Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3467 Варіанти завдань, Варіант 7, Продаж автомобілів, Проектування баз даних, ЗНТУ

Варіанти завдань, Варіант 7, Продаж автомобілів, Проектування баз даних, ЗНТУ

« Назад

Варіант 7, Продаж автомобілів

Інформаційно – пошукова система створена для автоматизації роботи дилерської фірми з продажу автомобілів за замовленням. По­купець робить замовлення на покупку автомобіля, використовуючи каталог фірми. Продавець виписує йому рахунок на обрану модель автомобіля та водночас відправляє замовлення про поставку даного автомобіля фірмі – постачальникові. Після сплати виписаного рахунку фірма підтверджує запит про придбання автомобіля та зобов’язується протягом певного терміну (наприклад, двох тижнів після оплати рахунку) поставити автомобіль покупцеві.

Покупець повинен сплатити рахунок протягом 10 днів після його виписування. Якщо за цей час гроші не надходять, замовлення відміняється.

У разі затримки поставки автомобіля покупцеві фірма повертає йому 1% від вартості автомобіля за кожен день (вказаний відсоток може регулюватися).

Якщо фірма не доставила автомобіль за 1 місяць, вся сума спла­ти повертається клієнтові та ще й з фірми стягується неустойка. Її відсоток визначається під час оформлення замовлення.

Якщо покупець відмовляється від замовлення після сплати, з нього стягується певний відсоток від сплаченої суми. Цей відсоток визначається під час оформлення замовлення на продаж автомобіля, наприклад, 3%. Постійним клієнтам можуть надаватися певні знижки.

Для поліпшення роботи фірми та автоматизації обліку доцільно створити базу даних з такими таблицями.

Постачальники

В цій таблиці зберігаються відомості про фірми – постачальники автомобілів, з якими дилерська фірма уклала угоду, або відділи збуту фірм – виробників. Усі зв’язки з безпосереднім виробником здійсню­ються за допомогою наведених у таблиці постачальників. Поля:

- шифр фірми – постачальника;

- назва фірми – постачальника;

- адреса фірми – постачальника;

- прізвище комерційного директора;

- контактний телефон.

Клієнти

Ця таблиця містить докладну інформацію про клієнта. Поле Дата реєстрації клієнта заповнюється один раз, коли інформація про клієнта зано­ситься до бази даних. Дата останньої покупки змінюється щоразу після доставки автомобіля покупцеві. Клієнтом може бути фізична або юридична особа. В останньому випадку до таблиці заноситься прізви­ще людини, яка надавала замовлення. А поле Організація вільне для фізичних осіб. Поля:

- шифр клієнта;

- організація;

- прізвище, ім’я та по батькові клієнта;

- дата реєстрації клієнта;

- дата останньої покупки;

- адреса;

- телефон.

Каталог моделей автомобілів

В цій таблиці знаходяться відомості про всі марки автомобілів, що продає фірма. Коли клієнт вирішує придбати автомобіль якоїсь марки, то всі подробиці про її моделі він може знайти в цій таблиці. В залежності від характеристик ціна різних моделей однієї марки авто­мобіля може відрізнятись. Клієнт може вибрати колір автомобіля або замовити додаткову комплектацію. Тоді ці поля на етапі проектування бази даних краще перенести до таблиці Замовлення. Поля таблиці:

- шифр моделі автомобіля;

- марка автомобіля;

- найменування моделі;

- робочий об’єм двигуна;

- потужність;

- тип пального;

- тип кузова;

- кількість дверей;

- витрати пального на 100 км;

- вартість базової комплектації;

- шифр фірми – постачальника.

