Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3499 Характеристика природних умов, в яких знаходиться біогеоценоз, Загальна екологія, ХНУ

Характеристика природних умов, в яких знаходиться біогеоценоз, Загальна екологія, ХНУ

« Назад

2.5 Характеристика природних умов, в яких знаходиться біогеоценоз 

В цьому розділі характеризуються абіотичні складові біогеоценозу. Насамперед описується географічне положення біогеоценозу в межах України, області, району, міста (села), а також місце в системі фізико-географічного районування України. Для визначення останнього слід використовувати матеріали "Географічної енциклопедії України" [3 ]. Додається фізико-географічна карта з зазначенням місцезнаходження біогеоценозу. Визначається площа біогеоценозу. 

Приклад

Екосистема регіонального ландшафтного парку "Мальованка" знаходиться на півночі Хмельницької області, на межі Шепетівського та Полонського районів. Згідно з фізико-географічним районуванням вона належить до двох областей Поліської мішанолісової провінції – Малого Полісся (Смизько-Славутський район) та Житомирського Полісся (Баранівсько-Високопічський район) [3]. В системі геоботанічного районування територію відносять до двох округів Поліської підпровінції – Малополіського (Смизько-Острозько-Плужнянського району) та Коростенсько-Житомирського (Шепетівсько-Баранівського району) [4]. Площа парку становить 16 тисяч га. 

Описуються особливості рельєфу території, висота, експозиція і крутизна схилу (якщо він наявний). Цю інформацію можна ілюструвати фотоматеріалами.

Вказуються особливості геологічної будови території, переважаючі підстилаючі породи.

Характеризуються грунти території. При цьому використовуються як власні спостереження, так і лісовпорядкувальні матеріали лісництв, сільськогосподарські характеристики грунтів сільрад, літературні дані (Бреус Н.М., Полупан М. І. Агрогрунтове районування [5]; Грунти Хмельницької області [6]. тощо). Вказується місце території в системі агрогрунтового районування України. Описуються типи грунтів, структура і потужність горизонтів, температура на поверхні грунту та на глибині 10 см. Звертається увага на Рн, режим зволоження грунту, рівень залягання грунтових вод тощо.

Описується кліматотоп. Для характеристики кліматичних умов використовуються дані метеостанції, яка знаходиться поруч, про річну суму опадів, кількість днів з опадами, середню температуру січня, абсолютну мінімальну температуру, тривалість безморозного періоду, дату перших осінніх заморозків та останніх весняних, середню дату замерзання річок та початку паводка, товщину промерзання грунту, тривалість стійкого снігового покриву, товщину та середню дату його сходження, середню температуру липня, середню річну температуру, абсолютну максимальну температуру, тривалість вегетаційного періоду тощо. Відмічаються напрями переважаючих вітрів та середня річна швидкість вітру. Для водних екосистем відмічається температура води, прозорість, солоність, течії тощо.

При описі гідрологічної мережі вказується басейн річки, до якої належить даний біогеоценоз, даються її характеристики (місце витоку, в яку річку впадає, довжина, площа басейну, притоки, довжина річкової мережі, тип живлення, швидкість течії, звивистість, описуються русло, долини, заплави), характеризуються озера, ставки, болота, що знаходяться на території екосистеми тощо.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!