Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3551 Лабораторна робота №3 на тему Проекти MS Access, Проектування баз даних, ЗНТУ

Лабораторна робота №3 на тему Проекти MS Access, Проектування баз даних, ЗНТУ

« Назад

3. Лабораторна робота №3 на тему Проекти MS Access

Мета роботи: навчитись створювати проекти MS Access та пра­цювати в MS SQL Server з боку клієнта.

3.1 Проекти Microsoft Access

Проект Microsoft Access – це файл Microsoft Access з розширен­ням( . adp), який здійснює ефективний доступ до баз даних Microsoft SQL Server за допомогою архітектури OLE DB.

OLE DB(Object Linking and Embedding) – це головний інтерфейс Microsoft, який забезпечує ефективний доступ по мережі та через Internet до даних багатьох типів, в тому числі до реляційних джерел даних, поштових файлів, не відформатованих текстових файлів та електронних таблиць. Він замінив DB – Library та ODBC. Він зв’язу­ється з даними за допомогою провайдерів даних. Для зворотної суміс­ності поставляється разом з провайдером для ODBC.

Проект використовується для створення прикладень в архітек­турі клієнт/сервер. Він не містить об’єктів визначення даних, таких, як таблиці та подання (View). До складу проекту входять тільки форми, звіти, макроси, модулі та сторінки доступу до даних.

База даних на сервері Microsoft SQL Server містить таблиці, ін­декси, подання, збережені процедури, функції та тригери.

Для створення проекту, треба в меню Файл вибрати команду Создать. Можливі різні варіанти подальших дій в залежності від си­туації. Можна в області задач Создание файла вибрати пункт Проект (существующие данные) або Проект (новые данные).

3.2 Імпорт даних до проекту Microsoft Access

До проекту MS Access, навіть, якщо в ньому немає жодного об’єкту, можна здійснити імпорт об’єктів з іншого проекту або бази даних. Для цього треба в меню Файл вибрати пункт Внешние данные – Импорт та вказати файл бази даних або проекту для імпорту. Відкри­вається вікно, в якому можна вказати об’єкти для імпорту.

Можна здійснити імпорт форм, звітів, сторінок даних, макросів та модулів. Таблиці та подання будуть відображені у вікні проекту після з’єднання із сервером. Тоді стане можливим їх використання і можна буде продовжувати роботу в технології клієнт – сервер.

3.3 Підключення до SQL Server

Для роботи з MS SQL Server з боку клієнта треба увійти на ло­кальну ЕОМ та запустити програму MS Access. В меню Файл вибрати команду Создать, потім в області задач Создание файла в групі Создание вибрати пункт Проект (существующие данные). Відкри­ється діалогове вікно для збереження файлу Файл новой базы данных. В полі Папка треба вибрати папку, в якій буде знаходитися проект, в полі Имя файла ввести, наприклад, variant_07. adp та обрати тип Проекты Microsoft Access зі списку Тип файла.

Для доступу до даних та створення додатків проект MS Access треба підключити до бази даних Microsoft SQL Server. Для цього при­значене діалогове вікно Свойства связи с данными. Воно відкриваєть­ся під час створення нового проекту або його можна відкрити з вікна проекту Access, якщо в меню Файл вибрати команду Подключение. 

Рисунок 3.1 – Вікно для підключення до серверу

На вкладціПодключение треба ввести ім’я серверу (VM02), вста­новити перемикач Для входа в сервер использовать следующие имя и пароль пользователя, ввести своє ім’я та пароль, тобто відомості, необхідні для входу на сервер, а потім вибрати зі списку базу даних на сервері (lab).

Якщо створений проект не треба підключати до БД Microsoft SQL Server, то в діалоговому вікні Свойства связи с данными треба натиснути кнопку Отмена.

3.4 Робота з базою даних на сервері

Якщо проект підключений до БД Microsoft SQL Server, то у вікні проекту відображуються таблиці обраної БД із зазначенням їхніх власників та вкладки для інших об’єктів (див. рис. 3.2). 

Рисунок 3.2 – Вікно проекту

Можна створити нову таблицю БД за допомогою конструктора, якщо користувач має для цього потрібні права. Тип даних вибирається зі списку (див. Додаток A). Щоб встановити тип даних Счетчик, треба задати властивості поля Идентификация = Да, Начало идентифика­ции (тобто перше значення лічильника) та Шаг идентификации. Щоб вказати ключове поле таблиці, необхідно зняти для нього позначку в стовп­чику Разрешить Null (див. рис. 3.3). 

Рисунок 3.3 – Вікно конструктора таблиці

Можна здійснити імпорт таблиці з іншої БД. Для цього треба в меню Файл – Внешние данные або в контекстному меню обрати пункт Импорт. У вікні, що відкриється, вибрати потрібну БД та натиснути кнопку Импорт. У вікні Импорт объектов треба виділити необхідні таблиці або інші об’єкти (див. рис. 3.4). 

Рисунок 3.4 – Вікно імпорту об’єктів

Якщо імпорт здійснюється з проекту MS Access, то з’являється ще вкладка Запросы. Там знаходяться Представления та Процедуры. Кнопка Параметры дозволяє імпортувати їх як запити або як таблиці. Після здійснення імпорту таблиць треба визначити ключові поля. Якщо якась таблиця не мала ключового поля, його треба створити додатково. Це обов’язкова вимога MS SQL Server. Потім на вкладці Схемы баз данных необхідно створити схему даних для свого варіанту аналогічно Access (див. рис. 3.5). 

Рисунок 3.5 – Схема даних

3.5 Завдання

Створити на сервері в базі даних lab таблиці для свого варіанту лабораторної роботи. До імені кожної таблиці додати номер свого ва­ріанту, наприклад Замовлення_07. Для використаних таблиць створити схему даних з номером свого варіанту (Схема_07). У вікні проекту створити групу з номером свого варіанту, наприклад Варіант_07, та включити до неї всі об’єкти свого варіанту.

3.6 Контрольні питання

  1. Які об’єкти входять до складу проекту MS Access?

  2. Які об’єкти проекту розміщені на сервері?

  3. Як створюють и де розміщують таблиці для роботи в техноло­гії клієнт – сервер?

  4. Як здійснити імпорт таблиць до БД на сервері? Які дозволи для цього потрібно мати?

  5. Що таке ролі та для чого їх використовують?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!