Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3616 Модульна контрольна робота з курсу Економічна інформатика, НУДПСУ

Модульна контрольна робота з курсу Економічна інформатика, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

Модульна контрольна робота з курсу Економічна інформатика

 

Ірпінь-2009


Завдання для модульної контрольної роботи з курсу “Економічна інформатика” розроблені на основі робочої навчальної програми, затвердженої у 2007 році.

Кількість контрольних питань - 183 

Автор Сафронова І.О., ст. викладач 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри “Інформаційних систем і технологій”

Протокол № _____ від “____” ________2009 р.

Завідувач кафедри                         Одинець В.А.

Пояснювальна записка

Пакет завдань модульного контролю з курсу "Економічна інформатика" складений згідно програми курсу і робочого плану підготовки бакалаврів.

Пакет завдань складається з тестових завдань (100). Час роботи, відведений на виконання контрольної роботи, становить 60 хвилин. Контрольна робота виконується на комп’ютері за використанням тестової оболонки «TEST-W», якій знаходиться за адресою –

\\Service-Serv\Викладач\Сафронова\Модульна\Модульна. 

При оцінці знань студентів використовується наступна шкала оцінок:

Оцінка за виконання тестових завдань (%)

Оцінка за 5-и бальною шкалою (у балах)

84-100

5

67-83

4

50-66

3

33-49

2

Менш 32

1

Питання до першої модульної контрольної роботи

 1. Які форми подання має інформація?

 2. Що таке "байт"?

 3. Як називається найменша порція дискретної інформації?

 4. Чому надають перевагу інформації в дискретному вигляді?

 5. Які властивості має інформація в дискретному вигляді?

 6. Які властивості має інформація в аналоговому вигляді?

 7. У якому вигляді може бути інформація?

 8. Які властивості має інформація?

 9. Що входить у поняття "інформація"?

 10. Якими задачами займається інформатика?

 11. Що таке "Інформатика"?

 12. У чому полягає завантаження операційної системи?

 13. Коли настає робочий стан комп'ютера після його ввімкнення?

 14. Які недоліки зберігання інформації в традиційних сховищах?

 15. Що входить у поняття "інформаційні технології"?

 16. Які переваги мають сучасні сховища інформації перед традиційними?

 17. Які дії входять у структуру інформаційного процесу?

 18. Скільки символів можна закодувати 8-значним двійковим кодом?

 19. Що передають за допомогою телетайпа, телефакса, модема?

 20. Що робити при аварії або пожежі в комп'ютерному класі?

 21. Які правила поведінки в комп'ютерному залі?

 22. Що може бути джерелом небезпеки у комп'ютерному залі?

 23. До чого може призвести електрична напруга 220 вольт, прикладена до тіла людини?

 24. Якими одиницями вимірюється інформація?

 25. Які комп'ютерні програми знайшли застосування в освіті?

 26. У якому вигляді організовано сучасне сховище інформації?

 27. Що дало застосування комп'ютерів у науці?

 28. Які носії є сучасними носіями інформації?

 29. Що треба зробити з текстом, музикою, зображенням для сучасного зберігання?

 30. Що може служити носіями інформації на комп'ютері?

 31. Що таке "мультимедіа"?

 32. Які комп'ютери мають такі характеристики: розміщається на столі , робота в Інтернеті, має монітор, компакт-диски, мультимедіа....?

 33. Який пристрій дав можливість створити персональний комп'ютер?

 34. Скільки поколінь у розвитку комп'ютерів?

 35. Що таке програма?

 36. Для чого служать системні програми?

 37. Для чого служать прикладні програми?

 38. Для чого служать пристрої роботи у мережі

 39. Які пристрої служать для обробки інформації?

 40. Які пристрої використовуються для виведення результатів обробки?

 41. Які пристрої використовуються для введення інформації і команд?

 42. Що таке "інформаційна система"?

 43. Що потрібно для роботи у всесвітній комп'ютерній мережі?

 44. Який принтер має найкращу якість друку?

 45. Що містить оперативна пам'ять під час роботи?

 46. Для чого служать системні програми?

 47. Який принтер формує літери і графічні зображення ударами точок через фарбувальну

 48. Які пристрої використовуються для виведення результатів обробки?

 49. Весь текст набирається великими літерами. Чому?

 50. Які кнопки і для чого розміщені на лицевій панелі системного блоку?

