Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3537 Рекомендовані плани курсових робіт, Бухгалтерський облік

Рекомендовані плани курсових робіт, Бухгалтерський облік

« Назад

3. Рекомендовані плани курсових робіт

Тема 1. Облік грошових коштів в касі

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку грошових коштів в касі

1.1 Поняття каси та ліміту каси

1.2 Касова дисципліна та штрафні санкції за її порушення

1.3 Нормативно-правове регулювання готівкового обігу

Розділ 2. Облік грошових коштів в касі на підприємстві

2.1 Первинний облік касових операцій

2.2 Аналітичний і синтетичний облік касових операцій

2.3 Порядок проведення інвентаризація грошових коштів в касі

Розділ 3. Практичні аспекти відображення в обліку грошових коштів в касі

3.1 Порядок відображення в обліку грошових коштів в касі

3.2 Проблемні аспекти обліку грошових коштів касі

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 2. Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку в національній валюті

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку грошових коштів на поточному рахунку в національній валюті

1.1 Побудова обліку безготівкових операцій

1.2 Порядок відкриття поточного рахунку в банку

1.3 Нормативно-правове регулювання безготівкового обігу

Розділ 2. Облік грошових коштів на поточному рахунку

2.1 Первинний облік безготівкових розрахунків

2.2 Аналітичний і синтетичний облік операцій на рахунку в банку

2.3 Порядок списання (зарахування) помилково зарахованих (списаних) коштів з поточного рахунку

Розділ 3. Практичні аспекти обліку грошових коштів на поточному рахунку в банку

3.1 Порядок відображення в обліку грошових коштів на поточному рахунку в банку

3.2 Проблемні аспекти обліку безготівкових розрахунків

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 3. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків з покупцями та замовниками

1.1 Поняття, завдання та загальна характеристика бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками 

1.2 Класифікація та первісна оцінка дебіторської заборгованості

1.3 Нормативні документи, що регламентують організацію і облік розрахунків з покупцями і замовниками

Розділ 2. Облік розрахунків з покупцями і замовниками

2.1 Первинний облік розрахунків з покупцями і замовниками

2.2 Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками

2.3 Методи нарахування резерву сумнівних боргів

Розділ 3. Практичні аспекти обліку розрахунків з покупцями і замовниками

3.1 Порядок обліку розрахунків за поточною заборгованістю з покупцями за товари, роботи, послуги та створення резерву сумнівних боргів

3.2 Проблемні аспекти обліку розрахунків з покупцями і замовниками

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 4. Облік розрахунків з підзвітними особами

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків з підзвітними особами

1.1 Сутність та основи розрахунків з підзвітними особами

1.2 Поняття службового відрядження

1.3 Нормативні документи, що регламентують організацію і облік розрахунків з підзвітними особами

Розділ 2. Облік розрахунків з підзвітними особами

2.1 Документальне оформлення господарських операцій з обліку розрахунків з підзвітними особами

2.2 Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами

2.3 Порядок оформлення авансового звіту та облікового регістру по розрахунках з підзвітними особами

Розділ 3. Практичні аспекти обліку розрахунків з підзвітними особами

3.1 Порядок відображення в обліку розрахунків з підзвітними особами

3.2 Проблемні аспекти обліку розрахунків з підзвітними особами

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 5. Облік виробничих запасів

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку виробничих запасів

1.1 Сутність виробничих запасів

1.2 Класифікація виробничих запасів

1.3 Нормативно-правове забезпечення обліку запасів

Розділ 2. Облік виробничих запасів

2.1 Документальне оформлення операцій з виробничими запасами

2.2 Синтетичний і аналітичний облік виробничих запасів

2.3 Порядок проведення інвентаризації виробничих запасів та відображення її результатів в обліку

2.4 Оцінка запасів

Розділ 3. Практичні аспекти обліку виробничих запасів

3.1 Порядок обліку виробничих запасів

3.2 Проблемні аспекти обліку виробничих запасів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 6. Облік наявності та руху основних засобів

