Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3579 Тематика бакалаврських дипломних робіт, Спорт, НУФВСУ

Тематика бакалаврських дипломних робіт, Спорт, НУФВСУ

« Назад

Тематика бакалаврських дипломних робіт 

 1. Підприємництво у сфері фізичної культури і спорту

 2. Джерела фінансування фізкультурно-спортивних організацій в умовах ринку Фінансове забезпечення сучасного олімпійського спорту

 3. Фінансове забезпечення підготовки та проведення Олімпійських ігор

 4. Ринок праці у сучасному професійному спорті

 5. Комерціалізація як фактор розвитку сучасного олімпійського спорту

 6. Джерела фінансування професійних спортивних клубів (на прикладі виду спорту)

 7. Основні напрями господарської діяльності фізкультурно-спортивної організації

 8. Підприємницька діяльність фізкультурно-спортивної організації (на матеріалах виду спорту)

 9. Нормативно-правове забезпечення діяльності спортивної федерації (на матеріалах виду спорту)

 10. Ринок у сфері фізичної культури і спорту: особливості формування і розвитку

 11. Соціально-економічний зміст фізкультурно-спортивної послуги

 12. Наукові підходи в дослідженні сучасного спортивного менеджменту

 13. Структурно-функціональний аналіз діяльності фізкультурно-спортивних організацій та основні тенденції з розвитку в нових соціально-економічних умовах

 14. Культура організації фізкультурно-спортивної напрямку

 15. Роль та особливості професійної адаптації жінки-менеджера в сфері фізкультури і спорту

 16. Фізкультурний рух як сфера діяльності спортивного менеджера

 17. Методи управління в професійній діяльності спортивного менеджера

 18. Технологія прийняття та реалізації управлінського рішення в діяльності спортивного менеджера

 19. Соціально-економічні передумови виникнення та розвитку менеджменту і його концептуальна революція

 20. Структура та зміст діяльності спортивного менеджера

 21. Наукові основи управління та управлінської діяльності

 22. Техніка та технологія управління в практиці фізкультурного руху

 23. Технологія управлінської діяльності спортивного менеджера

 24. Інформаційний та діловий обмін в діяльності спортивного менеджера

 25. Функції управління в системі підготовки спортсменів

 26. Основні категорії спортивного менеджменту (зміст, характеристика, класифікація)

 27. Заснування і організація діяльності малого (середнього) підприємства (МСП) для надання спортивних послуг (на прикладі модельного підприємства)

 28. Заснування і організація діяльності МСП з виробництва товарів спортивного призначення (на прикладі модельного підприємства)

 29. Бізнес-планування на підприємствах сфери фізичної культури і спорту недержавної форми власності (на прикладі модельного підприємства)

 30. Особливості управління та стиль керівництва на підприємствах і організаціях сфери фізичної культури і спорту

 31. Комунікації в спортивному менеджменті

 32. Культура організації (організаційна культура) в сфері фізичної культури і спорту

 33. Інноваційний менеджмент в сфері фізичної культури і спорту

 34. Становлення та розвиток кадрової політики фізкультурно-спортивної організації

 35. Функції інформатики і телекомунікації в організаціях сфери фізичної культури і спорту

 36. Організація діяльності спортивних клубів

 37. Етика підприємництва в сфері фізичної культури і спорту

 38. Організація управління персоналом в структурах фізичної культури і спорту

 39. Кар’єра керівника в сфері фізичної культури і спорту

 40. Керівництво і лідерство в організаціх сфери фізичної культури і спорту

 41. Управління групами і командна діяльність у сфері фізичної культури і спорту

 42. Мотивація діяльності і групові ролі у спортивному менеджменті

 43. Організаційна культура і лідерство в сфері фізичної культури і спорту

 44. Шляхи підвищення якості фізкультурно-спортивних послуг (на прикладі фізкультурно-спортивної організації)

 45. Впровадження та вдосконалення системи управління якістю послуг фізкультурно-спортивного підприємства

 46. Конкурентоспроможність підприємства і стратегія її забезпечення

 47. Обґрунтування стратегії діяльності фізкультурно-спортивного підприємства

 48. Господарська діяльність фізкультурно-спортивного підприємства

 49. Діагностика стану господарської діяльності підприємства та напрями підвищення її ефективності

 50. Стан ринку фізкультурно-спортивних послуг в Україні

 51. Діяльність підприємств фітнес-індустрії в Україні

 52. Розвиток матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту

 53. Управління фізкультурно-спортивною спорудою

 54. Маркетингова політика фізкультурно-спортивної організації

 55. Шляхи підвищення конкурентоспроможності фізкультурно-спортивної організації в умовах ринку

 56. Фрмування комунікативної стратегії фізкультурно-спортивної організації

 57. Реклама як елемент комплексу маркетингу фізкультурно-спортивної організації

 58. Бренд фізкультурно-спортивної організації, особливості й значення ефективного брендингу

 59. Веб-сайт фізкультурно-спортивної організації як інструмент єфективних продажів

 60. Історичні засади становлення маркетингу в олімпійському спорті

 61. Правові аспекти маркетингу в олімпійському спорті

 62. Ліцензійні програми в олімпійському спорті

 63. Особливості маркетингових проектів з телевізійними компаніями в олімпійському спорті

 64. Маркетингова діяльність МОК та НОКів

 65. Маркетингова діяльність організаційних комітетів Олімпійських ігр

 66. Становлення маркетингу у професійному спорті в Україні

 67. Правові аспекти маркетингу в професійному спорті

 68. Характеристика ліцензійних програм у професійному спорті

 69. Рекламно-спонсорські програми у професійному спорті (на прикладі виду спорту)

 70. Маркетинг фізкультурно-оздоровчих послуг

 71. Маркетинг спортивних змагань (на прикладі конкретного спортивного заходу)

 72. Роль телебачення у розвитку спортивного маркетингу

 73. Перспективи використання мережі Інтернет у спортивному маркетингу

 74. Особливості управління та стиль керівництва на підприємствах і організаціях сфери фізичної культури і спорту

 75. Інноваційні підходи в управлінні персоналом руху спорт для всіх

 76. Організація управління персоналом в структурах фізичної культури і спорту

 77. Кар’єра керівника в сфері фізичної культури і спорту

 78. Цілі, функції та структура системи спорту для всіх в Україні

 79. Кадрове забезпечення управління спортом для всіх в Україні

 80. Сучасні проблеми та тенденції розвитку руху спорт для всіх

 81. Становлення та розвиток кадрової політики фізкультурно-спортивних організацій

 82. Проблеми розвитку спорту для всіх в Україні

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!