Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3463 Варіанти завдань, Варіант 3, Станція технічного обслуговування, Проектування баз даних, ЗНТУ

Варіанти завдань, Варіант 3, Станція технічного обслуговування, Проектування баз даних, ЗНТУ

« Назад

Варіант 3, Станція технічного обслуговування

Створюється інформаційна система для обліку ремонтних робіт та запасних частин на станції технічного обслуговування автомобілів (СТО) з метою поліпшення обслуговування населення. Система по­винна містити такі таблиці бази даних:

Клієнти

Це інформаційна таблиця бази даних. Вона вміщує в собі усі відомості про клієнтів СТО у таких полях:

- шифр клієнта;

- прізвище клієнта або назва організації;

- адреса;

- телефон;

- банк;

- номер рахунку та МФО.

Клієнтом СТО можуть бути організації або приватні особи. Організації повинні розраховуватись за безготівковими рахунками. Приватні особи можуть сплачувати вартість послуг або за допомогою платіжної картки, або готівкою. В останньому випадку в таблиці не буде реквізитів банку.

Автомобілі

В цій таблиці надаються відомості про автомобілі, що обслуго­вує СТО. Поля:

- державний номер автомобіля;

- шифр клієнта;

- марка автомобіля;

- рік випуску;

- номер двигуна;

- номер кузова;

- номер шасі.

Один клієнт може мати декілька автомобілів. Тоді у цій таблиці буде декілька записів для клієнта з одним шифром. Проте у таблиці Клієнти запис повинен бути лише один.

Склад

В цій таблиці містяться загальні відомості про надходження та наявність запасних частин, деталей, пального тощо. Для кожного най­менування тут буде знаходитись декілька записів про надходження або видачу матеріалів. Після виконаної операції обов’язково змінюва­ти дані про залишок на складі. Поля таблиці:

- номер за каталогом;

- найменування деталі;

- марка автомобіля, для якої призначена деталь;

- одиниця вимірювання;

- ціна за одиницю;

- дата останньої операції;

- кількість прийнятих або виданих деталей;

- ознака надходження або видачі;

- залишок після операції.

Тарифи на послуги

В цій таблиці знаходяться тарифи на різні види ремонту та тех­нічного обслуговування в залежності від марки автомобіля. Поля:

- номер роботи за прейскурантом;

- найменування роботи;

- марка автомобіля;

- вартість.

Наряд – замовлення

Це таблиця для розрахунків за надані послуги (ремонт вузлів, технічний огляд, продаж запчастин та ін..). В ній знаходяться докладні відомості про вартість кожної з наданих послуг окремо у полях:

- номер наряду – замовлення;

- номер роботи за прейскурантом;

- коефіцієнт доплати за терміновість;

- номер деталі за каталогом;

- кількість виданих деталей;

- майстер по ремонту.

Номер наряду – замовлення повинен бути узгоджений з відпо­відним номером з таблиці Квитанції. Якщо на один й той самий авто­мобіль будуть встановлені різні деталі, то в цій таблиці буде декілька записів з однаковим номером наряду – замовлення та різними найме­нуваннями деталей або послуг. Номер наряду – замовлення не може повторюватись для інших автомобілів.

Коефіцієнт доплати за терміновість нараховується на послуги в залежності від строків виконання замовлення. На вартість деталей цей коефіцієнт не впливає. Якщо ремонт виконувався у звичайному режи­мі, коефіцієнт доплати дорівнює 1. Якщо ремонт виконувався у стислі строки, то плата за послуги збільшується на певний відсоток. Наприк­лад, збільшенню плати на 30% відповідає коефіцієнт доплати 1,3.

Квитанції

Це підсумкова таблиця бази даних. Саме до неї у стислому ви­гляді заносяться реальні суми, сплачені замовником. Поля таблиці:

- номер наряду – замовлення;

- державний номер автомобіля;

- дата прийняття до ремонту;

- дата закінчення ремонту;

- податок на додану вартість (ПДВ);

- нарахована сума з урахуванням доплат та ПДВ;

- вид сплати (безготівковий чи готівкою);

- дата сплати.

Номер наряду – замовлення не може повторюватись у цій табли­ці. Для одного запису підраховується вартість усіх деталей та послуг з таблиці Наряд – замовлення.

Податок на додану вартість нараховується на всі види послуг і деталей у встановленому розмірі та записується до окремого поля.

Інформаційна система повинна розв’язувати такі задачі.

1. Здійснювати реєстрацію замовників та їхніх автомобілів. При цьо­му треба розробити зручні форми для занесення відомостей про клієнта та його автомобіль до відповідних таблиць бази даних. Якщо клієнт має декілька автомобілів або він вже зареєстрований, то не треба повторювати введення існуючої інформації, а лише здійснювати її перегляд з метою коригування.

2. Виконувати пошук інформації про клієнтів СТО за прізвищем, за шифром клієнта, за державним номером автомобіля.

3. Оформляти наряд – замовлення на ремонт та запчастини. При цьо­му перевіряти наявність замовлених запчастин на складі у достат­ній кількості.

4. Виконувати розрахунки вартості запчастин та послуг для кожної квитанції. При цьому в формі – реальній квитанції, яка видається клієнтові, треба виводити детальну інформацію, в тому числі най­менування запчастин та послуг, їхню кількість та вартість.

5. Вести касову відомість сплачених замовниками сум. Робити під­сумки наприкінці кожного дня та місяця.

6. Вести облік запасних частин на складі. Подавати заявку на запча­стини, кількість яких недостатня.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!