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку наявності та руху основних засобів

1.1 Поняття основних засобів та їх класифікація

1.2 Оцінка та переоцінка основних засобів

1.3 Нормативно-правове забезпечення обліку основних засобів

Розділ 2. Облік наявності та руху основних засобів

2.1 Документальне оформлення надходження та руху основних засобів

2.2 Синтетичний і аналітичний облік основних засобів

2.3 Інвентаризація основних засобів

Розділ 3. Практичні аспекти обліку основних засобів

3.1 Порядок обліку основних засобів

3.2 Актуальні проблеми обліку та оцінки основних засобів

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 7. Облік ремонту та поліпшення основних засобів 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку ремонту та поліпшення основних засобів

1.1 Поняття ремонту та поліпшення основних засобів та їх види

1.2 Порядок визнання витрат пов’язаних з ремонтом та поліпшенням основних засобів

1.3 Нормативне регулювання обліку основних засобів

Розділ 2. Облік ремонту та поліпшення основних засобів

2.1 Первинний облік ремонту та поліпшення основних засобів

2.2 Синтетичний і аналітичний облік ремонту та поліпшення основних засобів

2.3 Методика обліку поліпшення основних засобів

Розділ 3. Прикладні аспекти або методичні підходи щодо обліку ремонту та поліпшення основних засобів

3.1 Порядок обліку ремонту та поліпшення основних засобів

3.2 Проблемні аспекти обліку ремонту та поліпшення основних засобів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 8. Амортизація основних засобів: методи нарахування та облік

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи амортизації основних засобів

1.1 Поняття амортизації основних засобів

1.2 Функції амортизації

1.3 Нормативно-правове забезпечення і методи нарахування амортизації

Розділ 2. Облік амортизації основних засобів

2.1 Документальне оформлення нарахування амортизації основних засобів

2.2 Синтетичний і аналітичний облік амортизації основних засобів

2.3 Міжнародний досвід обліку амортизації основних засобів

Розділ 3. Практичні аспекти обліку нарахування амортизації основних засобів

3.1 Порядок обліку нарахування амортизації основних засобів

3.2 Проблемні аспекти обліку та нарахування амортизації основних засобів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 9. Облік капітальних інвестицій підприємств

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку капітальних інвестицій підприємств

1.1 Економічний зміст інвестицій, види та завдання обліку

1.2 Визначення капітальних інвестицій

1.3 Нормативно-правове регулювання капітального інвестування

Розділ 2. Облік капітальних інвестицій

2.1 Первинний облік капітальних інвестицій

2.2 Синтетичний і аналітичний облік витрат на капітальні інвестиції

2.3 Облік капітальних інвестицій з придбання основних засобів

Розділ 3. Практичні аспекти обліку витрат на капітальні інвестиції

3.1 Порядок обліку капітальних інвестицій підприємств

3.2 Проблемні аспекти обліку витрат на капітальні інвестиції

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 10. Облік нематеріальних активів

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку нематеріальних активів

1.1 Поняття, призначення та класифікація нематеріальних активів

1.2 Оцінка нематеріальних активів

1.3 Нормативно-правове забезпечення обліку нематеріальних активів

Розділ 2. Облік нематеріальних активів

2.1 Первинний облік нематеріальних активів

2.2 Синтетичний і аналітичний нематеріальних активів

2.3 Облік руху нематеріальних активів

Розділ 3. Практичні аспекти обліку нематеріальних активів

3.1 Порядок обліку наявності та руху нематеріальних активів

3.2 Проблемні аспекти обліку наявності, руху, оцінки та переоцінки нематеріальних активів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 11. Порядок проведення інвентаризації та відображення її результатів в обліку

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації інвентаризації на підприємстві

