Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3549 Лабораторна робота №1 на тему Створення концептуальної моделі, Проектування баз даних, ЗНТУ

Лабораторна робота №1 на тему Створення концептуальної моделі, Проектування баз даних, ЗНТУ

« Назад

1. Лабораторна робота №1 на тему Створення концептуальної моделі

Мета роботи: навчитися створювати концептуальні моделі на прикладі обраної предметної області.

1.1 Постановка задачі

Для вибраної предметної області (ПО) необхідно проаналізувати її опис, визначити інформаційні потреби користувачів. Потім треба розбити ПО на окремі частини (сутності) згідно їхніх функцій. Далі треба вияснити зв’язки, що існують між сутностями, і визначити атри­бути та ключі.

Треба визначити задачі та функції інформаційної системи (ІС), сформувати перелік документів, що підлягають включенню до БД. Для кожного документу необхідно визначити його склад і форму подання інформації.

Необхідно виконати документальний опис роботи всієї системи та її частин, встановити їх взаємодію.

1.2 Приклад створення моделі

Розглянемо предметну область „Конференції“ та створимо для неї концептуальну модель.

Метою створення інформаційної системи є можливість швидко отримувати необхідну інформацію про конференції з тематики, яка цікавить користувача, або про конференції, що відбудуться найближ­чим часом, в певний термін або в певному місті.

Зараз немає загального ресурсу, присвяченого конференціям. Існують лише окремі спроби створення таких ресурсів, присвячених конференціям з вузької тематики. Необхідно надати користувачеві можливість зручного пошуку необхідної йому інформації про конфе­ренції, а також можливість організаціям, що проводять конференції, оперативно вводити й редагувати інформацію про конференції.

Для даної предметної області вводимо такі сутності.

Сутність Конференція – основна, в ній представлена інформація про конференції: назва, тема, місце проведення, дати початку та закін­чення конференції, адреса та інше. З цією сутністю зв'язані інші.

Сутність Секції – в ній відбита інформація про всі секції, що проходять у рамках вказаних конференцій.

Сутність Матеріал – у ній зберігається інформація про кожен ма­теріал, представлений на конференції. Вона зв'язана з сутністю Секція, тому що матеріал звичайно представляється в яку-небудь секцію.

Сутність Виконавчий секретар – в ній відображена інформація про виконавчих секретарів конференцій.

Допоміжна сутність Країна – у ній для зручності й точного вве­дення назви представлені всі країни, в яких відбуваються конференції.

Для кожної з сутностей треба виявити перелік атрибутів. Їх ви­значають таким чином, щоб можна було розв’язувати потрібні задачі. Треба визначити ключові атрибути для встановлення зв’язків між сут­ностями. Для кожної пари сутностей вказати яка з них є батьківською, а яка дочірньою.

В сутності Конференція введемо для встановлення зв’язків з сутностями Секції, Виконавчий секретар та Країна ключовий атрибут Конференція ID. Сутність Секції – батьківська для сутності Матеріал. Зв’язок здійснюється за атрибутом СекціяID. Інші атрибути та зв’язки між сутностями зображені на рис. 2.7.

Визначимо функції інформаційної системи. Вона повинна:

- забезпечувати введення нових даних;

- здійснювати контроль введених даних;

- редагувати існуючі дані;

- готувати звіти.

Інформаційна система повинна здійснювати пошук відомостей про конференцію за її назвою, датою або місцем проведення, пошук матеріалів конференцій для вказаного автора доповіді, виводити стати­стичну інформацію про кількість організованих конференцій в різних країнах, роках та ін.

Така ІС дозволить зібрати всю необхідну інформацію про конфе­ренції для зацікавлених осіб та швидко її оновлювати.

1.3 План виконання лабораторної роботи

 1. Ознайомитись з наданим варіантом опису предметної області (ПО), проаналізувати її та доповнити у разі потреби.

 2. Виділити сутності, їхні атрибути та зв’язки між сутностями.

 3. Визначити задачі та функції системи, описати їх словами. Навести приклади екранних форм для введення та виведення інформації.

 4. Побудувати ER – діаграми.

1.4 Теми предметних областей для створення БД

 1. Спеціалізований магазин з продажу комп’ютерної техніки – облік товарів, їхні характеристики, виробник, ціна, наявна кіль­кість, облік продажу (дата, назва, кількість, вартість).

 2. Ріелтерська контора – інформація про квартири (район, площа, кількість кімнат, поверх та ін.), ціна, адреса, дата заявки, кон­такти власника, журнал перегляду квартири покупцями.

 3. Автопарк – марка автомобілю, держ. номер, рік виробництва, кілометраж, дата техогляду, інформація про водіїв, про путівки (хто, коли й куди виїздив, витрати пального).

 4. Туристична фірма – країна, опис туру (кількість днів, клас го­телю, маршрут), вартість путівки, дати виїзду, наявна кількість путівок, облік замовлень із зазначенням кількості путівок.

 5. Деканат – інформація про студентів: група, курс, прізвище, номер залікової книжки, адреса, форма навчання (бюджет, контракт), оплата за навчання, облік успішності, наявність заборгованостей, середній бал за останню сесію, стипендія.

 6. Кафедра – групи, викладачі, дисципліни, семестр, кількість годин лекцій та лабораторних, форма контролю (залік, іспит).

 7. Рекламне агентство – інформація про замовника, товари або послуги, які рекламуються, тарифи, журнал виходу реклами (де саме, обсяг, дати виходу реклами, вартість).

 8. Періодичні видання – перелік газет та журналів, індекси, коли виходять (щодня, щотижня та ін.), ціна примірника, кількість сторінок, облік продажу (дата або номер, продана кількість).

 9. Лікарня – відомості про хворого, діагноз, дата надходження, дата виписки, відділення, номер палати, інформація про лікаря, призначені ліки та процедури, вартість лікування.

 10. Житлове управління – адреси будинків, характеристики квар­тир, облік мешканців, тарифи та відомості сплачених сум.

 11. Сервісний центр – тип приладу, його назва, марка, виробник, дата випуску, наявність гарантії, журнал обліку ремонту (дата, вид послуги, її вартість, хто виконував роботу).

 12. Розклад руху залізничного транспорту – номер поїзда, кінцеві зупинки, кількість та тип вагонів, тарифи, докладний облік продажу квит­ків на поїзди.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!