Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3472 Варіанти завдань, Варіант 12, Деканат, Проектування баз даних, ЗНТУ

Варіанти завдань, Варіант 12, Деканат, Проектування баз даних, ЗНТУ

« Назад

Варіант 12, Деканат

Створити інформаційно-пошукову систему для автоматизації роботи деканату ВНЗу. Для кожної спеціальності факультету існує уч­бовий план, який визначає перелік та обсяг дисциплін, що вивчаються на кожній спеціальності. Також в деканаті зберігаються відомості про студентів та їхню успішність. Система повинна забезпечувати опера­тивний контроль та прискорений пошук необхідних даних.

Інформаційна система містить такі таблиці бази даних.

Навчальний план

Для всіх спеціальностей повинна існувати така інформація в таблиці бази даних з полями:

- код спеціальності;

- шифр предмету;

- назва предмету;

- семестр, у якому предмет вивчається;

- залік або іспит;

- курсова робота або курсовий проект;

- загальний обсяг годин на дисципліни у вказаному семестрі.

Якщо предмет вивчається протягом декількох семестрів, то в таблиці буде стільки ж записів для нього (по одному на семестр). Якщо інформаційна система створюється для однієї спеціальності, то тут і надалі Код спеціальності можна не вживати.

Групи

Ця таблиця містить поля:

- номер групи;

- код спеціальності;

- курс.

Значення в полі Курс змінюється на початку навчального року.

Студенти

Це таблиця для всіх студентів факультету. Поля таблиці:

- прізвище, ім’я та по батькові студента;

- номер залікової книжки;

- номер групи;

- стать;

- дата народження;

- сімейний стан (у шлюбі чи ні );

- адреса місця постійного проживання;

- відомості про родину (батьки, дружина або чоловік, діти) ;

- бюджетна форма навчання або контрактна;

- здійснена оплата чи ні (для контрактної форми);

- розмір стипендії (звичайна, підвищена або 0 );

- середній бал за останню сесію.

Оцінки

В цій таблиці повинні зберігатися оцінки студентів за всіма предметами. Сюди входять поля:

- семестр;

- шифр предмету;

- номер залікової книжки;

- відмітка про залік;

- оцінка на іспиті.

Курсові роботи

В цій таблиці зберігаються лише оцінки студентів за курсові ро­боти або проекти. Поля таблиці:

- шифр предмету;

- номер залікової книжки;

- оцінка.

Навчальна картка студента

Ця таблиця бази даних створена для накопичення підсумкових оцінок студента за весь період навчання. В цю таблицю заноситься остання оцінка для кожного предмету, тобто та, що піде у диплом. Треба заповнювати цю таблицю після кожної сесії. А якщо якийсь предмет вивчається протягом декількох семестрів, то наступна оцінка повинна замінювати попередню, а значення в полі Кількість годин накопичуватися. Поля таблиці:

- номер залікової книжки;

- шифр предмету;

- кількість годин;

- семестр;

- оцінка;

- відмітка про залік.

Значення у полі Відмітка про залік заноситься до диплому, якщо з цього предмету не складався іспит.

Інформаційна система повинна розв’язувати такі задачі.

1. Заносити інформацію про нового студента до бази даних та кори­гувати анкетні дані студентів у разі їхньої зміни.

2. Формувати бланки екзаменаційних та залікових відомостей для кожної групи та для вказаного семестру відповідно плану спеці­альності. Передбачити можливість для зручного їх заповнення.

3. Переносити цю інформацію до відповідних таблиць В таблиці Учбова картка студента передбачити можливість заміни номеру семестру, попередніх оцінок та кількості годин, якщо предмет вивчається декілька семестрів.

4. Формувати додатки до дипломів студентів з переліком дисциплін, що вивчалися протягом усього терміну навчання, із зазначенням кількості годин з кожного предмету та оцінки.

5. Підраховувати середній бал сесії для кожного студента та видава­ти наказ про нарахування стипендії студентам бюджетної форми.

6. Видавати списки студентів – відмінників, студентів, що вчаться без трійок, студентів, що мають заборгованості.

7. Здійснювати пошук інформації про студентів та їхню успішність за вказаний семестр за різними критеріями (за прізвищем, за номе­ром залікової книжки).

8. Система повинна видавати інформацію про студентів, які вчасно не сплатили вартість навчання.

9. Система повинна видавати перелік предметів, які вивчаються в певній групі у вказаному семестрі.

10. Видаляти до архіву інформацію про відрахованих студентів та про тих, що вже отримали диплом.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!