Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3592 Аналіз використання трудових ресурсів підприємства, Економічний аналіз та аудит, СНУ ім. Лесі Українки

Аналіз використання трудових ресурсів підприємства, Економічний аналіз та аудит, СНУ ім. Лесі Українки

« Назад

4. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства 

З час проходження практики студент повинен:

4.1. Визначити забезпеченість підприємства робочою силою за групами персоналу і категоріями працюючих. Дати характеристику розстановки робочої сили на підприємстві. Скласти таблицю 4.1.

4.2. Визначити коефіцієнт плинності робочих кадрів за звітний період, коефіцієнти обороту робочої сили щодо прийому і вибуття. Дати оцінку показників плинності кадрів. Вказати основні причини плинності кадрів і намітити заходи по їх ліквідації. Скласти таблицю 4.2.

Проаналізувати використання робочого часу на підприємстві. Визначити вплив факторів на величину фонду робочого часу. Скласти таблицю 4.3.

4.4. Проаналізувати ефективність використання трудових ресурсів підприємства, яка відображається у показниках продуктивності праці. Вказати основні фактори, які впливають на зміну продуктивності праці. Скласти таблицю 4.4.

Визначити вплив на зміну обсягів виробництва товарної продукції таких факторів:

а) зміни чисельності робітників;

б) кількості відпрацьованих одним робітником людино-годин;

в) середньогодинного виробітку одного робітника. Скласти таблицю 4.5.

4.5. В процесі дослідження формування коштів на оплату праці проаналізувати склад та структуру фонду заробітної плати. Обчислити середню заробітну плату одного штатного працівника, у тому числі працівника промислово-виробничого персоналу, а також працівників непромислового персоналу і за категоріями працюючих. Визначити зміну (абсолютне відхилення) фонду заробітної плати (ФЗП), а також фактори, які здійснили вплив на зміну ФЗП. Дати оцінку отриманим результатам. Скласти таблиці 4.6. та 4.7.  

Таблиця 4.6

Склад та структура фонду заробітної плати підприємства

Показник

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Відхилення

2013/2012

2013/2012

2013/2012

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%%

тис. грн.

%%

тис. грн.

%%

 Фонд оплати праці штатних працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в тому числі:

Фонд основної зарплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд додаткової

зарплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 з нього:

- надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- премії за виробничі результати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заохочувальні та компенсаційні виплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційною базою для проведення аналізу виступають:

1) Звіт з праці – форма № 1-ПВ (місячна, квартальна)

2) Звіт про кількість працівників, їхній кісний склад та професійне навчання – форма № ПВ (річна)

3) Звіт про витрати на утримання робочої сили – форма № 1-РС (один раз на чотири роки)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!