Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3599 Аудит власного капіталу та позик, Економічний аналіз та аудит, СНУ ім. Лесі Українки

Аудит власного капіталу та позик, Економічний аналіз та аудит, СНУ ім. Лесі Українки

« Назад

11. Аудит власного капіталу та позик 

Метою аудиту статутних документів є ретельна перевірка юридичних підстав на право функціонування економічного суб'єкта відповідно до чинного законодавства та підтвердження права власності юридичних і фізичних осіб.

Здійснити аудит власного капіталу підприємства, результати якого відобразити в робочих документах аудитора:

Робочий документ 11.1

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Перелік помилок і порушень, виявлених при аудиті власного капіталу

№ з/п

Первинний документ, обліковий регістр

Характер порушення

 

Найменування

Дата

Сума

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________ 

Робочий документ 11.2

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________ 

Зміст складових власного капіталу

Склад власного капіталу

На

початок року

На

кінець року

Відхилен-ня

(+; --)

1

2

3

4

5

1.

Зареєстрована вартість простих та привілейованих акцій

 

 

 

2.

Сума пайових внесків

 

 

 

3.

Сума перевищення вартості продажу акцій над номінальною вартістю

 

 

 

4.

Сума до оцінки необоротних активів

 

 

 

1

2

3

4

5

5.

Сума безоплатно отриманих підприємством від фізичних або юридичних осіб необоротних активів

 

 

 

6.

Сума створеного резерву згідно зі статутом підприємства

 

 

 

7.

Сума прибутку, реінвестованого у підприємство (+) непокритого збитку (-)

 

 

 

8.

Заборгованість власників (учасників) по внесках до статутного капіталу

 

 

 

9.

Фактична собівартість акцій власної емісії, викуплених у своїх акціонерів

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 11.3

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Джерела збільшення статутного капіталу

Дата, номер протоколу зборів

Сума збільшення (в т.ч. за рахунок)

Разом

Кошти, отримані підприємством від продажу своїх акцій понад номінальну вартість

Нерозподілений прибуток за результатом поточного року

Диві-

денди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 11.4

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Перевірка руху резервного капіталу

Показник

Номер, дата документ-та

За даними

Відхи-

лення

Аудиту

Підпри-

ємства

1.

Сальдо на початок року

 

 

 

 

2.

Встановлений розмір резервного капіталу згідно установчих документів

 

 

 

 

3.

Сума прибутку підприємства

 

 

 

 

4.

Сума нарахованого резервного капіталу

 

 

 

 

5.

Використано резервного капіталу, у т.ч.:

  • направлений на покриття збитку звітного року;
  • виплата дивідендів (при відсутності або недостатності прибутку звітного року);
  • інші (згідно статуту)

 

 

 

 

6.

Сальдо на кінець року

 

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 11.5

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Звірка залишків власного капіталу станом на_________________

Рахунок у головній книзі

Залишок по головній книзі

Залишок по журналу

Відхилення

Причини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________ 

Провести аудит обліку кредитів і позик підприємства-замовника при використанні робочих документів наступних форм:

Робочий документ 11.6

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Аудит одержаних кредитів і позик

Договір

(банк-кредитор,

номер дата)

Сума

кредиту

(грн.)

Дати одержання та погашення згідно договору

Вид кредиту за терміном користування

При-

мітки

За даними підприємства

За даними аудитора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________ 

Робочий документ 11.7

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Порівняльна таблиця витрат за користуванням кредитом

Договір

Сума кредиту

(грн.)

Кредитна ставка

( % )

Користування кредитом

Сума відсотків згідно розра-

хунку

Сума відсотків згідно

обліку

Відхи-

Лення

(гр..7-гр.8)

Дата одержа-

ння

Дата поверне-

ння

Період користу-

вання (днів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!