Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3432 Список рекомендованих джерел, Адміністрування податків і платежів, НУДПСУ

Список рекомендованих джерел, Адміністрування податків і платежів, НУДПСУ

« Назад

Список рекомендованих джерел 

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456 – VI

2. Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. № 436-IV

3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III

4. Митний кодекс України від 11. 07. 2002 р. № 92-IV

5. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2756-VI

6. Закон України від 06.10.1998р. № 161-XIV «Про оренду землі»

7. Наказ ДПА України від 21.02.11 № 98 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток банку»

8. Наказ ДПА України від 21.02.11 № 97 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика»

9. Наказ ДПА України від 28.02.11 № 112 «Про затвердження Порядку обліку покупців, що отримали гарантійну заміну товарів або послуги з гарантійного ремонту (обслуговування)»

10. Наказ ДПА України від 24.01.11 № 37 «Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій»

11. Наказ ДПА України від 31.01.11 № 58 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб »

12. Наказ ДПА України від 24.12.10 №1025 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення»

13. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1024 «Про затвердження форми надання Інформації суб’єктами господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)»

14. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1023 «Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми Повідомлення про наявність зазначених порушень»

15. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1022 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу»

16. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1020 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку»

17. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1003 «Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків – фізичними особами»

18. Наказ ДПА України від 23.12.10 № 996 «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання»

19. Наказ ДПА України від 23.12.10 № 995 «Про затвердження форм повідомлень про зареєстровані та зняті з обліку транспортні засоби, що надаються органами, які здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів»

20. Наказ ДПА України від 22.12.10 № 981 «Про затвердження форми Довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку»

21. Наказ ДПА України від 22.12.10 «Про затвердження форми Повідомлення про запрошення платника податків до органів державної податкової служби»

22. Наказ ДПА України від 21.12.10 № 975 «Про затвердження Порядку видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку та її форми»

23. Спільний наказ ДПА України та державного комітету статистики України від 09.03.11 № 129/55 «Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України, Державного комітету статистики України від 23.07.2004 № 419/453 та від 01.12.2005 № 539/397»

24. Спільний наказ ДПА України та Державного казначейства України від 03.02.11 № 68/23 «Про затвердження Порядку формування та надсилання узагальненої інформації про обсяги сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, визначені у висновках»

25. Наказ ДПА України від 25.01.11 № 42 «Про затвердження Порядку визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість»

26. Наказ ДПА України від 25.01.11 № 41 «Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість»

27. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1002 «Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення »

28. Наказ ДПА України від 22.12.10 № 978 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість»

29. Наказ ДПА України від 21.12.10 № 969 «Про затвердження форми Податкової накладної та Порядку її заповнення»

30. Наказ ДПА України від 19.01.11 № 33 «Про затвердження Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, що використовують легкі та важкі дистиляти за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва етилену»

31. Наказ ДПА України від 11.01.11 № 14 «Про затвердження Порядку роботи представників органів державної податкової служби на акцизних складах та податкових постах»

32. Спільний наказ Державної митної служби України та ДПА України від 24.12.10 № 1535/1027 «Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)»

33. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1030 «Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку»

34. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1021 «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку»

35. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1015 «Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)»

36. Наказ ДПА України від 22.12.10 № 980 «Про затвердження форми Повідомлення про запрошення платника податків до органів державної податкової служби»

37. Наказ ДПА України від 20.12.10 № 964 «Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів »

38. Наказ ДПА України від 31.01.11 № 58 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб»

39. Наказ ДПА України від 29.10.99 № 357/19095 «Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі»

40. Наказ ДПА України від 17.03. 11 № 599 «Про затвердження форм та Порядку заповнення торгових патентів, форми Заявки на придбання торгового патенту»

41. Указ Президента України від 03.07.1998р. № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва»

42. Постанова КМ України від 29.12.10 № 1227 «Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги»

43. Постанова КМ України від 27.12.10 № 1243 «Про затвердження Порядку отримання довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку»

44. Постанова КМ України від 27.12.10 № 1226 «Про затвердження Порядку оподаткування доходів з джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі - нерезиденту іншим нерезидентом»

45. Постанова КМ України від 02.03.11 № 246 «Питання нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати»

46. Постанова КМ України від 2 лютого 2011 р. N 79 «Деякі питання реалізації підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України»

47. Постанова КМ України від 02.02.11 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»

48. Постанова КМ України від 17.01.11 № 39 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби та органів державної казначейської служби в процесі відшкодування податку на додану вартість»

49. Постанова КМ України від 12 січня 2011 р. N 15 «Про затвердження переліків відходів та брухту чорних і кольорових металів, операції з постачання яких, зокрема операції з імпорту, тимчасово, до 1 січня 2014 року, звільняються від обкладення податком на додану вартість»

50. Постанова КМУ від 12.01.11 № 11 «Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках»

51. Постанова КМ України від 29.12.10 №1246 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних»

52. Постанова КМ України від 27.12. 10 № 1240 «Про затвердження Порядку звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з постачання та ввезення на митну територію України товарів і послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з ними»

