Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3489 Порядок проведення захисту дипломних проектiв, Комп'ютерні науки, НУБіПУ

Порядок проведення захисту дипломних проектiв, Комп'ютерні науки, НУБіПУ

« Назад

1.4. Порядок проведення захисту дипломних проектiв

Порядок захисту дипломних проектiв визначається Положенням про Державні екзаменаційні комісії (ДЕК) вищих навчальних закладів.

Захист дипломних проектiв відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

Прийнятий такий порядок захисту:

- доповідь студента, в якому він освітлює сучасний стан питання, яке розглядається, ухвалені рішення, основні результати, особистий внесок у розробку і реалізацію роботи;

- відповіді на питання членів ДЕК і присутніх (питання можуть стосуватися не тільки теми роботи, але і дисциплін, які вивчалися в університеті);

- зачитується відгук керівника;

- за бажанням надається завершальне слово керівникові.

Тривалість захисту одного дипломного проекту – 15-20 хв. За день на одному засіданні ДЕК захищаються не більше десяти студентів. Захист проходить українською мовою. У разі захисту дипломного проекту іноземною мовою студент повинен погоджувати це питання на своїй кафедрі та кафедрі іноземних мов. Для цього необхідно написати заяву на ім'я декана.

На закритому засіданні ДЕК виносить ухвалу про оцінки робіт відповідно до критеріїв оцінки.

Крім раніше зазначеного оцінювання програмного продукту, при оцінці роботи враховуються:

- якість оформлення і зміст пояснювальної записки;

- якість оформлення і зміст плакатів;

- повнота розкриття теми у доповіді та рівень відповідей на поставлені питання.

Якщо оцінка позитивна, то ДЕК присвоює студентові кваліфікацію бакалавра.

Студенти, які отримали незадовільну оцінку при захисті дипломного проекту, відраховуються з університету і мають право на повторний захист упродовж трьох років.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!