Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3448 Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики та оформлення звітної документації з дисципліни Облік у бюджетних установах, БДФЕУ

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики та оформлення звітної документації з дисципліни Облік у бюджетних установах, БДФЕУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ І ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 

Методичні рекомендаціїщодо проходження виробничої практикита оформлення звітної документації з дисципліни Облік у бюджетних установах

підготовки бакалавра

галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"

за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит"

  

Чернівці, 2015 

Укладач: к.е.н., доцент кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу Черничук Л.В. 

Методичні вказівки і програма виробничої практики обговорена і схвалена на засіданні кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу

«17» листопада 2015 року протокол № 4.

Методичні рекомендації і програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / Укл: к.е.н., доцент Черничук Л.В. – Чернівці, 2015. – 36с.

 

Зміст 

Назва тем розділів

Стор.

Вступ

4

1. Мета і завдання виробничої практики

5

2. Основні обов’язки студента під час проходження практики

7

3. Бази практики, її зміст, робочі місця та бюджет часу

8

4. Зміст основних тем практики

8

5. Складання звіту, його оформлення та захист:

16

5.1. Загальні вимоги

16

5.2. Оформлення щоденника

16

5.3. Оформлення письмового звіту

17

5.4 Вимоги до змісту та оформлення додатків (II частина звіту)

21

6. Підготовка звітної документації до захисту

22

Додатки

23

 

ВСТУП 

Однією з головних особливостей підготовки фахівців з обліку і аудиту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр є зв'язок з життям, конкретними завданнями майбутньої практичної діяльності. Забезпечується така єдність шляхом проходження практики.

Виробнича практика передбачена навчальним планом Буковинського державного фінансово-економічного університету для студентів спеціальності Облік і аудит за спеціалізацією «Облік у бюджетний установах та фінансових організаціях», здійснюється у відповідності до Положення про практику студентів вищих навчальних закладів і є складовою частиною підготовки фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр.

На відміну від лекційних та практичних занять, які проводяться поза робочим місцем, практика - це навчання безпосередньо на робочому місці. Тільки на реальних робочих місцях конкретних бюджетних установ та/або фінансових організаціях можуть бути засвоєні теоретичні аспекти обліку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!