Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3627 Вимоги до написання реферату, Інформатика та комп'ютерна техніка, НУДПСУ

Вимоги до написання реферату, Інформатика та комп'ютерна техніка, НУДПСУ

« Назад

Вимоги до написання реферату

Реферат друкують розміром шрифту 14 пунктів з одного боку аркушу паперу стандарту А4 через 1.5 міжрядкових інтервали та нумерують, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній та нижній – по 20 мм. Загальний обсяг реферату – до 10 сторінок. На титульному аркуші вказують назву університету, факультет, спеціальність, дисципліну, тему, курс, групу, прізвище й ініціали студента та викладача. Зміст реферату складається із вступу, розділів основної частини, висновків, тестових завдань (десять питань) на тему реферату, 10 питань на тему реферату, списку використаної літератури, які виокремлюються в тексті. На кожний, крім першої сторінки, повинен стояти колонтитул (на парної сторінці – тема, на непарної – прізвище, кратко им'я, група). Завершений та оформлений реферат студент підписує і проставляє дату виконання.

Роботи, які виконані не самостійно, а також такі, що не можуть бути оцінені позитивно, переписуються з урахуванням зауваження викладача. Захист реферату проводиться шляхом публічного захисту або індивідуальної бесіди викладача зі студентом.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Пушкар О. Інформатика та комп‘ютерна техніка. Комп‘ютерні технології.-К.:Академія,2001.-693с.

 2. Aббасов Ю. Internet 2000. – СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 1999. – 440с.

 3. Березин С.В., Раков С.В. Internet у вас дома СПб.: БХВ-Петербург,2000.-350с.

 4. Борланд Р. Знакомство с Windows 98:–М.:Мikrosoft Press.Руская редакция, 1998. –896с.

 5. Борланд Р. Эффективная работа с Word 97: – СПб.: Питер, 1998. – 960с.

 6. Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем: Учебник для вузов:–СПб.:Питер,2001.– 384с.

 7. Гарнаев А.Ю. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах: – СПб.: БЧВ-Санкт-Петербург, 2000. – 336с.

 8. Гебхардт Р. Excel 97: Справочник. – М.: Бином, 1998.-420с.

 9. Горев А.,Макашарипов С. Г. Microsoft Visual FoxPro 3.0. Новые возможности для программиста: – СПб.: Питер, 1995. – 336с.

 10. Гук М. Аппаратные средства РС: Энциклопедия.– СПб.:Питер,1999.– 440с.

 11. Денисов А. Интернет: Самоучитель.– СПб.: Питер,2002. – 800с.

 12. Джексон П.Введение в экспертные системы.– СПб.:Вильямс,2001.-622c.

 13. Дилип Н. Стандарты и протоколы Интернет. М.: Руск. Ред., 1999. – 384 с.

 14. Дьяконов В.П.,Internet: Учебник.-2-е изд.- М.: ДМК Пресс, 2000.- 416 с.

 15. Іванов Є.О., Матвієнко В.Т., Попов Ю.Д. Основи роботи із системою Microsoft Excel. -К.: РВЦ "Київський університет", 2000. –80с.

 16. Каратыгин С.А. Тихонов А.Ф., Тихонова Л.Н. Робота в Visual FoxPro на примерах. – М.: БИНОМ. 2001. – 512с. 

Додаткова

 1. Келли Дж. Самоучитель АCCESS 97. – СПб.: Питер, 1999. –336с.

 2. Ковтанюк Ю.С.,Соловьян С.В. Самоучитель работы на персональном компьютере.–К.:Юниор,2001.–560с.

 3. Козловский Е.А. Norton Commander 4.0. – M.: ABF, 1993. – 144c.

 4. Колесников А. Excel 7.0 для Windows – К: BHV, 1996. – 480c.

 5. Кост Р,Штайнер Й.,Валентин Р. Word 97.Справочник.– М.: Бином,1998.–310с.

 6. Кроуфорд Ш., Солкинд Н. Азбука Windows 98. Пер. с англ. — К.: Юниор, М.: ЭНТРОП, 1998. — 352 с.

 7. Левин А. Ш. Начинаем с Windows: Самоучитель работы на компьютере. –2-е изд. –СПб.:Питер,2003.– 704с.

 8. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах. – М.: Мир., 1980.–605с.

 9. Мюллер Дж., Нортон П. Полное руководство по Windows 95 Питера Нортона. – М.: Бином, 1998.–905с.

 10. Новиков Ю.Н.,Новиков Д.Ю.,Черепанов А.С. Компютеры ,сети,Интернет. Энциклопедия.– СПб.:Питер.– 2003.– 832с.

 11. Новиков Ю. Компьютеры и Интернет в Офисе. СПб.:Питер.– 2002. –592 с.

 12. Пасько В. Microsoft Office 97. — К.: BHV., 1998.–603с.

 13. Попов В. Практикум по Интернет технологиям. СПб.:Питер – 2002.- 480 с.

