Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3456 Приклад заповнення щоденника, Облік у бюджетних установах, БДФЕУ

Приклад заповнення щоденника, Облік у бюджетних установах, БДФЕУ

« Назад

Додаток 5 

Приклад заповнення щоденника

Дата

Назва виконаних робіт

Робоче місце і посада

Підпис керівників практики

1

2

3

4

16.04.20__

Ознайомилась з діяльністю бюджетної установи, її структурою. Проаналізувала наказ про облікову політику, посадові інструкції працівників бухгалтерії. Ознайомилась з формою ведення обліку в установі; з робочим планом рахунків, що використовується, з графіком документообігу та графіком проведення інвентаризацій.

Склала схему структури бухгалтерії бюджетної установи.

Бухгалтерія

 

17-18.04.20__

Ознайомилась з порядком ведення касових операцій;

з договором про матеріальну відповідальність касира;

з порядком затвердження ліміту залишку готівки в касі;

з документальним оформленням касових операцій та операцій на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства (установах банку);

з порядком ведення синтетичного та аналітичного обліку касових операцій та операцій на рахунках відкритих в органах Державного казначейства (установах банку);

з порядком відкриття рахунків;

зі складом та порядком ведення обліку інших грошових коштів. Проаналізувала правильність складання розрахунку на встановлення ліміту залишку готівки в касі;

склала прибутковий та видатковий касовий ордер, провела записи у Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, Касову книгу.

Здійснила перевірку звіту касира та провела записи в меморіальний ордер №1

Бухгалтерія

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!