Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3607 Лабораторна робота 5 на тему Автоматичний синтаксичний аналіз як один з етапів автоматичного опрацювання текстів

Лабораторна робота 5 на тему Автоматичний синтаксичний аналіз як один з етапів автоматичного опрацювання текстів

« Назад

Лабораторна робота 5 на тему Автоматичний синтаксичний аналіз як один з етапів автоматичного опрацювання текстів

Мета: ознайомитися з принципами формального представлення синтаксичної структури речення.

Завдання 1. Побудуйте у термінах членів речення синтаксичні структури речення. Проаналізуйте способи вираження головних та другорядних членів речення.

У недавньому інтерв’ю на «Буквоїді» Оксана Забужко порівняла українську державу з «важким підлітком», вказуючи на моральну крихкість і незрілість нашого посттоталітарного суспільства. У світлі цього влучного діагнозу роман «Музей покинутих секретів» виглядає як спроба письменниці дати розгубленому підліткові моральний орієнтир і скерувати його «переоцінку цінностей» у плідне річище. Як-не-як, а написати «роман про любов і смерть», запропонувати власну версію цих двох ключових для будь-якої культури стрижнів – це прерогатива дорослих, які здатні подивитися на підліткові суперечки оком об’єктивного модератора.Проте в «Музеї покинутих секретів» авторка не перебирає на себе ролі модератора. Авторський голос у «Музеї» є радше голосом ще одного підлітка – сина репресованих інтелігентів, палкого антикучміста й фаната УПА. Пристрасний ідеаліст, він демонструє повний набір юнацьких рис. Тут і загострена реакція на несправедливість, і емоційні бурі, й гіперсексуальність, і некритичне ставлення до кумирів (вояків УПА), і мрія про досконале кохання...

Завдання 2. Побудуйте у термінах членів речення синтаксичні структури речення. Проаналізуйте способи вираження головних та другорядних членів речення.

Проблема інформаційно-психологічної безпеки особистості, її психологічної захищеності й способів формування психологічного захисту в умовах кардинальних змін суспільства стає нагальною як в теоретичному, так і у прикладному плані. Інформаційно-психологічну безпеку особистості можна розглядати як стан захищеності її психіки від впливу чисельних інформаційних факторів, перешкоджаючих формуванню й функціонуванню адекватної інформаційно-орієнтованої основи соціальної поведінки людини (і в цілому, життєдіяльності у суспільстві), а також адекватної системи його суб’єктивного (особистісного, суб’єктивно-особистісного) ставлення до оточуючого світу й до самого себе.

Завдання 3. Перекладіть текст українською. Побудуйте у термінах членів речення синтаксичні структури речення (написаного російською та українською мовами). Порівняйте структури.

Мнение, что у славян не было письменности до появления кириллицы и глаголицы, сегодня оспаривается. Историк Лев Прозоров в качестве доказательства существования письменности пишет о том, что в договоре с Византией Вещего Олега есть фрагмент, где идет речь о последствиях смерти русского купца в Царьграде: если купец умирает, то следует «поступать с его имуществом так, как он написал в завещании». Косвенно наличие письменности  подтверждают и археологические раскопки в Новгороде. Там были обнаружены писала—стержни, которыми наносилась надпись на глину, штукатурку или дерево. Эти инструменты письма датируются серединой X века. Такие же находки были обнаружены в Смоленске, Генздово и других местах. Какого рода была эта письменность достоверно сказать сложно. Одни историки  пишут о слоговом письме, о письме "чертами и ризами", есть и сторонники славянского рунического письма. Немецкий историк Конрад Шурцфлейш в своей диссертации 1670 года писал о школах германских славян, где детей обучали рунам. В доказательство он приводит образец славянского рунического алфавита, сходного с датскими рунами XIII—XVI веков.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!