 51. Якою клавішею пересуватися по таблиці?

 52. Комбінацією яких двох клавіш перемикати клавіатуру з одної мови на іншу?

 53. Які види принтерів використовуються для друкування документів?

 54. Коли ввімкнена числова клавіатура, яка лампочка горить?

 55. Який пристрій служить для введення графічних зображень?

 56. Які пристрої входять у склад мульти-медіа?

 57. Для чого призначений вінчестер?

 58. Чому в оперативній пам'яті зникає інформація після вимкнення комп'ютера?

 59. Коли і для чого працюють програми постійної пам'яті?

 60. Які ГРУПИ пристроїв входять до складу апаратної частини комп'ютера?

 61. Під керуванням якої операційної системи працюють сучасні ІВМ-сумісні комп'ютери?

 62. За допомогою якого пристрою комп'ютер може зв'язатися з іншим через телефонну

 63. Як у мережі називається комп'ютер, що надає свої ресурси іншим комп'ютерам?

 64. Які пристрої має у своєму складі мікропроцесор?

 65. Що дозволяє робити магістрально-модульний принцип роботи комп'ютера?

 66. Який об'єм пам'яті може мати магнітооптичний диск на сучасному комп'ютері?

 67. Який об'єм пам'яті може мати вінчестер на сучасному комп'ютері?

 68. Який об'єм оперативної пам'яті можуть мати сучасні комп'ютери?

 69. Що входить в основні характеристики комп'ютера?

 70. Які пристрої входять до зовнішньої пам'яті?

 71. Які два види пам'яті має комп'ютер?

 72. Що розміщується в оперативній пам'яті під час роботи комп'ютера?

 73. Яку назву і швидкодію мають сучасні мікропроцесори?

 74. Що робити, якщо програма "зависла" і не реагує на команди?

 75. Як називаеться графічне зображення об'єкту на екрані Windows?

 76. Що є об'єктом на екрані Windows?

 77. Як називається файл, створений за допомогою програми-додатку Windows?

 78. Яку специфікацію (повне ім'я) має файл РЕФЕРАТ, який знаходиться в папці ПЕТРУК,

 79. яка серед інших знаходиться в папці 10А, що на диску А:?

 80. Яку адресу має файл РЕФЕРАТ, який знаходиться в папці в папці 10А, що на диску С:?

 81. Яку адресу має файл РЕФЕРАТ, який знаходиться в папці ПЕТРУК, яка серед інших

 82. знаходиться в папці 10-А, що на диску С:?

 83. Що таке "адреса" на комп'ютері?

 84. Як можуть позначатися кореневі каталоги?

 85. Що вказується за допомогою назви і розширення файлу?

 86. Із чого складається ім'я файлу?

 87. Для чого служить файлова структура?

 88. Що таке файл?

 89. Вкажіть неправильне ім'я файлу.

 90. Вкажіть правильне ім'я файлу.

 91. Вкажіть правильне ім'я файлу.

 92. Які символи дозволені у назві файлу?

 93. Яке розширення мають виконувані файли?

 94. Скільки байт найбільше може мати назва файлу?

 95. Яке розширення мають текстові документи Word?

 96. Що дає користувачу використання операційної системи Windows?

 97. Яка версія Windows стала першою справжньою операційною системою, а не оболонкою

 98. старої системи MS DOS?

 99. Що таке папка?

 100. Які об'єкти можуть мати ярлик?

 101. Що відбудеться, якщо на об.єкті викликати контекстне меню, виконати команду

 102. Як створити папку на вільному місці вікна диску?

 103. Як відкрити контекстне меню?

 104. Які основні дії виконують з об'єкти?

 105. Що відбудеться, якщо клацнути на піктограмі програми?

 106. Що відбудеться, якщо клацнути на піктограмі документа відомої програми?

 107. Що станеться з об'єктом, якщо знищити його піктограму?

 108. Що станеться з об'єктом, якщо знищити його ярлик?

 109. Що відбудеться, якщо двічі клацнути на ярлику папки?

 110. Що відбудеться, якщо двічі клацнути на ярлику диска?

 111. Для яких об'єктів можна створити ярлик?

 112. Для чого створюють ярлик?

 113. Яким чином об'єкт одержує відповідну піктограму?

 114. Де можуть знаходитися піктограми?

 115. Що зображується піктограмами?

 116. Як називається графічний значок об'єкта на екрані монітора?

