Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3461 Варіанти завдань, Варіант 1, Розрахунки за телефон, Проектування баз даних, ЗНТУ

Варіанти завдань, Варіант 1, Розрахунки за телефон, Проектування баз даних, ЗНТУ

« Назад

4. Варіанти завдань

Варіант 1, Розрахунки за телефон

Створюється інформаційна система, яка забезпечує автоматиза­цію розрахунків клієнтів за користування телефоном. При цьому треба враховувати тип розмови (у межах міста, міжміські, міжнародні, тощо), тип телефону (приватний або на підприємстві), вид сплати (безготівковий, у гривнях).

Інформаційна система повинна містити такі таблиці бази даних:

Клієнти

Тут зберігається повна інформація про клієнтів, тобто:

- шифр клієнта;

- прізвище, ім’я та по батькові або повна назва організації;

- адреса;

- номер телефону;

- тип телефону (з блокіратором або без нього, приватний або встановлений в організації) ;

- пільги (50% , 75% тощо);

- заборгованість, якщо вона є;

- дата останньої сплати.

Пільги можуть мати окремі громадяни або деякі організації. Можна задавати їх у вигляді відсотків або у вигляді коефіцієнтів.

Тарифи

В цій таблиці містяться різні види тарифів в залежності від типу розмови та типу телефону. Поля таблиці бази даних:

- тип телефону;

- абонентська плата;

- назва типу розмови;

- шифр типу розмови;

- тариф за 1 хвилину для даного типу розмови.

Абонентська плата залежить від типу телефону. Міжміські розмови мають окремі тарифи для розмов у межах області, у межах України, у межах СНГ та з іншими країнами. Тарифи для місцевих розмов від них відрізняються. Для міжміських розмов у нічний час або в святкові дні існують інші тарифи зі знижками. Можна записати їх в нових рядках або ввести додаткове поле до таблиці.

Розрахунки за телефон

В цій таблиці будуть наведені розраховані суми сплати за конкретні послуги. Для кожного номеру телефону на початку кожного місяця призначається абонентська плата та розраховується плата за розмови минулого місяця в залежності від їхнього обсягу.

Поля таблиці бази даних:

- номер телефону;

- місяць та рік, за які нарахована оплата;

- шифр типу розмови;

- кількість хвилин розмови;

- пільги;

- нарахована сума.

Нарахована сума додається до суми заборгованості клієнта в таблиці Клієнти.

Бухгалтерія

Ця таблиця містить дані про сплачені суми за телефонні послу­ги. Для кожного клієнта вже розраховані суми для сплати. Вони знаходять­ся у таблиці Розрахунки за телефон. Після 20-го числа кожного місяця починає нараховуватись пеня за несплачені послуги минулого місяця. Розмір пені за заборгованість задати самостійно.

Коли абонент сплачує гроші за послуги, інформаційна система повинна видати йому квитан­цію, у якій будуть вказані всі види послуг та загальна сума сплати з урахуванням пільг і пені. Після сплати зменшується сума заборгованості в таблиці Клієнти.

Поля таблиці бази даних:

- дата сплати;

- номер телефону;

- нарахована сума;

- сплачена сума.

Інформаційна система повинна розв’язувати такі задачі.

1. Розраховувати абонентську плату за минулий місяць на початку наступного місяця. При цьому передбачити контроль за тим, щоб нарахування абонентської плати сталося саме 1 раз на місяць.

2. Обчислювати плату за розмови. Розробити зручну форму для зане­сення інформації про тривалість та тип розмов.

3. Інформаційно – пошукова система повинна надавати клієнтові можливість самому визначати яку саме суму він сплачує. Ця сума може бути більше або менше, ніж нарахована. В системі повинна зберігатися інформація про загальний фінансовий стан рахунку абонента (в таблиці Клієнти)..

4. Робити розрахунки та виписувати підсумкову квитанцію для спла­ти наданих послуг із зазначенням номеру телефону, прізвища або­нента, виду послуг, нарахованої та сплаченої суми.

5. Виконувати пошук повної інформації про абонента, нараховані та сплачені суми за номером телефону або за прізвищем.

6. Видавати перелік боржників із зазначенням номеру телефону, су­ми боргу та дати останньої сплати.

7. Вести касову відомість, до якої кожного дня заносити сплачені абонентами суми. Обчислювати загальну сплачену суму у гривнях та безготівково за день, поточний місяць, квартал та рік. Передба­чити можливість отримання звіту.

8. Передбачити можливість додавання нового абонента, зміни теле­фонного номера або прізвища абонента, вилучення абонента. Роз­робити зручний інтерфейс для цього.

9. Готувати попередження про можливе відключення телефону тим клієнтам, що мають велику заборгованість. Це може бути або пев­на сума або певний термін, наприклад, 2 місяці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!