Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3578 Тематика курсових робіт з дисципліни Управління фізичним вихованням і спортом, НУФВСУ

Тематика курсових робіт з дисципліни Управління фізичним вихованням і спортом, НУФВСУ

« Назад

Тематика курсових робіт з дисципліни Управління фізичним вихованням і спортом 

1. Засади та особливості державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

2. Законодавчі та програмно-нормативні засади розвитку фізичної культури і спорту в Україні.

3. Державна політика у сфері фізичної культури і спорту та її особливості у нових соціально-економічних умовах розвитку України.

4. Системний підхід та його значення в управлінні фізичною культурою і спортом.

5. Цільове управління в сфері фізичної культури і спорту.

6. Законодавство України про фізичну культуру і спорт.

7. Сучасна система керівництва фізкультурним рухом в Україні.

8. Державне управління у сфері фізичної культури і спорту, його особливості.

9. Система керівництва фізкультурним рухом України у нових соціально-економічних умовах.

10. Державні органи управління та їх роль у розвитку фізичної культури і спорту в Україні.

11. Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту та особливості їх функціонування в сучасних умовах.

12. Громадські органи керівницва та їх роль у розвитку вітчизняного фізкультурного руху.

13. Недержавні органи в системі керівницва фізкультурним рухом в Україні та їх роль у розвитку фізкультурного руху.

14. Організація роботи регіональних органів керівництва фізичною культурою і спортом в Україні.

15. Організаційна структура управління на сучасному етапі розвитку фізкультурного руху в Україні.

16. Показники стану розвитку фізичної культури і спорту в Україні, їх особливості для моніторингу і розвитку програм та інших нормативно-правових у цій сфері.

17. Характеристика сучасних суб’єктів сфери фізичної культури і спорту в Україні.

18. Сучасна організаційна структура управління фізичною культурою і спортом в Україні.

19. Сучасні управлінські технології в діяльності фізкультурно-спортивних організацій різних форм власності.

20. Організаційні структури управління та їх особливості в практиці фізкультурного руху України.

21. Типологія фізкультурно-спортивних організацій в сучасних умовах розвитку фізкультурного руху України.

22. Місія та стилі управління організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості в Україні.

23. Спортивний клуб як організація з надання послуг засобами фізичної культури і спорту та особливості його функціонування.

24. Типи спортивних шкіл та особливості їх функціонування у нових соціально-економічних умовах в Україні.

25. Організаційно-правові аспекти діяльності вітчизняних фізкультурно-оздоровчих закладів.

26. Центри фізичного здоров’я населення та організація їх діяльності у сучасних ринкових умовах.

27. Роль та місце сучасної системі Інваспорту України.

28. Колектив фізичної культури та особливості його функціонування як громадської рганізації фізкультурно-спортивної спрямованості (в умовах функціонування підприємств, установ, організацій).

29. Організація діяльності фізкультурно-спортивних товариств у сучасних умовах розвитку фізкультурного руху України.

30. Організаційно-правові аспекти функціонування національної спортивної федерації асоціації, спілкі, об’єднання тощо) як громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості.

31. Мета, завдання та особливості організації роботи громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у сфері освіти (на прикладі дитячих дошкільних закладів, середніх, загальноосвітних, віщих навчальних закладів).

32. Мета, завдання та особливості функціонування громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту.

33. Організація та особливості функціонування діяльності Національного олімпійського комітету України.

34. Мета та особливості організаціїї роботи суб’єктів паралімпійського руху в Україні.

35. Мета та особливості організаціїї роботи суб’єктів дефлімпійського руху в Україні.

36. Мета, завдання та особливості діяльності спортивного комітету України як громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості.

37. Мета, завдання та особливості реалізації управлінської діяльності фахівця в сфері фізичної культури і спорту.

38. Специфіка управлінської діяльності фізкультурно-спортивних кадрів в організаціях різних форм власності.

39. Організаційно-управлінська діяльність фахівця з фізичного виховання і спорту на різних рівнях управління (міжнародний, національний, регіональний).

40. Організація діяльності фахівця з фізичного виховання і спорту на різних стадіях управління (попередня, оперативна, заключна).

41. Організаційно-управлінська діяльність фахівця в сфері фізичнного виховання і спорту з різними соціально-демографічними групами населення (діти, учні, студенти, працівники, пенсіонери, військовослужбовці, інваліди).

42. Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту та її особливості у сучасних умовах розвитку України.

43. Організаційне забезпечення розвитку сучасного фізкультурного руху України.

44. Ресурсне забезпечення розвитку сучасного фізкультурного руху України.

45. Функції управління та їх особливості у сучасних умовах діяльності фізкультурно-спортивної організації.

46. Сучасні принципи управління та їх реалізація в сфері фізичного виховання і спорту.

47. Технологія розробки та прийняття управлінського рішення в практиці сучасних фізкультурно-спортивних організацій.

48. Планування як функція управління в діяльності фізкультурно-спортивної організації.

49. Координування та регулювання діяльності фізкультурно-спортивної організації, їх особливості у сучасних умовах розвитку вітчизняного фізкультурного руху.

50. Облік та контроль у діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

51. Управлінській цікл та його реалізація в умовах функціонування фізкультурно- спортивної організації.

52. Структура та зміст діяльності спортивного менеджера.

53. Сучасні управлінські технології в сфері фізичної культури і спорту.

54. Самоменеджмент та його особливості в діяльності спортивного керівника.

55. Стилі керівництва та їх особливості у сфері фізичної культури і спорту.

56. Методи управління в сфері фізичної культури і спорту.

57. Комунікація та комунікабельність спортивних фахівців як умова їх ефективної діяльності.

58. Фактори, що впливають на ефективність організаційно-управлінської діяльності фахівця з фізичного виховання і спорту.

59. Організаційна культура та управлінська діяльність керівника з її забезпечення.

60. Діловодство в умовах діяльності фізкультурно-спортивної організації та його особливості.

61. Організація та проведення спортивних змагань.

62. Характеристика та особливості сучасної системи менеджменту міжнародного спортивного руху.

63. Моделі менеджменту в практиці функціонування фізкультурно-спортивних організацій у зарубіжних країнах.

64. Міжнародне співробітництво України у сфері фізичної культури і спорту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!