Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3591 Аналіз стану та використання основних засобів підприємства, Економічний аналіз та аудит, СНУ ім. Лесі Українки

Аналіз стану та використання основних засобів підприємства, Економічний аналіз та аудит, СНУ ім. Лесі Українки

« Назад

3. Аналіз стану та використання основних засобів підприємства 

З час проходження практики студент повинен: 

3.1. Охарактеризувати технологічну структуру основних засобів за видами. Скласти таблицю 3.1. 

Таблиця 3.1

Дані для аналізу технологічної структури основних засобів

Показники

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Відхилення

2013/

2012

2014/

2013

2014/

2012

1

2

3

4

5

6

7

1. Будівлі, споруди та передавальні пристрої

 

 

 

 

 

 

2. Машини та обладнання

 

 

 

 

 

 

3. Транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

4. Інструменти, прилади, інвентар

 

 

 

 

 

 

…………..

 

 

 

 

 

 

…………..

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

3.2. Дати характеристику руху основних засобів підприємства протягом аналізованих років. Визначити коефіцієнти вводу, вибуття, придатності, зносу. Скласти таблицю 3.2. 

3.3. Дати оцінку забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання у цілому та їх активної частини. Визначити величину факторів, які впливають на зміну фондовіддачі основних засобів. Скласти таблицю 3.3. 

3.4. Визначити величину факторів, які вплинули на зміну обсягів виробництва товарної продукції. Дати оцінку отриманим результатам. Скласти таблицю 3.4.

Інформаційною базою для проведення аналізу виступають наступні форми статистичної та фінансової звітності:

- Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію – форма
№11-ОЗ (річна);

- Баланс (звіт про фінансовий стан) – форма №1;

- Примітки до фінансової звітності (розділ ІІ, ІІІ) – форма №5.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!