 117. Де знаходяться значки активних задач (програм) при їх роботі?

 118. Де знаходиться головна кнопка "Пуск"?

 119. Які об'єкти робочого столу є стандартними і знаходяться на кожному комп'ютері?

 120. Які об'єкти можуть бути на робочому столі Windows?

 121. Що з'являється на екрані монітора після завантаження операційної системи?

 122. Які параметри має кольорова палітра?

 123. Яку графічну здатність може мати екран монітора?

 124. За допомогою якого діалогового вікна можна міняти вигляд екрану?

 125. Як взнати властивості файлу, папки або ярлика?

 126. Вкажіть основні елементи діалогового вікна?

 127. Як очистити вікно "Корзина"?

 128. Якими діями можна відновити помилково стертий об'єкт?

 129. Якими діями можна видалити об'єкт?

 130. Якщо панелі інструментів нема у вікні, що зробити, щоб вона була?

 131. Що знаходиться на панелі інструментів вікна Windows?

 132. У якому вигляді можуть виводитись значки об'єктів у вікні Windows?

 133. За допомогою якого меню можна міняти зовнішній вигляд вікна Windows?

 134. Які кнопки знаходяться у рядку заголовку вікна Windows?

 135. Які вікна служать для встановлення параметрів команд?

 136. Що містить вікно "Корзина"?

 137. Яке вікно можна скинути на панель задач і повернути назад?

 138. Які об'єкти мають вікна Windows?

 139. Вкажіть основні види вікон.

 140. Як одержати "гарячу допомогу"?

 141. Як викликати довідкову систему Windows?

 142. Назвіть основні інструменти для створення малюнка.

 143. Якою командою зберегти набраний текст у файл?

 144. Яку команду використати, щоб створити новий документ?

 145. Які параметри має шрифт?

 146. Які команди використовуються для роботи з фрагментом тексту?

 147. Як виділити фрагмент тексту?

 148. Як стерти порожній рядок?

 149. Як вставити порожній рядок?

 150. За допомогою якої клавіші два рядки можна об'єднати в один?

 151. За допомогою якої клавіші можна розбити один рядок на два?

 152. Які правила набору тексту?

 153. Вкажіть правильний набір тексту.

 154. Які правила набору тексту?

 155. Які правила набору тексту?

 156. Як називається простий текстовий редактор?

 157. Що знаходиться в меню "Документы"?

 158. Як відкрити головне меню Windows?

 159. Які символи-замінники використовуються в масках?

 160. За допомогою якої спеціальної клавіші попередньо виділити кілька файлів для

 161. Що відбудеться, якщо натиснути і відпустити функціональну клавішу F3?

 162. Що відбудеться після виконання дії: "у правому вікні на вільному місці клацнути ПРАВОЮ кнопкою миші і виконати команду "Создать" і далі "Папку""?

 163. Яку спеціальну клавішу тримати натиснутою для виконання копіювання?

 164. Яку спеціальну клавішу тримати натиснутою для виконання переміщення?

 165. Яка дія відбувається, якщо при перетягуванні поруч з піктограмою об'єкта з'являється

 166. Як відкривається папка у вікні "Проводник"? Де показується її зміст?

 167. Як відкрити вікно "Проводник"?

 168. Які розширення найчастіше мають архівні файли?

 169. Що таке архівний файл?

 170. Як уникнути шкідливих наслідків від дії вірусів?

 171. В чому полягає порада запобігання зараженню вірусами: "вступаючи в контакт, запобігайте можливому зараженню"?

 172. В чому полягає порада запобігання зараженню вірусами: "не вступайте в сумнівні контакти"?

 173. Як класифікуються антивірусні програми?

 174. За допомогою яких засобів "лікувати" заражений вірусами комп'.ютер!

 175. Які ознаки "хворого" комп'ютера, зараженого вірусами?

 176. Що таке "комп'ютерний вірус"?

 177. Що станеться з файлами на вінчестері або дискеті після дефрагментації?

 178. В чому полягає операція дефрагментації?

 179. Як називається одиниця обміну інформації на дисках?

 180. Що станеться з файлами на дискеті після її форматування?

 181. Як взнати, скільки вільного місця залишилося на диску?

 182. Якими літерами позначаються логічні диски на вінчестері (або кілька вінчестерів)?

 183. Якими літерами позначаються дисководи для дискет?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!