Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3609 Методичні рекомендації до написання контрольної роботи з курсу Бюджетний процес і планування

Методичні рекомендації до написання контрольної роботи з курсу Бюджетний процес і планування

« Назад

Методичні рекомендації до написання контрольної роботи з курсу Бюджетний процес і планування

Для контролю за засвоєнням матеріалу з дисципліни «Бюджетний процес і планування» передбачається виконання контрольної роботи. Контрольна робота охоплює теми лекційного матеріалу, а також матеріал, який виноситься на самостійне вивчення. Основна мета контрольної роботи - закріплення теоретичних знань та практичних навиків.

Студенти виконують контрольну роботу у виді реферату в якому повинні бути розкриті зазначені в таблиці варіанти  запитань. Обсяг контрольної роботи повинен складати 15-20 аркушів друкованого тексту, з обов'язковою вказівкою використаної літератури. Кожен студент виконує контрольну роботу у відповідності до порядкового номеру нумерації студентів у списку групи.

Робота має містити: титульний аркуш; зміст; основну частину; список використаних джерел; додатки (при необхідності).

Основна частина складається з трьох частин.

Перша частина включає розкриття відповідних теоретично-практичних запитань:

1. Бюджетний устрій та бюджетна система конкретної країни.

2. Особливості бюджетного процесу.

3. Основні джерела доходів  та напрямки видатків державного бюджету (абсолютні та відносні аналітичні дані з офіційних сайтів).

4. Особливості міжбюджетних відносин.

5. Дефіцит/профіцит бюджету та державний борг.

Друга частина – складання закритих 15-20 тестів з відповідного напрямку дослідження (можливі 4-і відповіді: а, б, в, г; правильну відповідь виділити).

Третя частина  – завдання на встановлення правильності твердження з відповідного напрямку дослідження (min 10 завдань з вказанням вірне твердження чи ні: ТАК ∕ НІ).

При підготовці письмової роботи необхідно дотримуватися наступних вимог:

  • робота має бути надрукована. Обсяг основної частини – не менше 15-20 сторінок (текст необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий - не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм, верхній - не менше 20 мм, нижній - не менше 20 мм, Times New Roman CYR 14, міжстроковий інтервал – 1,5).

  • давати точну відповідь на поставлене питання, уникати загальних слів, бездоказових тверджень; конкретність і актуальність прикладів і статистики, обов’язкове посилання на авторів і джерела, з яких запозичені матеріали, таблиці, малюнки тощо.

Роботу подати у друкованому і електронному варіантах. Робота оцінюється викладачем та захищається на семінарському занятті. 

І. Теоретична частина. Таблиця варіантів:

варіанта

Запитання

1

Бюджетна система і бюджетний процес у США.

2

Бюджетна система і бюджетний процес у Англії.

3

Бюджетна система і бюджетний процес у Франції.

4

Бюджетна система і бюджетний процес у Німеччині.

5

Бюджетна система і бюджетний процес у Японії.

6

Бюджетна система і бюджетний процес у Польщі.

7

Бюджетна система і бюджетний процес в Угорщині.

8

Бюджетна система і бюджетний процес у Словаччині.

9

Бюджетна система і бюджетний процес у Румунії.

10

Бюджетна система і бюджетний процес у Росії.

11

Бюджетна система і бюджетний процес в Білорусії.

12

Бюджетна система і бюджетний процес у Молдові.

13

Бюджетна система і бюджетний процес у Киргизстані.

14

Бюджетна система і бюджетний процес у США.

15

Бюджетна система і бюджетний процес у Англії.

16

Бюджетна система і бюджетний процес у Франції.

17

Бюджетна система і бюджетний процес у Німеччині.

18

Бюджетна система і бюджетний процес у Японії.

19

Бюджетна система і бюджетний процес у Польщі.

20

Бюджетна система і бюджетний процес в Угорщині.

21

Бюджетна система і бюджетний процес у Словаччині.

22

Бюджетна система і бюджетний процес у Румунії.

23

Бюджетна система і бюджетний процес у Росії.

24

Бюджетна система і бюджетний процес в Білорусії.

25

Бюджетна система і бюджетний процес у Молдові.

Рекомендована література:

  1. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн. - К.: Кондор, 2004. - 384 с.

  2. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн. - К.: ЦНЛ. -2008. - 320 с.

  3. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2006. – 607 с.

  4. Бюджетна система : підручник/ на наук. ред. В.М. Федосова, С.І.Юрія. - К.: Центр учбової літератури; Тернопіль : Економ. думка, 2012-871с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!