Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3573 Тематика курсових робіт з дисципліни Гроші і кредит, ПУЕТ

Тематика курсових робіт з дисципліни Гроші і кредит, ПУЕТ

« Назад

Тематика курсових робіт

 1. Необхідність і походження грошей.

 2. Сутність та функції грошей, їх еволюція.

 3. Розвиток форм грошей.

 4. Кредитні та паперові гроші: спільне та відмінне.

 5. Роль грошей: сутність і ретроспективний аналіз.

 6. Концепція нейтральності грошей та її розвиток у сучасній монетарній теорії.

 7. Необхідність та сутність державного регулювання грошового обороту.

 8. Еволюція становлення платіжної системи України.

 9. Маса грошей в обігу та методи її вимірювання.

 10. Грошовий ринок України: проблеми становлення та розвитку.

 11. Грошовий оборот та грошові потоки в Україні.

 12. Організація безготівкового грошового обігу в Україні.

 13. Проблеми забезпечення рівноваги на грошовому ринку.

 14. Становлення грошової системи України: проблеми та перспективи.

 15. Проблеми стабілізації грошової системи України.

 16. Грошова реформа, як шлях оздоровлення грошового обігу.

 17. Механізм грошово-кредитного регулювання в Україні.

 18. Грошово-кредитна політика Центрального банку України та методи її проведення.

 19. Інфляційний процес в Україні.

 20. Інфляція: теоретичний аналіз.

 21. Розвиток кредитних відносин в незалежній Україні.

 22. Центральні банки та їх роль в грошово-кредитному регулюванні.

 23. Банки другого рівня, їх роль в діяльності кредитної та банківської системи.

 24. Активні операції комерційних банків.

 25. Пасивні операції комерційних банків.

 26. Емісійна діяльність Національного банку України.

 27. НБУ та його роль у забезпеченні стійкості банківської системи України.

 28. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання.

 29. Формування валютної системи України.

 30. Проблеми конвертованості гривні.

 31. Європейська валютна система: здобутки та проблеми.

 32. Функції кредиту в поглядах вітчизняних та зарубіжних економістів.

 33. Бюро кредитних історій в Україні.

 34. Споживчий кредит та перспективи його розвитку.

 35. Іпотечний кредит і перспективи його розвитку.

 36. Фінансове посередництво та його розвиток.

 37. Порівняльний аналіз кредитної системи України та зарубіжних країн.

 38. Кредитні установи небанківського типу в Україні.

 39. Функції банків та банківської системи.

 40. Перспективи розвитку комерційних банків в Україні.

 41. Роль банківської системи в реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України.

 42. Система гарантування вкладів населення та її вплив на діяльність банків в Україні.

 43. Проблеми вдосконалення української банківської системи.

 44. Розвиток капітальної бази українських комерційних банків.

 45. Джерела формування ресурсної бази комерційного банку.

 46. Міжбанківське кредитування та перспективи його розвитку в Україні.

 47. Організація роботи комерційного банку з приватними особами: проблеми і перспективи розвитку.

 48. Розрахунки за допомогою платіжних карток та перспективи їх розвитку.

 49. Форми забезпечення кредиту та їх розвиток в Україні.

 50. Лізинг як інструмент фінансування інвестиційних проектів та перспективи його розвитку в Україні.

 51. Сучасні види кредитних операцій і тенденції їх розвитку.

 52. Факторинг і його особливості в українській банківській практиці.

 53. Кредитна політика комерційного банку.

 54. Акредитив як інструмент міжнародних розрахунків.

 55. Фінансові інновації в сфері банківського бізнесу.

 56. Електронні гроші.

 57. Причини і наслідки демонетизації золота.

 58. Бюджетний дефіцит і його вплив на пропозицію грошей.

 59. Світовий ринок фінансового капіталу та його вплив на економічний розвиток України.

 60. Форми розрахунків в міжнародних відносинах.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!