Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3605 Завдання для самостійної роботи з курсу Аналіз господарської діяльності

Завдання для самостійної роботи з курсу Аналіз господарської діяльності

« Назад

Завдання для самостійної роботи з курсу Аналіз господарської діяльності

За обраною темою придумати:

- 2 завдання (задачі) ситуаційного характеру різного наповнення та розв’язати їх. У розв’язанні необхідно використовували теоретичний матеріал та зробити висновки. Зразок додається.

- 20 тестів (4 варіанта відповіді, 1 правильна відповідь). 

ТЕМИ:

1. Аналіз витрат підприємства    

2. Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг)    

3. Аналіз забезпеченості працівниками і оплати праці    

4. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства        

5. Економічний аналіз основних засобів       

6. Економічний аналіз запасів підприємства 

7. Аналіз резервів підвищення ефективності господарської діяльності

8. Аналіз фінансових результатів, прибутку та рентабельності діяльності підприємства

9. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

10. Аналіз ділової активності підприємства    

11. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства (капітальні інвестиції)

12. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства (фінансові інвестиції)

13. Економічний аналіз в управлінні грошовими потоками підприємства

14. Аналіз економічного зростання підприємства

 

ПРИКЛАД 

Завдання 1. 

«Sticky Wicket» («SW») виробляє бити для крикету з використанням високоякісної сировини та кваліфікованої робочої сили. Компанія традиційно використовує ручну обробку деревини. Виробничий відділ є центром витрат і працює за нормативною системою калькулювання собівартості, що базується на маржинальних витратах.

На початку квітня 201Х року виробничий директор намагався знизити вартість бит купуючи сировину у нового постачальника і знизити витрати на оплату праці працівників використовуючи менш кваліфікований персонал на певних частинах виробничого процесу. Нормативні витрати не були скориговані з урахуванням цих змін.

Факторний аналіз відхилень за квітень 201Х року, наступний:

Фактор, що спричинив відхилення

Несприятливі, грн.

Сприятливий, грн.

Ціна на матеріали

 

5 100

Використання матеріалів

7 500

 

Ставка робочої сили

 

43 600

Продуктивність праці (к.к.д.)

48 800

 

Час простою працівників

5 400

 

Виробничий директор  зазначив у своїй доповіді для раді директорів за квітень 201Х року, що новий рівень підготовки робочого персоналу вимагає серйозних тренувань вже у квітні, і це спричинило зниження продуктивності праці. Очікується, що поліпшення продуктивності праці буде помітним вже в травні 201Х. Він також зазначив, що нова сировина, котра використовується є важчою в обробці, що заважає обробити її акуратно і як наслідок це призводить до збільшення рівня відходів.

Продажі в квітні 201Х знизилися на 10% у порівнянні із запланованим обсягом реалізації, а повернення неякісної продукції  зросло на 20 % порівняно з попереднім місяцем. Директор з продажу подав у відставку після засідання ради мотивуючи це тим, що «SW» завжди виготовляла якісну продукцію, а нова стратегія знизить прихильність клієнтів і зруйнує імідж компанії.

Необхідно:

(А) Оцінити ефективність роботи директора з виробництва з використанням всієї інформації наведеної вище, беручи до уваги як рішення щодо зміни постачальника, так і рішення щодо зниження рівня кваліфікації персоналу. 

(Б) Розрахувати відхилення за матеріалами, оплатою праці і продуктивністю праці, обсягу та ціни реалізації за травень 201Х року базуючись на наступній інформації щодо результатів діяльності у травні 201Х. 

У травні 201Х року плановий обсяг реалізації становив 19 000 бит, а картка нормативних витрат виглядає наступним чином:

 

Нормативна вартість, грн.

Матеріали (2 кг за ціною 5 грн. за кг)

10

Праця ( 3 год. за тарифом в 12 грн. за год.)

36

Зміні витрати

46

Ціна продажу

68

Маржинальний прибуток

22

У травні 201Х року були досягнуті наступні результати:

40 000 кг сировини були куплені за ціною 196 000 грн. для виготовлення 19 200 бит для крикету. Інвентаризація сировини не проводиться. Оплата праці була здійснена за 62 000 години, а загальна її вартість склала 694 000 грн. Працівниками фактично було відпрацьовано 61 500 годин.