1.1 Поняття, мета, завдання та джерела проведення інвентаризації

1.2 Основні методики та організації проведення інвентаризації

1.3 Нормативно-правове забезпечення організації проведення інвентаризації

Розділ 2. Організація проведення інвентаризації на підприємстві

2.1 Документальне оформлення результатів інвентаризації

2.2 Інвентаризація необоротних активів підприємства

2.3. Інвентаризація оборотних активів підприємства

2.4. Інвентаризація грошових коштів та дебіторської заборгованості підприємства

Розділ 3. Практичні аспекти здійснення інвентаризації та відображення її результатів в обліку

3.1 Алгоритм проведення інвентаризації та відображення її результатів в обліку

3.2 Проблемні аспекти здійснення інвентаризації та відображення її результатів в обліку

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 12. Облік статутного капіталу АТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку статутного капіталу акціонерного товариства

1.1 Значення та економічна сутність статутного капіталу акціонерного товариства

1.2 Принципи формування статутного капіталу

1.3 Нормативно-правове забезпечення утворення та змін статутного капіталу АТ

Розділ 2. Облік формування та змін статутного капіталу

2.1 Документальне оформлення створення статутного капіталу АТ

2.2 Синтетичний і аналітичний статутного капіталу АТ

2.3 Облік зменшення статутного капіталу

2.4 Облік збільшення статутного капіталу

Розділ 3. Практичні аспекти обліку статутного капіталу АТ

3.1 Порядок формування та обліку утворення та змін статутного капіталу АТ

3.2 Проблемні аспекти обліку статутного капіталу АТ

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 13. Облік статутного капіталу ТОВ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку статутного капіталу ТОВ

1.1 Статутний капітал: функції, формування на підприємстві

1.2 Форми і розміри статутного капіталу

1.3 Нормативно-правове забезпечення утворення та змін статутного капіталу ТОВ

Розділ 2. Облік утворення та змін статутного капіталу ТОВ

2.1 Документальне оформлення створення статутного капіталу ТОВ

2.2 Синтетичний і аналітичний статутного капіталу ТОВ

2.3 Облік зменшення статутного капіталу

2.4 Облік збільшення статутного капіталу

Розділ 3. Практичні аспекти обліку статутного капіталу ТОВ

3.1 Порядок формування та обліку створення та змін статутного капіталу ТОВ

3.2 Проблемні аспекти обліку статутного капіталу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 14. Облік кредитів банку

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку кредитів банку

1.1 Економічна сутність кредитів, їх значення, роль і місце в діяльності підприємства

1.2 Види кредитів і позик, форми кредитування

1.3 Нормативно-правове забезпечення здійснення кредитних операцій

Розділ 2. Облік кредитів банку

2.1 Документальне оформлення кредитних операцій

2.2 Аналітичний і синтетичний кредитів банку

2.3 Облік довгострокових кредитів банку

Розділ 3. Практичні аспекти обліку кредитів банку

3.1 Порядок відображення в обліку кредитів банку

3.2 Проблемні питання обліку кредитів банку

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 15. Облік розрахунків з оплати праці

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків з оплати праці

1.1 Економічний зміст оплати праці та завдання її обліку

1.2 Форми, види і системи оплати праці

1.3 Нормативно-правове забезпечення обліку операцій, що пов'язані з нарахуванням і виплатою заробітної плати

Розділ 2. Облік розрахунків з оплати праці

2.1 Первинний облік праці та її оплати

2.2 Синтетичний і аналітичний облік за виплатами працівникам

2.3 Особливості обліку розрахунків з оплати праці готівкою та через банкомат

Розділ 3. Практичні аспекти обліку розрахунків з оплати праці

3.1 Порядок обліку операцій, що пов'язані з нарахуванням і виплатою заробітної плати

3.2 Проблемні аспекти обліку розрахунків з оплати праці

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 16. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками

1.1 Сутність, значення, форми розрахунків з постачальниками і підрядниками

1.2 Оцінка та визнання зобов’язань з постачальниками і підрядниками

1.3 Нормативно-правове забезпечення обліку розрахунків з постачальниками та підрядчиками

