром 30000 грн при річній відсотковій ставці 9%, строк сплати кредиту 7 років.

 7. Фізична особа збирається вкладати по 200 грн щомісячно протягом 10 років при річній відсотковій ставці 3%. Скільки коштів буде на його рахунку через 10 років?

 8. Розрахувати чистий поточний об'єм вкладу при річній відсотковій ставці 10%, щомісячній сплаті 400 грн строком на 7 років.

 9. Визначити відсоткову ставку для. 10-річного займу в 12000 грн Із щорічною виплатою в 2000 грн.

 10. Фізична особа збирається вкладати по 500 грн. щомісячно протягом 5 років при річній відсотковій ставці 8%. Скільки коштів буде на його рахунку через 10 років?.

 11. Визначити основні платежі, сплату по відсотках та загальну щорічну сплату по відсоткам та загальну щорічну виплату на прикладі займу 250000 грн під річну відсоткову ставку 11% на термін 8 років.

 12. Розрахувати чистий поточний об'єм вкладу при річній відсотковій ставці 7%, щорічний 2300 грн строком на 5 років.

 13. Фізична особа бере борг у сумі 3100 грн. під річну ставку 4% та збирається віддавати по 178 грн щороку. Скільки років займуть виплати?

 14. Розрахувати величину амортизації обладнання за перші 2 рокі, якщо остаточна вартість 2000 грн,а початкова вартість 640000 грн, термін експлуатації 15 років методом постійного обліку амортизації.

 15. Розрахувати величину амортизації обладнання за 10 років експлуатації загальної початкової вартістю 340000 грн та остаточною вартістю 1000 грн методом рівномірної амортизації.

Варіант 1

Відповісти на теоретичні питання: 

4. За допомогою ІТ - ТП Ехсеl автоматизувати розв'язок наступної задачі:

Варіант 2

Відповісти на теоретичні питання: 

4. За допомогою ІТ - ТП Ехсеl автоматизувати розв'язок наступної задачі: 

Рекомендована література для рідготовки до контрольної роботи 

1. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах. Навчальний посібник./Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. – К: КНЕУ, 2001.

2. Інформаційні системи і технології в економіці./ Під. Ред. Пономаренко В.С. – К.: Академія, 2002.

3. Інформаційні системи в економіці: Підручник/Пад ред.проф.В.В.Діка.-М.: Фінанси і статистика, 1996.

4. Информационные технологии управления: Учеб.пособие для вузов/ Под ред. проф. Г.А. Титоренко.- 2-е изд., доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2004.- 439с.

5. Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І. Інформаційні системи і технології обліку: Навч.посіб. – К.: КНЕУ,2004. -187 с.

6. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч.посібник. - К.: КНЕУ, 2001. – 400 с.

7. Інформаційні технології в економіці. Навчальний посібник/Страхарчук А.Я., Страхарчук В.П.-К.:НМЦ"Укоопосвіта".-1999.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!