Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3623 Методичні всказівки до теми 3, Комп'ютерні мережі й телекомунікації, Інформатика та комп'ютерна техніка, НУДПСУ

Методичні всказівки до теми 3, Комп'ютерні мережі й телекомунікації, Інформатика та комп'ютерна техніка, НУДПСУ

« Назад

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №6 (ЗМ6)

Тема 3. Комп'ютерні мережі й телекомунікації

Тема 3.1. Комп’ютерні мережі й телекомунікації

Лекція (4 год.)
План
 1. Передумови створення комп‘ютерних мереж.

 2. Класифікація комп'ютерних мереж.

 3. Загальні поняття про призначення, типи та топології комп'ютернихмереж. Поняття серверу, робочої станції. Основні відомості про методи та процедури обміну даними (протоколи обміну даними).

 4. Характеристика мережних пристроїв та засобів комунікацій.

 5. Огляд операційних систем (ОС) комп`ютерних мереж. Функції ОС.

 6. Поняття про технологію розподіленої обробки даних, їх особливості та переваги.

 7. Огляд, характеристика та перспективи розвитку локальних комп‘ютерних мереж.

 8. Програмне та апаратне забезпечення локальних комп‘ютерних мереж.
Практична робота №28 (2 год.)

Тема: Загальні поняття про призначення, типи та топології комп'ютернихмереж. Поняття серверу, робочої станції. Основні відомості про методи та процедури обміну даними (протоколи обміну даними).

Мета: Набути вмінь і навичок роботи в локальній комп`ютерній мережі: доступу до баз даних інформаційних систем; використання спільних ресурсів для роботи з інформацією; передача повідомлень.

Завдання до самостійної роботи (10 год)
 1. Скласти звіт з практичної і лабораторних робіт.

 2. Доповнити конспект з питань:

 • Охарактеризувати доменну систему імен;

 • Поняття уніфікованого покажчика ресурсів;

 • Понятта та характеристикі телеконференцій; 
Індивідуальне завдання (6 год.)

Скласти топологічну схему локальної комп‘ютерної мережі обчислювального центру АДПСУ.

 

Тема 3.2. Глобальна співдружність комп’ютерних мереж Internet

План
Лекція (2 год.)
 1. Історія виникнення Internet . Основні терміни.

 2. Загальна характеристика Internet як глобальної комп`ютерної мережі.

 3. Загальні поняття глобальної комп`ютерної мережі Internet: провайдери і їх можливості; сайти та їх різновиди;мовні засоби Internet.

 4. Засоби підключення до мережі.

 5. Сервіси мережі Internet.

 6. Структура доменної системи.

 7. Адресація у мережі Internet .

 8. Характеристика програм електронної пошти і служби новин Internet,функції, технологія їх застосування.

 9. Поштова програма Outlook Express .

 10. Всесвітня павутина World Wide Web (WWW) як важливий компонент інформаційних ресурсів, її призначення та можливості.

 11. Поняття броузера.

 12. Програма Internet Explorer: призначення, режими роботи, основи інтерфейсу, головне меню, панелі інструментів.

 13. Характеристика засобів та технологій пошуку інформації в WWW.

 14. Електронні біблиотеки.

 15. Технології створення Web – сторінок.

 16. Web дизайн. Мова HTML.

 17. Стилеве оформлення Web сторінки. 
Практична робота №29 (2 год.)

Тема: Глобальна співдружність комп`ютерних мереж Internet. Способи підключення комп‘ютера до мережі Internet.

Мета: Набуття вмінь роботи в комп‘ютерній мережі Internet.

Практична робота №30 (2 год.)

Тема: Глобальна співдружність комп`ютерних мереж Internet. Електронна пошта.

Мета: Уміти реєструвати власну поштову скриньку на поштовому сервері.

Практична робота №31( 1 год.)

Тема: Глобальна співдружність комп`ютерних мереж Internet. Пошук інформації в мережі. Електронні бібліотеки.

Мета: Уміти вести пошук інформації в мережі Internet і в електронних бібліотеках.