Замовлення

Коли клієнт зробить замовлення на автомобіль, він обирає колір та, якщо бажає, замовляє Додаткові пристрої за додаткову плату. Потім продавець – консультант виписує йому рахунок, а служба оформлення замовлень надсилає постачальникові перший запит про поставку авто­мобіля з повними відомостями про замовлену комплектацію. Після сплати рахунку клієнтом постачальникові відсилають друге повідом­лення (підтвердження замовлення). В ньому вказуються тільки номер замовлення та запланований термін поставки. Якщо клієнт за 10 днів не сплатив рахунок, на адресу фірми – постачальника треба вислати повідомлення про відміну замовлення. Поля:

- номер замовлення;

- шифр фірми – постачальника;

- номер рахунку;

- шифр моделі автомобіля;

- колір;

- додаткові пристрої;

- дата відправлення першого замовлення фірмі – постачаль­нику;

- дата відправлення підтвердження замовлення;

- дата відправлення відміни замовлення.

З двох останніх полів спочатку вільні обидва, а потім може бути заповнене тільки одне в залежності від ситуації.

Рахунки

В цій таблиці зберігаються відомості про виписані рахунки. Зна­чення поля Номер замовлення повинно співпадати з відповідним полем таблиці Замовлення. Поле Дата сплати вільне, якщо рахунок ще не оплачено, тобто воно є ознакою сплати. Поля таблиці:

- номер замовлення;

- шифр клієнта;

- дата виписки рахунку;

- нарахована сума;

- дата сплати;

- запланована дата поставки;

- шифр продавця.

Нарахована сума може відрізнятися від Вартості базової комплекта­ції з таблиці Каталог моделей автомобілів. Дата виписки рахунку повин­на співпадати з Датою відправлення першого замовлення фірмі – постачаль­нику з таблиці Замовлення, а Дата сплати з Датою відправлення підтверд­ження замовлення до фірми – постачальника.

Продаж

Дані до цієї таблиці заносяться в день поставки автомобіля клі­єнтові. Значення в полі Остаточна сума залежить від дати сплати рахунку, дати поставки та відсотків неустойки. Поля:

- номер рахунку;

- дата поставки;

- остаточна сума.

Продавці

Ця таблиця містить відомості про продавців фірми. Поля:

- шифр продавця;

- прізвище, ім’я та по батькові;

- стать;

- дата народження;

- домашня адреса;

- телефон.

Інформаційна система повинна розв’язувати такі задачі.

1. Реєструвати нових клієнтів. Передбачити контроль за тим, щоб одного й того ж клієнта не можна було зареєструвати двічі. У разі потреби коригувати інформацію про існуючих клієнтів.

2. У разі потреби вносити зміни до каталогу автомобілів.

3. Оформлювати замовлення на придбання автомобіля. При цьому надавати клієнтові можливість обирати модель за її характеристи­ками, встановлювати строки поставки та відсотки неустойки.

4. Розробити форми замовлення, що надсилається фірмі – постачаль­нику, підтвердження замовлення та відміни замовлення про по­ставку автомобіля.

5. Готувати списки постійних клієнтів з їхніми адресами.

6. Контролювати надходження грошей по виписаних рахунках. Від­міняти замовлення, строк сплати по яких закінчився, а гроші не надійшли. Робити при цьому необхідні записи в БД.

7. Готувати списки замовлень, по яких закінчується термін поставки в порядку зменшення строку. Окремо видавати перелік замовлень, де строки поставки були порушені.

8. Робити остаточні розрахунки з клієнтом після поставки автомобі­ля або при відмові від замовлення: стягувати з клієнта неустойку або сплачувати йому домовлений відсоток за затримку поставки.

9. Вести касову відомість сплачених рахунків. Робити підсумки кіль­кості та вартості проданих автомобілів за вказаний місяць. Готува­ти квартальний та щорічний звіти.

10. Нараховувати заробітну плату кожному продавцю за місяць як певний відсоток від вартості автомобілів, що продав саме він. Що­місяця готувати списки продавців із зазначенням нарахованих сум та підсумком. Можна розробити систему заохочень.

11. Для кожного клієнта фірми вести реєстр із зазначенням загальної кількості придбаних ним автомобілів та їхньої вартості. Готувати списки клієнтів у порядку зменшення сплачених сум.

12. Готувати списки клієнтів, які протягом 5 років нічого не купували у фірми, та вилучати інформацію про них з бази даних.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!