Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3523 Зразок оформлення додатку магістерської роботи, Державне управління, ЛРІДУ

Зразок оформлення додатку магістерської роботи, Державне управління, ЛРІДУ

« Назад

Додаток 10

Зразок оформлення додатку

Додаток Е

Завдання головного навчального закладу з підготовки
державних службовців 

Завдання ІДУС

Завдання УАДУ

Чинні завдання НАДУ

- проведення наукових досліджень з питань теорії та практики державного управління і місцевого та регіонального самоврядування

- проведення за державним замовленням та госпрозрахунковими договорами з підприємствами, установами, організаціями наукових досліджень з актуальних проблем теорії і практики державного управління та самоврядування

- проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з проблем державного управління, місцевого самоврядування

- підготовка та перепідготовка кадрів для органів державної виконавчої влади і місцевого та регіонального самоврядування

- здійснення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів державних органів та органів місцевого самоврядування в Україні за денною, вечірньою та заочною формами навчання

- підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування для роботи на посадах I-IV категорій та відповідного кадрового резерву; просвітницька діяльність

- підготовка керівних кадрів для підприємств державного сектора економіки

 

 

 

 

- підвищення кваліфікації керівників підприємств, установ і організацій, що є в державній власності, посади яких належать до I-II номенклатурних груп

 

 

- підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі науки “Державне управління” за державним замовленням, а також на основі договорів з юридичними і фізичними особами

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!