Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3600 Аудит розрахунків із заробітної плати та податків, Економічний аналіз та аудит, СНУ ім. Лесі Українки

Аудит розрахунків із заробітної плати та податків, Економічний аналіз та аудит, СНУ ім. Лесі Українки

« Назад

12. Аудит розрахунків із заробітної плати та податків 

При проходженні практики необхідно вивчити: дотримання положень чинного законодавства про працю; правильність документального оформлення трудових відносин; порядок ведення обліку робочого часу; правильність застосування систем і форм оплати праці; рівень нормування праці, планування та фактичного використання трудових ресурсів; правильність нарахування заробітної плати та розрахунків з робітниками і службовцями, бюджетом і за страхуванням; відповідність даних аналітичного обліку розрахунків з робітниками і службовцями даним синтетичних рахунків Головної книги; рівень автоматизації обліку праці та заробітної плати на підприємстві.

Результати аудиту праці та її оплати опрацювати для включення в аудиторський висновок і звіт.

Робочий документ 12.1

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Перевірка правильності нарахування заробітної плати при

погодинній формі оплати праці

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові працівника

Відпрацьо-вано, годин

Годинна тарифна ставка

Заробітна плата згідно з розрахунками проведеними

Відхи-лення

(гр. 5 – гр. 6)

Примітка

бухгалтерією

аудитором

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 12.2

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Перевірка правильності нарахування заробітної плати

при погодинно-преміальній системі оплати праці

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові працівника

Відпрацьовано, годин

Годинна тарифна ставка

Розмір премії

Заробітна плата згідно з розрахунками проведеними

Відхилення

(гр. 7 – гр. 8)

Примітка

%

сума

бухгалтерією

аудитором

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________ 

Робочий документ 12.3

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Перевірка правильності нарахування заробітної плати при

відрядній формі оплати праці

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові працівника

Виготовлено продукції, у натуральних вимірниках

Розцінка за одиницю натурального вимірника

Заробітна плата згідно з розрахунками проведеними

Відхи-лення

(гр. 5 – гр. 6)

Приміт-ка

бухгалтерією

аудитором

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________


Робочий документ 12.4

Аудиторська фірма _____________________________

Підприємство, що перевіряється __________________

Період, за який проводиться перевірка_____________  

Робочий документ 12.5

Аудиторська фірма _____________________________

Підприємство, що перевіряється __________________

Період, за який проводиться перевірка_____________ 

Примітка. * - середньоденний заробіток визначається шляхом ділення нарахованої заробітної плати працівника за 12 місяців на кількість відпрацьованих днів за 12 місяців за винятком днів перебування на лікарняному і сум їх оплати.

Робочий документ 12.6 

Аудиторська фірма _____________________________

Підприємство, що перевіряється __________________

Період, за який проводиться перевірка_____________ 

Тест внутрішнього контролю розрахунків за податками

Мета:

1. Встановити своєчасність і повноту розрахунків за податками.

2. Перевірити правильність складання та своєчасність подання податкових декларацій, розрахунків.

№ з/п

Зміст запитання

Варіанти відповіді

Примітки

Так

Ні

Відповідь відсутня

1

2

3

4

5

6

1.

Чи є підприємство платником податків на загальних підставах?

 

 

 

 

2.

Чи є підприємство платником єдиного податку?

 

 

 

 

3.

Чи є підприємство платником загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів), а саме:

 

 

 

 

податку на додану вартість

 

 

 

 

податку на прибуток підприємств

 

 

 

 

податку на доходи фізичних осіб

 

 

 

 

акцизного податку

 

 

 

 

рентної плати

 

 

 

 

екологічного податку

 

 

 

 

мита

 

 

 

 

4.

Чи є підприємство платником місцевих податків і зборів (обов’язкових платежів), а саме:

 

 

 

 

податку на майно

 

 

 

 

єдиного податку

 

 

 

 

збору за місця для паркування транспортних засобів

 

 

 

 

туристичного збору

 

 

 

 

5.

Чи своєчасно подаються до податкового органу декларації, розрахунки?

 

 

 

 

6.

Чи ведеться на підприємстві аналітичний облік розрахунків за податками (обов’язковими платежами)?

 

 

 

 

7.

Чи ведеться на підприємстві аналітичний облік доходів та витрат?

 

 

 

 

8.

Чи ведеться книга обліку продажу та придбання?

 

 

 

 

9.

Чи планується на підприємстві сплата податків та зборів (обов’язкових платежів)?

 

 

 

 

10.

Чи проводиться інвентаризація розрахунків за податками (обов’язковими платежами)?

 

 

 

 

11.

Чи своєчасно сплачується податки і збори (обов’язкові платежі) до бюджету?

 

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!