53. Постанова КМ України від 27.12.10 № 1238 «Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку»

54. Постанова КМ України від 27.12.10 р. N 1224 «Про затвердження Порядку обчислення і накопичення електронними контрольно-касовими апаратами сум податку на додану вартість»

55. Постанова КМ України від 27.12.10 р. N 1195 «Про перелік товарів, щодо яких під час тимчасового ввезення на митну територію України застосовується часткове умовне звільнення від обкладення податком на додану вартість»

56. Постанова КМ України від 16.02.11 № 113 «Про отримання, ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів для використання як сировини для виробництва етилену у 2011 році»

57. Постанова КМ України від 05.01.11 №19 «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів»

58. Постанова КМ України від 27.12.10 № 1260 «Про затвердження Порядку проведення розрахунку суми зменшення акцизного податку»

59. Постанова КМ України від 27.12.10 № 1257 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб'єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції»

60. Постанова КМ України від 27.12.10 № 1251 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів»

61. Постанова КМ України від 27.12.10 № 1215 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів для використання як сировини для виробництва етилен»

62. Постанова КМ Украъни выд 19.04.06 № 508 «Про затвердження Порядку утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів»

63. Постанова КМ України від 16.03.2000р. № 507 «Про роз'яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. N 727»

64. Андрущенко В.Л. Фінансова думка заходу в XX столітті: теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів: [монографія] / Володимир Леонідович Андрущенко - Львів: Каменяр, 2000. -303 с.

65. Балацкий Е. Анализ влияния налоговой нагрузки на экономический рост с помощью производственно-инстуциональных функций // Проблемы прогнозирования. - 2003. - № 2.

66. Балацкий Е. Стабильность фискальной системы как фактор экономического роста // Общество и экономика. - 2005. - № 2.

67. Білостоцька В.О., Островецький В.І. Податкове навантаження в Україні / В.О. Білостоцька, В.І. Островецький // Фінанси України. -2002.- №12.-С.75-79.

68. Бланкарт Шарль. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки. - К.: Либідь, 2000. - 654 с.

69. Бурденко І.М. Аналіз стану й напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки / І.М. Бурденко, О.В. Кравченко // Економіка, фінанси, право. - 2004. - № 7. - С. 3-9.

70. Васильєва А. Гурвич Е., Субботин В. Экономический анализ налоговой реформы // Вопросы экономики. - 2003. - № 6.

71. Вергелес Т. Держава в трансформаційній економіці: теорії та реалії // Світ фінансів. - 2009. - № 1 (18).

72. Вишнєвський В., Вєткін А. Ухилення від сплати податків: моделювання вибору та дій економічного суб'єкта // Економіка України. - 2004. - № 1.

73. Вишнєвський В.П, Чекіна В.Д. Оподаткування нерухомості: теорія та зарубіжний досвід // Фінанси України. - 2007. -№11.

74. Вітлінський В.В. Аналіз діяльності податкової системи України / В.В. Вітлінський, А.В. Скрипник // Фінанси України.-2005.-№ 12.-С. 19-31.

75. Геєць В.М. Політика економічного зростання на основі розширення внутрішнього споживання та її наслідки // Фінанси України. - 2007. - № 9.

76. Голубій І.Є. Податкова політика ЄС: загальний контекст та хід її розвитку / І. Є. Голубій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2003. - № 25. - С. 73-77.

77. Діяльність податкової служби України за 2003 рік: [статистичний збірник / відп. за вип. В. І. Ніколайченко]. - К.: ДПА України, 2004. -105 с.

78. Діяльність податкової служби України за 2004 рік: [статистичний збірник / відп. за вип. В. І. Ніколайченко]. - К.: ДПА України, 2005. - 92 с.

79. Діяльність податкової служби України за 2005 рік: [статистичний бюлетень/ відп. за вип. В. І. Ніколайченко]. - К.: ДПА України, 2006. -126 с.

80. Діяльність податкової служби України за 2006 рік: [статистичний бюлетень / відп. за вип. В. І. Ніколайченко]. - К.: ДПА України, 2007. -132 с.

81. Діяльність податкової служби України за 2007 рік: [статистичний бюлетень / відп. за вип. В. І. Ніколайченко]. - К.: ДПА України, 2008. -86 с.

82. Діяльність Державної податкової служби України за 2008 рік: [статистичний бюлетень / відп. за вип. В. І. Ніколайченко]. - К.: ДПА України, 2009. - 78 с.

83. Діяльність Державної податкової служби України за 2009 рік: [статистичний бюлетень / відп. за вип. В. І. Ніколайченко]. - К.: ДПА України, 2010.-67 с.

84. Єфименко Т.І. Концептуальні підходи до реформування податкової системи України / Т.І. Єфименко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - Вип. 1 (32). - С. 9-16.

85. Єфименко Т.І. Основні напрями трансформації податкової системи в Україні // Фінанси України. - 2007. - № 9.

86. Жарко Р.П. Окремі аспекти оцінки податкової системи України як інструменту регулювання розвитку підприємницької діяльності / Р.П. Жарко // Економіка, фінанси, право. - 2005. - № 5. - С. 11-16.