Розділ 2. Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками

2.1 Первинний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

2.2 Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

2.3 Нестачі при отриманні ТМЦ і їх облік

2.4 Порядок проведення інвентаризації розрахунків з постачальниками та підрядниками та особливості відображення їх в обліку

Розділ 3. Практичні аспекти обліку розрахунків з постачальниками та підрядчиками

3.1 Порядок обліку розрахунків з постачальниками та підрядчиками

3.2 Проблемні аспекти обліку розрахунків з постачальниками та підрядчиками

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 17. Облік витрат на виробництво продукції промислового підприємства

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку витрат на виробництво продукції промислового підприємства

1.1 Економічна сутність і зміст витрат на виробництво продукції

1.2 Групування витрат по статтям калькуляції

1.3 Нормативно-правове забезпечення обліку витрат на виробництво продукції

Розділ 2. Облік витрат на виробництво продукції промислового підприємства

2.1 Первинний облік витрат на виробництво продукції 2.2 Синтетичний і аналітичний облік витрат на виробництво продукції

2.3 Порядок розподілу загальновиробничих витрат

Розділ 3. Практичні аспекти обліку витрат на виробництво продукції промислового підприємства

3.1 Порядок обліку витрат на виробництво продукції промислового підприємства

3.2 Проблемні аспекти облік витрат на виробництво продукції

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 18. Облік реалізації готової продукції (товарів, робіт послуг) і витрат на збут

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку реалізації готової продукції (товарів, робіт послуг) та витрат на збут

1.1 Економічний зміст і завдання обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт і послуг

1.2 Облік витрат на збут

1.3 Нормативно-правове забезпечення обліку реалізації готової продукції (товарів, робіт послуг) і витрат на збут

Розділ 2. Облік реалізації готової продукції та витрат на збут

2.1 Документальне забезпечення (первинний облік) господарських операцій з обліку реалізації продукції (робіт, послуг)

2.2 Синтетичний і аналітичний облік реалізації готової продукції (товарів, робіт послуг) і витрат на збут

2.3 Облік випуску готової продукції

2.4 Облік готової продукції на складі

2.5 Облік реалізації готової продукції

Розділ 3. Практичні аспекти обліку реалізації готової продукції (товарів, робіт послуг) і витрат на збут

3.1 Порядок обліку реалізації готової продукції (товарів, робіт послуг) і витрат на збут

3.2 Проблемні аспекти обліку реалізації готової продукції (товарів, робіт послуг) і витрат на збут

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 19. Облік доходів підприємства

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку доходів підприємства

1.1 Поняття та загальні умови визначення доходу

1.2 Визнання та класифікація доходів

1.3 Нормативно-правове забезпечення обліку доходів підприємства

Розділ 2. Облік доходів підприємства

2.1 Документальне оформлення обліку доходів підприємства

2.2 Синтетичний та аналітичний облік доходів підприємства

2.3 Організація обліку доходів від реалізації

2.4.Організація обліку інших операційних доходів

Розділ 3. Практичні аспекти обліку доходів підприємства

3.1 Порядок обліку доходів підприємства

3.2 Проблемні аспекти обліку доходів підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 20. Облік витрат підприємства

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи Облік витрат підприємства

1.1 Значення та завдання витрат

1.2 Класифікація, облік операційних та інших витрат

1.3 Нормативно-правове забезпечення обліку витрат підприємства

Розділ 2. Облік витрат підприємства

2.1 Документальне оформлення обліку витрат підприємства

2.2 Синтетичний та аналітичний облік витрат підприємства

2.3 Організація обліку витрат від реалізації

2.4.Організація обліку інших операційних витрат

2.5. Організація обліку інших витрат

Розділ 3. Практичні аспекти обліку витрат підприємства

3.1 Порядок обліку витрат підприємства

3.2 Проблемні аспекти обліку витрат підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!