Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3462 Варіанти завдань, Варіант 2, Пункт прокату, Проектування баз даних, ЗНТУ

Варіанти завдань, Варіант 2, Пункт прокату, Проектування баз даних, ЗНТУ

« Назад

Варіант 2, Пункт прокату

Створюється інформаційна система для обліку та удосконалення обслуговування населення побутовими приладами. Один клієнт може взяти у прокат декілька речей. Тоді на кожну з них треба виписувати окрему квитанцію. Плата за користування речами сплачується або відразу у повному обсязі, або сплачується аванс, а потім щомісячна плата, яка розраховується відповідно до загального терміну прокату. Система повинна містити такі таблиці бази даних :

Прокатний фонд

Ця таблиця містить відомості про всі речі, які має пункт прокату для видачі клієнтам. До неї повинні бути записані як ті речі, що ще не видані, так і ті, що знаходяться у клієнтів. В таблиці повинні бути поля:

- інвентарний номер;

- тип виробу;

- назва виробу;

- його марка;

- рік виготовлення;

- залишкова вартість.

Клієнти

Це таблиця бази даних з відомостями про клієнтів з полями:

- шифр клієнта;

- прізвище, ім’я та по батькові;

- паспортні дані (серія, номер, де, коли, ким виданий);

- місце постійного проживання;

- телефон.

Тарифи

Таблиця бази даних містить поля:

- назва виробу;

- його марка;

- вартість прокату цього приладу за добу.

Пільги та штрафи

В таблиці містяться відомості про наявність пільг або окремим категоріям громадян, або в залежності від терміну прокату. При наяв­ності заборгованості з клієнта стягуються штрафи у певному розмірі. Цю таблицю бази даних можна використовувати як довідкову і її поля визначити самостійно.

Видані прилади

На відміну від таблиці Прокатний фонд ця таблиця містить ві­домості лише про прилади, що знаходяться у клієнтів. Записи про ре­чі, які клієнти повертають, час від часу вилучаються з таблиці. Поля:

- інвентарний номер;

- шифр споживача, якому виданий прилад;

- пільги;

- дата видачі;

- дата можливого повернення приладу;

- загальна нарахована сума сплати з урахуванням пільг.

Квитанції

Таблиця створена для обліку сплати за користування послугами пункту прокату та для виписування реальної квитанції. Поля:

- порядковий номер квитанції;

- інвентарний номер виробу;

- дата сплати;

- вид плати (аванс, остаточний розрахунок, поточні виплати, пеня або штраф);

- сплачена сума.

Якщо клієнт бажає подовжити строк користування майном, він повинен сплатити гроші за новий строк прокату.

Якщо клієнт повертає майно пізніше зазначеного терміну, з ньо­го стягується плата за додатковий час та пеня. Якщо клієнт загубив або зламав якусь річ, він повинен сплатити її вартість та штраф. Якщо повернутий прилад потребує ремонту з вини клієнта, клієнт сплачує вартість ремонту.

Інформаційна система повинна розв’язувати такі задачі.

1. Заносити до бази даних відомості про нового клієнта та здійсню­вати пошук у БД відомостей про людей, що зараз мають у прокаті якісь речі або брали їх у минулому. Для заповнення даних про но­вого клієнта повинна бути створена зручна форма.

2. Один раз на рік знищувати у БД інформацію про клієнтів, які не користувались послугами ательє прокату протягом трьох років.

3. Здійснювати розрахунки та виписувати квитанції за користування речами з пункту прокату. При цьому враховувати суми, що були сплачені раніше, а також пільги та штрафи.

4. Здійснювати пошук у базі даних відомостей про речі, в яких про­тягом найближчих трьох днів скінчується сплачений термін кори­стування, та видавати їх повний перелік із зазначенням прізвища і телефону клієнта та номеру квитанції.

5. Організовувати у БД пошук інформації про речі, які знаходиться зараз у пункті прокату, і виводити повний перелік їх за видами приладів. Якщо якась річ зараз відсутня, здійснювати пошук най­ближчої дати повернення такої речі.

6. Вести касову відомість, до якої заносити сплачені клієнтами суми. Виводити звіти з підрахунками загальних сплачених сум за день, за поточний місяць, квартал, рік.

7. Здійснювати контроль за майном прокатного пункту. Передбачити можливість занесення до переліку нових приладів. Розраховувати штрафи за втрачені або зіпсовані речі та вносити зміни до відпо­відних таблиць.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!