Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3473 Варіанти завдань, Варіант 13, Банківські кредити, Проектування баз даних, ЗНТУ

Варіанти завдань, Варіант 13, Банківські кредити, Проектування баз даних, ЗНТУ

« Назад

Варіант 13, Банківські кредити

Створіть інформаційну систему для роботи працівника банку з фізичними особами, які беруть кредит в банку. Банки надають креди­ти повнолітнім громадянам України, які мають постійне джерело до­ходу. Новий кредит надається лише при умові повної сплати заборго­ваності за раніше одержаними кредитами. Система повинна накопичу­вати інформацію про видані кредити та контролювати поточні сплати.

Надання кредитів здійснюється на підставі кредитних Договорів, в яких визначаються конкретні умови. Розміри кредитів обмежуються граничними розмірами, встановленими банком для даного виду креди­ту (на придбання конкретного товару, на житло, на автомобіль). За де­якими програмами банки не кредитують мобільні телефони, меблі і ніколи – ювелірні вироби.

Строк кредиту встановлюється залежно від розміру позики та цілей кредитування, причому він не повинен перевищувати 20 років із дня його надання. Більшість споживчих кредитів видаються строком на 3 – 6 – 12 місяців, максимально до 3 років.

Позичальникові можливо доведеться відразу сплатити 10 – 25% вартості товару або така плата може бути відсутня. Банк може брати плату за ведення кредитного рахунку в розмірі 1% від внесеного пла­тежу. Крім того, встановлюється одноразова комісія банку за перевір­ку документів, яка стягується при оформленні кредиту, але вона може й дорівнювати 0%.

Розмір відсотків за користування кредитом встановлюється бан­ком. При своєчасному погашенні попередніх кредитів банк може на­давати додаткові знижки при оформлені наступних кредитів. Банк встановлює регулярність виплат щомісяця. В кредитному договорі вказується певне число кожного календарного місяця строку кредиту­вання, до якого позичальник зобов’язаний здійснити платіж.

При часткових платежах для погашення позики використовують два методи нарахування відсотків. Перший полягає в тому, що відсот­ки нараховують на всю суму позики і приєднують до основного боргу в момент відкриття кредиту. Погашення заборгованості з відсотками здійснюють рівними сумами протягом усього строку кредитування.

Другий використовується в тому випадку, коли позика, надана на строк, який перевищує один рік, тоді відсотки нараховують на суму непогашеного боргу, який поступово (в міру погашення) зменшується.

Якщо клієнт порушує термін сплати, з нього стягуються додат­кові штрафні відсотки (пеня). Пеня нараховується за кожен день про­строчення сплати, включаючи день погашення заборгованості, і стано­вить 0,5% – 1% від суми заборгованості за кожен день прострочення.

Якщо клієнт сплачує суму, меншу, ніж треба, то спочатку із вне­сених боржником коштів відшкодовуються пені, прострочені комісії та відсотки по кредиту, а потім вже заборгованість за кредитом.

Якщо сума платежу буде більша від необхідного щомісячного платежу, її буде зараховано на зменшення тіла основного боргу.

Остаточне погашення заборгованості за кредитом виконується не пізніше дати, зазначеної у Договорі. Якщо клієнт порушує термін остаточної сплати, то він потрапляє до списків неблагонадійних клієн­тів, яку створює банк, і йому можуть відмовити в наступних кредитах.

Інформаційна система повинна містити такі таблиці бази даних:

Клієнти

Тут зберігається повна інформація про клієнтів, тобто:

- шифр клієнта;

- прізвище, ім'я та по батькові клієнта;

- адреса клієнта;

- телефон клієнта;

- паспортні дані;

- ідентифікаційний код;

- додаткова інформація (memo – поле).

В останньому полі зберігаються дані про те, як клієнт сплачував попередні кредити (якщо мав), а також наявність кредитів у клієнта в інших банках.

Договори

В цій таблиці зберігається інформація про поточні кредити кліє­нтів банку. Поля таблиці:

- шифр клієнта;

- номер договору кредитування;

- дата отримання кредиту;

- загальна сума кредиту (з відсотками);

- термін кредиту;

- число місяця для сплати;

-  відсоток кредиту;

- щомісячний (або річний) відсоток банку;

- відсоток пені;

- дата закінчення договору.

Коли клієнт здійснює останню сплату, інформація про сплачені кредити повинна переміщуватись до таблиці Архів.

Архів

В цій таблиці зберігається інформація про ті кредити клієнтів, які вже виплачені. Поля таблиці:

- шифр клієнта;

- номер договору кредитування;

- загальна сума кредиту (з відсотками);

- дата останньої сплати.

Баланс

Це підсумкова таблиця. В ній окремо зберігається інформація про залишки сплати по кредиту та відсотках. Поля таблиці:

- шифр клієнта;

- номер договору кредитування;

- дата останньої сплати;

- сума основного кредиту, яку залишилось сплатити;

- суми відсотків банку у гривнях, яку залишилось сплатити.

Коли клієнт вносить гроші у банк, повинна змінюватись інфор­мація в трьох останніх полях.

Каса

В таблиці бази даних вміщуються записи з конкретними сумами грошей, які сплачують клієнти. Поля таблиці:

- номер квитанції;

- дата сплати;

- номер договору кредитування;

- нарахована сума до сплати;

- сума сплаченої пені

- сума сплачених відсотків;

- сплачена сума кредиту (без відсотків банку).

Загальна сплачена сума складається з суми відсотків та кредиту.

Інформаційна система повинна розв’язувати такі задачі.

1. Перевіряти, чи є інформація про клієнта в банку, і якщо він не за­реєстрований, заносити до БД відомості про нового клієнта. Для заповнення даних повинна бути створена зручна форма.

2. Здійснювати пошук у БД відомостей про людей, що зараз мають кредит або брали його в минулому.

3. Оформляти кредит для клієнтів банку. При цьому здійснювати пе­ревірку благонадійності клієнта, а також чи має клієнт несплачений кредит. В цьому випадку новий кредит йому не надається. Але якщо більша частина поточного кредиту вже сплачена, і клієнт вносив сплати своєчасно, то новий кредит може бути оформлений. Під час оформлення кредиту слід аналізувати доходи та видатки клієнта і порівнювати їх із платами за кредитом. Розробити для цього зручну форму.

4. Здійснювати прийом плат за кредит. При цьому повинна розра­ховуватись сума сплати на поточну дату. Внесена сума розподіля­ється на сплату відсотків та самого кредиту. Дата сплати та суми заносяться до відповідних таблиць.

5. Виводити перелік сплачених сум та залишків боргу для кожного договору.

6. Вести щомісячний облік сплачених сум та відсотків банку.

7. Виводити список клієнтів, що мають заборгованість за кредитом терміном більше ніж 30 днів із зазначенням дати останньої сплати, загальної сплаченої суми та суми боргу.

8. Виводити список клієнтів, які сплатили кредит повністю в поточ­ному місяці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!