 14. Попов Ю.Д. Комп`ютерні віруси та засоби боротьби з ними. -К.: ВПЦ "Київський університет", 1997. –53с.

 15. Попов Ю.Д. Операційна система Microsoft Windows 98. Навчальний посібник. -К.: РВЦ "Київський університет", 1999.-31с.

 16. Попов Ю.Д. Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM: Навч. посібник . — К.: ВПЦ «Київський університет», 1997, — 52 с.

 17. Праффенбергер Б. Эффективная работа с Microsoft Internet Explorer . – СПб.: Питер, 1998. – 416с.

 18. Пушкар О. Інформатика та комп‘ютерна техніка. Комп‘ютерні технології.-К.:Академія,2001.-693с.

 19. Реселман Б. Использование Visual Basic 5: Пер. с англ. – К., М., СПб.: Вильямс, 1998. – 456с.

 20. Рудометов Е. Аппаратные средства и мультимедиа: Справочник. – СПб.: Питер,1999. – 416с.

 21. Симонович С. Windows 98: Учебный курс. – СПб.: Питер, 1999. – 519с.

 22. Симонович С., Евсеев Г. Практическая информатика: Универсальный курс . – М.: АСТ-ПРЕСС, Инфорком-Пресс, 1999. – 480с.

 23. Симонович С., Евсеев Г., Алексев А. Общая информатика. – М.: АСТ-ПРЕСС; Инфорком-Пресс, 1998. – 592с.

 24. Симонович С. В. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов..– СПб.:Питер, 2003.– 640с.

 25. Солоницын Ю. Интернет: Энциклопедия. –СПб.: Питер. , 2002. – 592 с.

 26. Степанов А. Н. Информатика для студентов гуманитарных специальностей: Учебник для вузов. –3-е изд.– СПб.:Питер,2003.– 608с.

 27. Стивен К. Access (Шаг за шагом). – М.: Бином, 1998.-336с.

 28. Стинсон К. Эфективная работа в Windows 98. – СПб.: Питер, 1999. – 784с.

 29. Стоцкий Ю. Office 2000:Самоучитель. – СПб.: Питер, 2000. – 608с.

 30. Стоцкий Ю. Word 2000:Самоучитель. – СПб.: Питер, 2000. – 320с.

 31. Таненбаум Э. С.Современные операционные системы:–2-е изд.–СПб.:Питер,2002.– 1040с.

 32. Успенский И. Энциклопедия.Интернет–Бизнес.– СПб.: Питер, 2001.- 432c.

 33. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя (Изд.7-е, перераб. и доп.) – М.: Инфра-М, 1997. – 640с.

 34. Хорев В.Д. Самоучитель программирования на VBA в Microsoft Office.–К.:Юниор,2001.–296c.

 35. Шафран Э.Создание Wed-страниц:Самоучитель.–СПб.:Питер,1999.– 320с.

 36. Шалин П. А. Windows XP:Энциклопедия.– СПб.:Питер, 2003.– 688с.

 37. Шапошников И.В.Самоучитель HTML 4.–СПб.:БХВ-Петербург, 2001.-320с.

 38. Экономическая информатика (под редакцией П.В. Конюховского, Д.Н. Колесова) - СПб.: Питер, 2001. –210с. 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ІНТЕРНЕТ 

Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/

Бібліотека ВР України http://www.rada.kiev.ua/LIBRARY/index.htm

Національна парламентська бібліотека України http://nplu.kiev.ua/

Електрона бібліотека України http://www.lib.com.ua/

Бібліотека економічної та ділової літератури http://ek-lit.agava.ru/

Українська система науково-технічної

та економічної інформації http://www.uintei.kiev.ua/

Бібліотека Київо-Могілянської Академії http://library.div.ukma.kiev.ua/

Бібліотека Консорціума економічної освіти та досліджень (EERC) http://intranz.eerc.kiev.ua/

Застосування інформаційних технологій у фінансово-економічній сфері. http://www.consulting.ru/mag/

Новини бізнесу в Україні. http://www.dinai.com/

Ділова Україна. http://www.inf.kiev.ua/

Інформаційно-довідкова система. http://www.trader.utlc.com/

Пошукова система. http://www.meta-ukraine.com/

Інформаційно-пошукова система законодавства України. http://www.liga.kiev.ua/

Каталог “Хто є хто на ринку інформаційних технологій України”. http://www.whoiswho.com.ua/

Організація Об’єднаних Націй. http://www.un.org/

Сайт Європейського Союзу. http://www.europa.eu.com/

Міністерство науки і освіти http://www.mon.gov.ua/

Глобальні пошукові системи

  • Google — найбільша світова пошукова система

  • Google Scholar — пошук наукової інформації системою Google

  • Scirus — спеціалізована система пошуку наукової інформації

  • FileWatcher — система пошуку FTP-ресурсів

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!