Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3594 Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції, Економічний аналіз та аудит, СНУ ім. Лесі Українки

Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції, Економічний аналіз та аудит, СНУ ім. Лесі Українки

« Назад

6. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції 

За час проходження практики студент повинен:

6.1. Проаналізувати витрати операційної діяльності на одну гривню вартості виробленої (реалізованої) продукції (товарів, робіт, послуг) та їх динаміку. Розрахувати вплив зміни факторів: структури продукції, витрат на виробництво (виробничої собівартості) та цін на вироблену продукцію (вироби) на рівень витрат на одну гривню продукції.

Таблиця 6.1

Динаміка витрат на одну гривню реалізованої продукції

Показники

2012

рік

2013

рік

2014

рік

Відхилення

2013/

2012

2014/

2013

2014/

2012

1

2

3

4

5

6

7

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

(р.2000 Ф№2)

 

 

 

 

 

 

Витрати операційної діяльності, тис. грн. (р.2050 + р.2130+р.2150+р.2180) Ф№2

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 6.1

1

2

3

4

5

6

7

Витрати на одну гривню реалізованої продукції, грн.

 

 

 

 

 

 

Зміна витрат на одну гривню продукції у звітному році у % до попереднього року

×

 

 

 

 

 

6.2. Охарактеризувати структуру витрат на виробництво продукції. Дати оцінку витрат на виробництво продукції за економічними елементами. 

Таблиця 6.2

Дані для аналізу витрат за елементами

Показники

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Відхилення

2013/

2012

2014/

2013

2014/

2012

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%%

тис. грн.

%%

тис. грн.

%%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Матеріальні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Амортизація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Інші операційні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операційні витрати, разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. За даними калькуляції проаналізувати собівартість одиниці одного з видів продукції, який займає найбільшу питому вагу в обсязі реалізації продукції, за статтями витрат. 

Таблиця 6.3

Дані для аналізу собівартості одиниці продукції за статтями калькуляції

№ з/п

Стаття витрат

На одиницю продукції, грн.

Відхилення, грн.

2012

рік

2013 рік

2014

рік

2013/

2012

2014/

2013

2014/

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сировина та матеріали

 

 

 

 

 

 

2

Паливо й енергія на технологічні потреби

 

 

 

 

 

 

3

Заробітна плата основних робітників

 

 

 

 

 

 

4

Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 6.3

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

 

 

 

 

 

 

6

Змінні загальновиробничі витрати

 

 

 

 

 

 

7

Разом прямих витрат

 

 

 

 

 

 

8

Постійні розподілені загальновиробничі витрати

 

 

 

 

 

 

9

Разом загальновиробничих витрат (р.6 + р.8)

 

 

 

 

 

 

10

Виробнича собівартість виробу (р. 7 + р. 8)

 

 

 

 

 

 

Інформаційною базою для проведення аналізу виступають наступні форми статистичної та фінансової звітності:

- Структурне обстеження підприємства – форма № 1-підприємництво (річна), форма № 1-підприємництво (коротка) (річна);

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – форма №2;

- Калькуляції.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!