Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3597 Аудит необоротних активів і фінансових інвестицій, Економічний аналіз та аудит, СНУ ім. Лесі Українки

Аудит необоротних активів і фінансових інвестицій, Економічний аналіз та аудит, СНУ ім. Лесі Українки

« Назад

9. Аудит необоротних активів і фінансових інвестицій 

Основними методами, що використовуються при аудиті необоротних активів і фінансових інвестицій є опитування, фактична перевірка, перерахунок, документальна перевірка, вибіркове дослідження.

При проведенні аудиту основних засобів перевіряють їх збереження й технічний стан, законність і правильність документального оформлення операцій з надходження, переміщення і вибуття, правильність нарахування амортизації, своєчасність та повноту включення її у витрати виробництва, правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з надходження, переміщення і вибуття основних засобів, виконання планів ремонтів та їх своєчасність.

Для проведення аудиту основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів студенту потрібно скласти запропоновані робочі документи. Після кожного робочого документа зробити висновок щодо результатів перевірки. 

Робочий документ 9.1

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Робочий документ аудитора по відображенню в обліку безоплатно одержаних основних засобів

№ з/п

Зміст господарської операції

Згідно з обліковими даними

Згідно з даними перевірки аудитора

Відхилення (+,-), грн

Дт

Кт

Сума, грн

Дт

Кт

Сума, грн

1

Безоплатно одержані основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

2

Одночасно з нарахуванням амортизації відображається визнання доходу

 

 

 

 

 

 

 

3

Списання в порядку закриття рахунка 74

 

 

 

 

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 9.2

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Робочий документ перевірки обліку ліквідації основних засобів

№ з/п

Зміст господарської операції

Результати перевірки згідно з

Відхилення

(+,-) грн

даними обліку, грн

даними аудиторської перевірки, грн

Дт

Кт

Сума

Дт

Кт

Сума

1

Списана вартість ОЗ, грн

 

 

 

 

 

 

 

2

Списано нарахований знос ОЗ, грн

 

 

 

 

 

 

 

3

Нарахований податок на додану вартість на суму залишкової вартості, грн

 

 

 

 

 

 

 

4

Відображені витрати, пов'язані з ліквідацією, грн

 

 

 

 

 

 

 

5

Оприбутковані матеріали, отримані в результаті ліквідації ОЗ, грн

 

 

 

 

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 9.3

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________ 

Перевірка залишків основних засобів з даними аналітичного обліку і головної книги станом на                                              

Рахунок у головній книзі

Залишок по головній книзі

Залишок по журналу

Відхилення

Причини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________ 

Робочий документ 9.4

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________ 

Вибірка результатів інвентаризації необоротних активів

№ з/п

Матеріально відповіда­льна особа

Залишок за даними інвента-ризації

Залишок за даними обліку

Відхилення, грн.

Відображено в обліку

Примітки

нестача

надли-шок

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________ 

Робочий документ 9.5

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Перевірка нарахування амортизації (рахунок необоротних активів)

 

Назва

об’єкта

 

 

Первісна вартість на 01.01. р.

 

 

Застосований метод нарахування зносу

 

Відображення в обліку

Нараховано за

даними аудиту

Відхилення

 

Дт

Кт

Сума

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 9.6

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________ 

Вибірка інвентаризації цінних паперів

Назва

фінан-

сового

вкла-

дення

Номер

та

серія

цінних

паперів

Назва

доку-мента,

що під-

тверд-

жує

фінан.

інвести-

ції

Вид

фінан-сового

вкла-

дення

Вартість

цінних

паперів

Строк

пога-

шення

Загаль-на

сума

Відображено

в обліку

Номінальна

Загальна

Надлишки

Кт 719

Нестача

Дт 947

Дт14

Дт35

Дт14

Дт35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________ 

Робочий документ 9.7

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Звірка залишків фінансових інвестицій станом на _____________

Рахунок у головній книзі

Залишок по головній книзі

Залишок по журналу

Відхилення

Причини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

За результатами аудиту необоротних активів і фінансових інвестицій підготувати матеріал для включення в аудиторський висновок і звіт про практику.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!