Практична робота №32 (1 год.)

Тема: Створення Web-сторінки, застосування мови HTML.

Мета: Уміти створювати нескладні Web-сторінки засобами мови HTML. 

Завдання до самостійної роботи (4 год.)

Доповнити конспект з питань:

 1. Охарактеризувати поняття уніфікованого покажчика ресурсів.

 2. Як формується адреса електронної пошти?

 3. Описати відомі пошукові сервера.

 4. Як долучити файл до електронного листа?

 5. Як відправити повідомлення на мобільний телефон?

 6. Що таке FTP-технологія?

 7. Яку функцію виконує провайдер?

 8. Що таке ІР-адреса?

 9. Скласти звіт з практичної роботи.
Індивідуальне завдання (4 год.)

Створити власну Web – сторінку..

Методи оцінювання: Виконання завдання.

Література 1,2,10,12,13,17,25,26,28,32,40,47,50,52

 

Тема 3.3 Експертні та навчальні системи

Лекція (1 год.)
План
 1. Характеристика та можливості інформаціоних систем у бізнесі.

 2. Види послуг.

 3. Доступ до інформації.

 4. Центри інформаціоної підтримки бізнес – діяльності.

 5. Міжнародні інформаційні системи у бізнесі.
Практична робота №33 ( год.)

Тема: Знайти в глобальної мережі існуючи експертні та навчальні системи.

Мета: Уміти орієнтуватися в глобальної мережи для рішення експертних завдань.

Завдання до самостійної роботи (2 год.)

Доповнити конспект з питань:

Скласти звіт з практичної роботи.

Індивідуальне завдання (6 год.)

Знайти Інформаційні системи, яки дозволяють ознайомитись з будь яким програмним продуктом. Електроні посібникі.

Методи оцінювання: Оцінка.

Література 1,2,10,12,13,17,25,26,28,32,40,47,50,52 

 

Тема 3.4 Технологія використання комп'ютерної техніки в економіці і менеджменті

Лекція(1 год.)
 1. Характеристика та можливості інформаційних систем у бізнесі.

 2. Види послуг. Доступ до інформації.

 3. Центри інформаційної підтримки бізнес-діяльності.

 4. Міжнародні інформаційні системи у бізнесі.

 5. Бізнес-системи в Україні.

 6. Характеристика та функції стандартних мультимедійних програм.

 7. Програма Microsoft PowerPoint як засіб створення презентацій: загальні відомості про програму та її можливості.

 8. Головне меню та функції складових. Режими роботи.

 9. Технологія створення презентацій . Види презентацій.

 10. Реалізація новітніх інформаційних технологій для розв’язування фахових завдань у галузі економіки, обліку, фінансів. 

Практична робота №34 (2 год.)

Тема: Microsoft PowerPoint.Типи презентацій. Створення презентацій

Мета: Мати уявлення про різні типи презентацій. Уміти створювати найпростішу презентацію. Мати уявлення про мультимедіа. Ознайомитися з типовою професійною презентацією

Практична робота №35 (2 год.)

Тема: Використання ком‘ютерної техніки в економіці і менеджменті. Пошук інформації на міжнародних і вітчизняних інформаційних центрів.

Мета: Уміти вести пошук необхідної інформації на серверах міжнародних і вітчизняних інформаційних центрів. Мати уявлення про міжнародні інформаційні системи у бізнесі і банківські технології в Інтернет. 

Завдання до самостійної роботи (8 год.)
 1. Скласти звіт з практичної і лабораторних робіт.

 2. Доповнити конспект з питань:

 • Характеристика комп'ютерних технологій, які використовуються в системі ДПА України.

 • Поширення інформації за допомогою інформаційних центрів.

 • Євроінфоцентри. Бізнес-пошукові мережі.

 1. Створити власну презентацію.
Індивідуальне завдання (6 год.)

Дослідити приклади засобів розробки.

Визначити можлівості Microsoft Outlook. Планування часу за допомогою календаря Microsoft Outlook.

Методи оцінювання: Оцінка.

Література 26,35,44,47,50

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!