Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3529 Організація виконання дипломної роботи, Менеджмент, НАУ

Організація виконання дипломної роботи, Менеджмент, НАУ

« Назад

3. Організація виконання дипломної роботи

До виконання дипломної роботи бакалавра студент допускається в разі складання усіх заліків та іспитів. Студент обирає тему дипломної роботи і пов’язує її з реально функціонуючим підприємством (організацією) будь-якої форми власності, що є юридичною особою і має повну самостійну звітність.

Студент повинен написати заяву з проханням затвердити обрану ним тему дипломної роботи. У заяві має бути відмітка керівника дипломної роботи про узгодження з ним зазначеної теми. Згідно з обраною темою необхідно ознайомитися з методичною, науковою та навчальною літературою, законодавчою базою, яка регулює відносини суб’єктів підприємництва відповідно до обраної теми, довідниками, інструкціями, публікаціями у періодичних і фахових виданнях та іншими необхідними матеріалами.

Для студентів проводяться збори, на яких вони зустрічаються із завідувачем кафедри, керівниками дипломних робіт, де конкретизуються вимоги до виконання дипломної роботи, доводиться орієнтовний графік її виконання. Студент за допомогою керівника складає план та календарний графік виконання роботи із зазначенням послідовності та термінів виконання окремих етапів, а також орієнтовних результатів.

У процесі виконання дипломної роботи студенти звітують на кафедрі про рівень виконання та ступінь готовності роботи. До офіційного захисту дипломної роботи перед Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) студент допускається після того, як його робота розглянута на кафедрі спеціальною комісією (попередній захист) і визнана як така, що відповідає вимогам освітньо-професійної програми до дипломних робіт.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!