Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3596 Аудит облікової політики підприємства, Економічний аналіз та аудит, СНУ ім. Лесі Українки

Аудит облікової політики підприємства, Економічний аналіз та аудит, СНУ ім. Лесі Українки

« Назад

8. Аудит облікової політики підприємства 

Мета аудиту облікової політики підприємства - встановлення її відповідності чинним нормативним і законодавчим актам, а також характеру і масштабу діяльності підприємства.

Об’єктом аудиту облікової політики є всі внутрішні документи, що визначають питання організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Для проведення аудиту облікової політики підприємства-замовника доцільно провести анкетування. Зразок анкети наведено у формі робочого документа 8.1.

Робочий документ 8.1

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Анкета вивчення облікової політики

з/п

Облікова політика підприємства

Варіант відповіді

Пункт

наказу

про

облікову

політику

Так

Ні

Відповідь відсутня

1

2

3

4

5

6

1.

Наявність наказу про облікову політику (вказати: так/ні)

 

 

 

х

2.

Суб’єкт, який здійснює облік:

 

 

 

 

- бухгалтерська служба;

 

 

 

 

- бухгалтер;

 

 

 

 

- керівник;

 

 

 

 

- приватний підприємець;

 

 

 

 

- аудиторська фірма.

 

 

 

 

3.

Організація роботи облікового апарату:

 

 

 

 

- централізована;

 

 

 

 

- децентралізована;

 

 

 

 

- змішана.

 

 

 

 

4.

Технологія обробки облікової інформації:

 

 

 

 

- ручна

 

 

 

 

- із застосуванням комп'ютерної техніки

 

 

 

 

5.

Застосований метод оцінки вибуття запасів:

 

 

 

 

- ідентифікованої собівартості;

 

 

 

 

- середньозваженої собівартості;

 

 

 

 

- собівартості перших за часом надходження (ФІФО);

 

 

 

 

- нормативних витрат;

 

 

 

 

- ціни продажу.

 

 

 

 

6.

Визначення одиниці запасів:

 

 

 

 

- найменування;

 

 

 

 

- однорідна група;

 

 

 

 

- інше ( ........).

 

 

 

 

7.

Метод визначення суми резерву сумнівних боргів:

 

 

 

 

- за класифікацією дебіторської заборгованості;

 

 

 

 

- за платоспроможністю окремих дебіторів.

 

 

 

 

8.

Метод амортизації основних засобів:

 

 

 

 

- прямолінійний;

 

 

 

 

- зменшення залишкової вартості;

 

 

 

 

- прискореного зменшення залишкової вартості;

 

 

 

 

- кумулятивний;

 

 

 

 

- виробничий.

 

 

 

 

Продовження робочого документа 8.1

1

2

3

4

5

6

9.

Метод нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів:

 

 

 

 

- прямолінійного списання;

 

 

 

 

- виробничий;

 

 

 

 

- 50 % - 50 %;

 

 

 

 

- 100 %.

 

 

 

 

10.

Метод амортизації та строк корисного використання нематеріальних активів:

 

 

 

 

- прямолінійний;

 

 

 

 

- зменшення залишкової вартості;

 

 

 

 

- прискореного зменшення залишкової вартості;

 

 

 

 

- кумулятивний;

 

 

 

 

- виробничий.

 

 

 

 

11.

Метод оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг:

 

 

 

 

- вивчення виконаних робіт;

 

 

 

 

- питомої ваги обсягу виконаних послуг у загальному обсягу послуг;

 

 

 

 

- питомої ваги обсягу здійснених витрат у загальному обсягу витрат;

 

 

 

 

- рівномірного нарахування.

 

 

 

 

12.

Наявність та порядок формування резервів для забезпечення майбутніх витрат і платежів.

 

 

 

 

13.

Метод відображення фінансових інвестицій

 

 

 

 

- за методом участі у капіталі;

 

 

 

 

- за справедливою вартістю;

 

 

 

 

- за собівартістю.

 

 

 

 

14.

Визначена межа суттєвості.

 

 

 

 

15.

Наявність змін облікової політики у періоді, що перевіряється та правильність їх відображення у звітності.

 

 

 

 

16

Метод оцінки ступеню завершеності операцій з надання послуг:

 

 

 

 

- вивчення виконаних робіт;

 

 

 

 

- питомої ваги обсягу виконаних послуг у загальному обсягу послуг;

 

 

 

 

- питомої ваги обсягу здійснених витрат у загальному обсягу витрат;

 

 

 

 

- рівномірного нарахування.

 

 

 

 

17

Наявність та порядок формування резервів для забезпечення майбутніх витрат і платежів.

 

 

 

 

18.

Метод відображення фінансових інвестицій:

 

 

 

 

- за методом участі у капіталі;

 

 

 

 

- за справедливою вартістю;

 

 

 

 

- за собівартістю.

 

 

 

 

19.

Наявність змін облікової політики у періоді, що перевіряється та правильність їх відображення у звітності.

 

 

 

 

За результатами аудиту облікової політики підприємства підготувати матеріал для включення в аудиторський висновок і звіт про практику.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!