Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3508 Основні вимоги до курсової роботи, Фінансовий ринок, НУДПСУ

Основні вимоги до курсової роботи, Фінансовий ринок, НУДПСУ

« Назад

Основні вимоги до курсової роботи 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Назва курсової роботи повинна бути, по можливості, короткою, відповідати суті вирішеної наукової проблеми (задачі), вказувати на мету проведеного дослідження і його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок. Тематика курсової роботи повинна бути актуальною, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку фінансової науки.

Студентам надається право вибору теми курсової роботи. Студент може запропонувати свою тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки.

Вибрана тема курсової роботи закріплюється за студентом рішенням засідання кафедри (підстава - особиста письмова заява студента).

Науковий керівник курсової роботи:

видає завдання для курсової роботи, що містить план і календарний графік виконання окремих її розділів;

проводить консультації та відповідно до графіку контролює виконання окремих розділів та курсової роботи в цілому.

До початку роботи над курсовою роботою студенти повинні бути забезпечені методичними вказівками, в яких сформульовані вимоги до курсової роботи.

1.1. При її написанні потрібно обов'язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичено матеріали або окремі результати.

1.2. У курсовій роботі необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

1.3. Курсову роботу подають у вигляді спеціально підготовленого друкованого рукопису (в т.ч. контрольний електронний варіант) в твердій палітурці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!