Ціну продажу було знижено, щоб забезпечити достатній рівень продажів. Тим не менше, тільки 18 000 бит для крикету було продано за середньою ціною 65 грн. за одиницю. 

ВІДПОВІДЬ

(А)

Ефективність роботи керівника відділу виробництва може бути оцінена за умови розгляду кожного рішення окремо. Прийняття рішення, щодо підписання контракту з новим постачальником призвело до того, що сировина стала, дешевшою, ніж стандартна, що економить 5 100 грн, але спричиняє втрату якості. Різниця у використанні свідчить про те, що рівень відходів сировини вищий за стандартний. Цілком можливо, що зниження кваліфікованості робочої сили могло вплинути на зростання рівня відходів, але так як обидва рішення приймалися однією й тією ж особою у той самий період, то оцінка ефективності є однаковою. Загальний ефект прийнятих рішень є несприятливе відхилення у 2 400 грн. Отже, прийняття одночасно обох зазначених рішень тому приймати обидва відхилення разом здається рішенням, що збіднює підприємство. Коли новий персонал закінчить навчання, то ймовірно, що перевикористання сировини буде зменшено, або і повністю ліквідовано. Проте необхідно зачекати щоб побачити результати навчання та адаптації персоналу.

Вплив, який здійснить використання нової сировини  на обсяги продажу не можна ігнорувати. Жоден відділ всередині бізнесу не можна розглядатися окремо від інших. Продажі падають, а обсяги повернення продукції зростають. Це можна легко пов'язати з впровадженням у виробництво сировини низької якості. І якщо компанія працює в секторі ринку, що виділяється високою якістю, то застосування у виробництві дешевої сировини є дуже ризикованим, якщо в результаті якість готової продукції знижується.

Якщо запроваджувати в процесі виробництва використання менш кваліфікованої робочої сили, то така дія теж може мати неприємні для підприємства насліlки. Компанія традиційно використовує ручну обробку деревини, і це, як правило, вимагає застосування в процесі виробництва праці висококваліфікованої робочої сили. Низько кваліфікованим робітникам, звичайно, платять менше, економлячи компанії 43 600 на витратах на оплату праці. Проте зниження продуктивності праці та зростання просторів  спричинило зростання загальних витрат на 54 200 грн. Нові працівники навчались протягом квітня і тому можна очікувати, що з часом ситуація покращиться.

(Б)

Відхилення за рахунок зміни ціни матеріалів = (Фактична ціна придбання одиниці матеріалу – нормативна ціна одиниці матеріалу) x фактичний обсяг придбаних матеріалів = (196000/40000 – 5) x 40000 = - 4000 - сприятлива зміна

Відхилення за рахунок зміни використання матеріалів = (фактичний обсяг придбаних матеріалів – фактичний обсяг виробленої продукції норматив матеріалів на 1 продукції) x нормативна ціна за одиницю = (40000 – (19200 x 2)) x 5 грн/кг = 8000 - несприятлива зміна

Відхилення за рахунок зміни ставки оплати праці = (Фактична ставка оплати праці за годину – нормативна ставка оплати праці) x фактично оплачена кількість годин =  (694000/62000 – 12) x 62000 = 50000 - сприятлива зміна

Відхилення за рахунок зміни продуктивності праці = (Фактично відпрацьована кількість годин - Фактичний обсяг виробленої продукції x нормативна кількість годин для виробництва 1 продукції ) x  нормативна ставка оплати праці = (61500 – 19200 x 3) x 12 = 46800 - несприятлива зміна

Відхилення за рахунок простоїв  = (Кількість годин за які фактично оплачено – Кількість годин фактично відпрацьованих ) x нормативна ставка оплати праці = (62000-61500) x 12 = 6000 - несприятлива зміна

Відхилення за рахунок зміни ціни реалізації = (Ціна фактичні – Ціна нормативна) x Фактичний обсяг реалізації =  (65 – 68) x 18,000 = - 54000  - несприятлива зміна:

1. Відхилення машинального прибутку за рахунок зміни обсягу реалізації = (Фактичний обсяг реалізації = (18,000 – 19,000) x 22 = 22,000 – несприятлива зміна.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!