Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3464 Варіанти завдань, Варіант 4, Готель, Проектування баз даних, ЗНТУ

Варіанти завдань, Варіант 4, Готель, Проектування баз даних, ЗНТУ

« Назад

Варіант 4, Готель

Інформаційна система повинна забезпечувати автоматизацію обслуговування мешканців готелю, яких надалі будемо називати го­стями. Поодинокий гість може бути поселений до одномісного номера або на одне місце у багатомісному номері. Якщо гість поселя­ється у номер, де вже хтось живе, то це можливо тільки за умови, що їхня стать співпадає. У номері типу „Люкс“ може жити сім’я або декілька людей незалежно від статі. Сплата за номер „Люкс“ не залежить від кількості гостей, що в ньому мешкають.

Номер можна заздалегідь забронювати. Зазвичай, вартість броні становить половину вартості проживання у номері за добу.

Система повинна мати такі таблиці.

Фонд номерів готелю

У цій таблиці зберігається інформація про номери готелю. Кате­горія номеру – це кількість місць у ньому. Номери можуть бути віль­ними, зайнятими повністю або частково зайнятими. Зручно вказувати кількість вільних місць у номері. Якщо номер зайнятий, то кількість вільних місць у ньому дорівнює 0. Номери типу „Люкс“ можуть бути або вільними, або повністю зайнятими. Після виїзду мешканця номер треба поставити на прибирання і тільки після його закінчення номер стає вільним. Номери можуть бути у стані ремонту. Поля:

- номер кімнати;

- категорія номеру (кількість місць у номері або люкс);

- стан номеру або кількість вільних місць у номері;

- стать гостя або ознака того, що мешкає сім’я;

- дата поселення;

- дата можливого від’їзду.

Якщо номер вільний, то інформація в деяких полях відсутня.

Гості готелю

Таблиця створена для зберігання інформації про мешканців готелю. Інформація до неї заноситься під час поселення гостя і збері­гається деякий час навіть після його від’їзду, наприклад, рік. Поля:

- код гостя;

- прізвище гостя;

- стать;

- номер кімнати;

- кількість місць, за які він сплачує;

- дата поселення;

- реальна дата виїзду;

- країна постійного проживання;

- домашня адреса;

- паспортні дані;

- мета приїзду.

Треба розрізняти поодинокого гостя від групи гостей або сім’ї. Група – це будь-яка кількість людей, один з яких сплачує за прожи­вання всієї групи (поле кількість місць, за які він сплачує). Інші члени групи за своє проживання не сплачують (у полі кількість місць=0). Проте у членів однієї родини або однієї групи коди різні.

Відомості про домашню адресу та паспортні дані можна збері­гати у memo-полі. Реальна дата виїзду заповнюється під час виписки гостя.

Тарифи

Ця таблиця містить інформацію про вартість прописки та про­живання за добу у готелі. Ця вартість залежить від категорії номеру та відрізняється для громадян України, громадян СНД або іноземців. Збір за прописку стягується лише один раз при поселенні гостя і не залежить від терміну проживання. В таблиці можливі такі поля:

- категорія номеру;

- країна постійного проживання гостя;

- вартість проживання;

- вартість прописки.

Тарифи задаються у гривнях, але іноземці можуть здійснювати сплату у будь - якій іншій валюті за курсом НБУ.

Курси валют

Ця таблиця може містити поля:

- назва валюти;

- країна;

- курс валюти відносно гривні.

Розрахунки з мешканцями

Таблиця створена для розрахунків та зберігання відомостей про сплату за користування послугами готелю та для виписування реаль­ної квитанції. Поля:

- код гостя;

- вартість прописки;

- вартість броні за номер (дорівнює 0, якщо броні не було );

- дата поселення гостя;

- кількість днів проживання;

- вартість додаткових послуг;

- загальна нарахована сума сплати з урахуванням усіх послуг;

- дата останньої сплати;

- баланс.

Вартість прописки вибирається з таблиці Тарифи відповідно з країною постійного проживання гостя. Кількість днів проживання мо­же бути змінена у разі потреби. Тоді треба розрахувати новий роз­мір вартості проживання та Загальну нараховану суму і відкоригувати запис таблиці.

Коли гість вносить гроші у касу, сплачена сума збільшується, і треба перераховувати баланс. Гість може виїхати з готелю, тільки за умови, що баланс=0.

Додатковими послугами вважаються прання, прасування, при­дбання та достав­ка будь-яких квитків, телефонні розмо­ви та інше. Їхню вартість можна просто заносити до відповідного поля таблиці, при цьому коригувати Загальну нараховану суму та баланс.

Каса

Таблиця створена для обліку готівкових розрахунків за користу­вання послугами готелю. Один гість готелю може сплачувати вартість послуг кілька разів протягом строку свого проживання. Ця таблиця дуже пов’язана з таблицею Розрахунки з мешканцями. Поля:

- номер квитанції;

- дата сплати;

- код гостя;

- валюта, у якій сплачені гроші;

- еквівалент сплаченої суми у гривнях;

- сплачена сума в іншій валюті.

Інформаційна система повинна розв’язувати такі задачі.

1. Здійснювати реєстрацію та поселення нового гостя, тобто заноси­ти інформацію про нього до відповідних таблиць бази даних. Пе­редбачити можливість вибору номеру і розробити зручну форму для введення відомостей про гостя.

2. Система повинна давати можливість бронювати номери. При цьо­му змінюється стан номеру, а коли приїздить гість, який бронював номер, йому пропонують саме цей. Але гість може обрати інший номер, тоді з попереднього номеру броня знімається.

3. Виписувати квитанції для сплати послуг готелю та проживання у ньому. Для цього створити екранну форму у вигляді квитанції, де буде позначено ким, коли, скільки сплачено, у якій валюті, а також тарифи та загальна нарахована сума. Клієнт повинен мати змогу сам визначити, яку саме частку нарахованої суми він сплачує.

4. Здійснювати оформлення від’їзду гостя. По-перше, треба переві­рити, чи вся нарахована сума сплачена, та виписати квитанцію для остаточного розрахунку. По-друге, треба змінити інформацію про кількість вільних місць у номері.

5. Щодня підраховувати фактичну вартість проживання усіх гостей та видавати попередження тим із них, хто має заборгованість.

6. Виводити касову відомість загальної отриманої суми в гривнях та по видах валют за день, місяць, рік.

7. Здійснювати за прізвищем гостя пошук номеру кімнати, де він мешкає.

8. Готувати перелік гостей, які планують виїхати протягом наступної доби.

9. Давати інформацію про вільні номери, а також про загальний стан усіх номерів.

10. Передбачити можливість переселення гостя до іншого номеру за його власним бажанням або в разі якоїсь потреби.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!