Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3624 Рекомендації студентам щодо самостійної роботи, Інформатика та комп'ютерна техніка, НУДПСУ

Рекомендації студентам щодо самостійної роботи, Інформатика та комп'ютерна техніка, НУДПСУ

« Назад

Рекомендації студентам щодо самостійної роботи

Самостійна робота студентів (СРС) складається з роботи з літературою (доповнення конспектів лекцій) та на ПЕОМ. Кожен студент повинен виконати індивідуальне завдання за погодженням із викладачем. Теми для самостійної роботи студентів та їх обсяг визначаються даною програмою.

Особлива увага під час самостійної роботи повинна приділятись набуттю навичок практичної роботи на компютері з різноманітним програмним забезпеченням. Для ефективного виконання самостійної роботи необхідно детально ознайомитись із основними теоретичними відомостями про програмний продукт за допомогою спеціальної літератури, лекційного та методичного матеріалу або за допомогою довідкової системи програми. Після цього можна виконувати конкретні практичні завдання згідно з вимогами, які наведені у відповідному розділі.

ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Об‘єктивність оцінки знань студентів залежить від форм та засобів поточного й підсумкового контролю.

Форми проведення поточного контролю, їх періоди визначаються робочим планом викладача. Поточний контроль проводиться у вигляді захисту з практичних і самостійних робіт.

Форми підсумкового семестрового контролю визначаються навчальним планом спеціальності. Для даних спеціальностей встановлено 1 семестровий залік і, після завершенню вивчення дисципліни, екзамен. 

Критерії оцінки знань

Критерії оцінки успішності повинні відповідати навчальній програмі й найбільш важливим вимогам до знань студентів:

1. Знання фактів, явищ. Правильне, науково достовірне їх пояснення.

2. Оволодіння науковими термінами, поняттями, законами, методами, правилами; вміння користуватися ними при пояснені нових фактів, розв‘язуванні різних питань і виконанні практичних завдань.

3. Максимальна ясність, точність думки, вміння відстоювати свої погляди, захищати їх.

4. Знання повинні мати практичну значимість: застосування їх безпосередньо на комп‘ютері.

Усні відповіді повинні бути повними, логічними, доведеними. Письмові відповіді, у тому числі звіти з практичних і лабораторних, індивідуальних самостійних робіт, повинні бути виконані з точним дотриманням методичних вказівок, інструкцій, акуратно оформлені.

Перевіряючи відповіді, викладач оцінює рівень знань по кожному питанню.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!