Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3468 Варіанти завдань, Варіант 8, Комунальні платежі, Проектування баз даних, ЗНТУ

Варіанти завдань, Варіант 8, Комунальні платежі, Проектування баз даних, ЗНТУ

« Назад

Варіант 8, Комунальні платежі

Інформаційна система створюється з метою упорядкування об­ліку мешканців та автоматизації розрахунків за квартиру і комунальні послуги. До бази даних входить декілька багатоквартирних будинків. В кожній квартирі мешкає одна родина, тобто існує лише один особи­стий рахунок та один відповідальний квартиронаймач.

Оплата розраховується за різними правилами. Наприклад, кварт­плата обчислюється в залежності від загальної площі квартири. Плата за опалення залежить від корисної площі квартири.

Вартість користування водою та газом залежить від показників лічильників, якщо вони є, або від кількості осіб, що мешкають у квар­тирі. Сплата за електроенергію залежить від показників лічильника. Правила оплати інших комунальних послуг визначити самостійно.

На початку кожного місяця інформаційна система повинна роз­раховувати розмір платежів та додавати їх до відповідних таблиць.

Деякі сім’ї мають право на пільги. База даних містить таблиці:

Особисті рахунки

У цій таблиці знаходиться перелік усіх особистих рахунків. Вони не можуть повторюватися. Для спрощення будемо вважати, що номер особистого рахунку родини однаковий для сплати за всіма видами послуг. Поля:

- номер особистого рахунку;

- вулиця та номер будинку;

- номер квартири;

- прізвище, ім’я та по батькові відповідального квартиро­наймача;

- загальна площа;

- житлова площа;

- кількість мешканців;

- розмір пільг.

Мешканці

Ця таблиця складається з паспортних даних мешканців. Поля:

- номер особистого рахунку;

- прізвище, ім’я та по батькові;

- дата народження;

- стать;

- номер і серія паспорту або документу, що його замінює, де, коли й ким виданий;

- дата прописки;

- родинні відносини (з відповідальним квартиронаймачем).

У відповідального квартиронаймача в полі Родинні відносини треба так і писати „відповідальний квартиронаймач”, а в інших членів родини будуть записи: дружина, син, брат, мати тощо.

Тарифи

У цій таблиці знаходяться тарифи на квартплату та комунальні послуги. Поля таблиці:

- код тарифу;

- найменування тарифу;

- дата введення вказаного значення тарифу;

- вартість;

- одиниця виміру;

- код постачальника.

В полі Найменування тарифу записуються, наприклад, кварт­плата, електроенергія, холодна вода та ін. Для кожного тарифу в полі Одиниця виміру вказується за що саме нараховується така сума: за 1 мешканця, за 1 кв. м, за 1 кВТ тощо. Для деяких платежів, наприклад, за використану воду, існують два тарифи з різними кодами: за одним сума сплати нараховується в залежності від показників лічильника, а за другим – від кількості мешканців.

Постачальники

В цій таблиці знаходяться відомості про постачальників кому­нальних послуг. Поля таблиці:

- код постачальника;

- назва постачальника;

- юридична адреса;

- телефон;

- реквізити банку постачальника.

Бухгалтерія

Це головна таблиця для розрахунків за квартиру. Тут знаходять­ся відомості про нараховані суми сплати для кожного місяця та кож­ного особистого рахунку. Поля таблиці:

- номер особистого рахунку;

- рік, за які нарахована плата;

- місяць;

- код тарифу;

- кількість мешканців;

- останній показник лічильника;

- попередній показник лічильника;

- пільги;

- загальна нарахована сума з урахуванням пільг.

Розрахунки для кожного виду комунальних послуг записуються до окремого рядку. Інформація про кількість мешканців та наявність пільг може змінюватись з часом, тому вводимо ці поля в таблицю. Якщо тариф не залежить від кількості мешканців, це поле може бути вільне. Так само, якщо немає лічильника, вільні відповідні поля.

Каса

В цій таблиці зберігаються відомості про ті суми, які комунальні підприємства отримують від квартиронаймачів. Під час здійснення сплати клієнтом інформаційна система заносить до таблиці новий запис. Поля таблиці:

- номер особистого рахунку;

- код тарифу;

- дата сплати;

- сума сплати.

Баланс

В цій таблиці зберігаються відомості про баланс розрахунків клієнтів з комунальними підприємствами. Поля таблиці:

- код постачальника;

- номер особистого рахунку;

- дата останнього надходження грошей;

- поточний баланс;

- баланс розрахунків на початок року.

Значення поля Поточний баланс перераховувати на початку кожного місяця та після чергового надходження грошей. Баланс може бути додатним, якщо гроші сплачені уперед, або від’ємним, або 0. Він змінюється після кожної сплати. Поле Баланс розрахун­ків на початок року вводиться для полегшення перерахунків та обліку боржників

Інформаційна система повинна розв’язувати такі задачі.

1. Заносити відомості про нових мешканців та коригувати дані у разі потреби. Передбачити можливість вилучення відомостей про меш­канця до архівної таблиці у разі його виїзду і ввести нове поле Дата виписки до цієї таблиці. Здійснювати контроль за тим, щоб після вилучення мешканця або додавання нового значення поля Кількість мешканців відповідала дійсності.

2. Розраховувати комунальні сплати на початку кожного місяця. При цьому передбачити контроль за тим, щоб нарахування сталося саме один раз на місяць.

3. Здійснювати оплату комунальних послуг. Розробити зручну фор­му для квитанції з детальним визначенням нарахованих та сплаче­них сум для кожного виду послуг. Передбачити можливість спла­ти частини послуг та частини грошей. Підраховувати загальну сплачену суму та виводити її на квитанції.

4. Для кожного постачальника комунальних послуг готувати доклад­ні звіти по нарахованих та сплачених сумах за місяць.

5. Передбачити можливість зміни діючих тарифів. При цьому старі тарифи та дати їх введення перенести до архівної таблиці для до­відки, а нові значення записати на їхнє місце до таблиці Тарифи.

6. Для кожного особистого рахунку вести облік нарахованих та спла­чених сум за всіма видами комунальних послуг.

7. Для кожного постачальника готувати списки боржників у порядку зменшення суми боргу із зазначенням прізвища квартиронаймача, адреси та дати останньої сплати грошей.

8. Система повинна надавати можливість зміни прізвища відпові­дального квартиронаймача. Передбачити контроль за тим, що це міг бути тільки мешканець цієї ж квартири.

9. Розробити зручні форми для видачі різних довідок:

- довідки про склад сім’ї з місця проживання;

- списки дітей шкільного або дошкільного віку;

- списки поодиноких пенсіонерів та ін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!