Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3564 Підготовка та захист курсової роботи, Критерії оцінювання курсових робіт, Кримінальне право, НУДПСУ

Підготовка та захист курсової роботи, Критерії оцінювання курсових робіт, Кримінальне право, НУДПСУ

« Назад

4. Підготовка та захист курсової роботи, Критерії оцінювання курсових робіт

У визначений кафедрою термін повністю закінчена курсова робота належним чином оформлена та підшита курсова робота подається студентом на кафедру для перевірки керівником. Керівник курсової роботи відмічає у рецензії позитивні сторони і недоліки роботи (якщо вони мають місце), дає рекомендації для їх усунення та захисту роботи, а також оцінює роботу. При необхідності доопрацювання, робота разом з рецензією повертається студенту на доопрацювання для усунення недоліків.

Курсова робота після допуску роботи до захисту керівником захищається студентом при комісії, до складу якої входять викладачі кафедри.

Курсові роботи оцінюються за 100-бальною шкалою, при цьому керівник оцінює курсову роботу в діапазоні від 0 до 50 балів, комісія по захисту курсових робіт – в діапазоні від 0 до 50 балів. До захисту не допускається робота студента, яка оцінена керівником менше як на 25 балів.

При оцінюванні курсової роботи науковий керівник розподіляє загальну кількість балів, за якою оцінюється робота, між відповідними об’єктами контролю:

1. зміст першої частини курсової роботи (якість теоретичного матеріалу, його зв'язок з практичним, вміння представляти матеріал в логічній послідовності, наявність висновків та пропозицій) – оцінюється в діапазоні від 0 до 20 балів;

2. правильне вирішення практичних задач оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів за кожну задачу;

3. дотримання вимог щодо оформлення роботи – оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів.

4. вчасне виконання роботи на всіх етапах у встановленні кафедрою відповідно до графіку підготовки курсової роботи терміни - оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів.

У рецензії керівник проставляє не тільки загальну кількість балів, але і вказує їх розподіл між відповідними об’єктами контролю.

При оцінюванні курсової роботи комісія по захисту виставляє бали від 0 до 50 балів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!