87. Заяц Н.Є. Теория налогов: Учеб. пособ. - Мн.: БГЕУ, 2002. -220 с.

88. Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування: [монографія] / Юрій Борисович Іванов - X.: ХДЕУ; Торнадо, 2003. -517 с.

89. Івашук І.О. Податкові системи країн Європейського Союзу: особливості та перспективи розвитку / І.О. Івашук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2000. - Ч. 2, № 15. - С. 17-22.

90. Ильин А.В. Взаимосвязанное налогообложение: вопросы теории и практики / А.В. Ильин // Финансы. - 2003. - № 12. - С. 29-32.

91. Каламбет С.В. Податковий потенціал: теорія і практика управління: [монографія] / Каламбет С.В. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001.-304 с.

92. Карп В. М. Налоговый менеджмент: Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-477 С

93. Квасовський О. Концептуальні засади оптимізації спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Україні // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: Збірник тез доповідей за матеріалами Другої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (24-25 лютого 2005 року). - Тернопіль: Економічна думка, 2005. - 431 с.

94. Князева О.В., Пономарева Н.В. Особенности налогового администрирования в государстве с переходной зкономикой // Финансы. - 2006. - № 6.

95. Крисоватий А., Валігура В. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори / Монографія. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. - 248 с.

96. Крисоватий А., Луцик А. Податки і фіскальна політика: Навч. посібник. - Тернопіль, 2003. - 312 с.

97. Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні: [монографія] / Андрій Ігорович Крисоватий - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 371 с.

98. Крисоватий А.І. Гармонізація оподаткування у парадигмі загальнодержавних інтересів / А.І. Крисоватий, Т.В. Кошук // Фінанси України. -2004. -№ 2. - С. 109-115.

99. Литвиненко Я.В. Податкова політика. - К.: МАУП, 2003. -224 с.

100. Льовочкін С.В. Макроекономічна стабілізація в Україні у контексті економічного зростання. - К.: Науково-видавничий центр "Національна культура і наука", 2003. - 341 с.

101. Лютий І.О. Податки на споживання в економіці України / Лютий І.О., Дрига А.Б., Петренко М.О. - К.: Знання, 2005. - 355 с.

102. Мельник В.М. Оподаткування: наукове обґрунтування та організація процесу: Монограф. - К.: Комп'ютерпрес, 2006. - 277 с.

103. Мельник В.М. Обмежувальна та стимулювальна роль податків / В.М. Мельник // Фінанси України. - 2006. - № 1. - С. 31-37.

104. Налоги в развитых странах / [Русакова И.Г., Кашин В.А., Кравченко И.А. и др.]; под ред. И. Г. Русаковой. - М.: Финансы и статистика, 1991.-288 с.

105. Налоги и налогообложение / Под ред. В.В. Романовского, О.В. Врублевской. - 3-є изд. - СПб.: Питер, 2002. - 576 с.

106. Налогообложение: теории, проблемы, решения / [Вишневский В.П., Веткин А.С, Вишневская Е. Н. и др.]; под. общ. ред. В. П. Вишневского. - Донецк: ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. -504 с.

107. Никитин С, Глазова Е., Степанова М. Социальные налоги: опыт Запада // Мировая экономика и международные отношения. -2003. - № 5.

108. Никитин С, Никитин А., Степанова М. Налоговые льготы, стимулирующие предпринимательскую деятельность в развитых странах Запада // Мировая экономика и международные отношения.-2000.-№ 11.

109. Никитин С, Степанова М., Глазова Е. Теневая экономика и налогообложение // Мировая экономика и международные отношения. - 2005. - № 2.

110. Никитин С, Степанова М., Никитин А. Налог на личные доходы: опыт развитых стран // Мировая экономика и международные отношения. - 2001. - № 7.

111. Огліх В.В. Макроекономічний аналіз економічного розвитку та системи оподаткування України / В.В. Огліх, О.О. Шаповалов // Економіст. - 2007. - № 2. - С. 66-70.

112. Паєнтко Т.В. Гармонізація прибуткового оподаткування / Т.В. Паєнтко // Фінанси України. - 2005. - № 3. - С. 37 - 43.

113. Пансков В. Новейшие коллизии налогообложения доходов физических лиц: суть и возможности разрешения // Российский экономический журнал. - 2007. - №4.

114. Пансков В.Г, Князев В.Г. Налоги и налогообложение: Учеб. для вузов. - М.: МЦФЗР, 2003. - 336 с.

115. Перонко И.А., Красницкий В.А. Налоговое администрирование // Налоговый вестник. - 2000. - № 10.

116. Погорлецкий А.И. Налоговые аспекты расширения Европейского Союза / А.И. Погорлецкий // Вестник Санкт-Петербургского университета. - 2005. - Серия 5. - Випуск 1. - С. 30-39.

117. Податки в Україні: від каральної до стимулюючої функції: 36. наук. ст. / За ред. Я.А. Жаліла. - К.: Альтепрес, 2003. - 120 с.

118. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій [та ін.]; за ред. 3.С. Варналія. - К.: Знання України, 2008. - 675 с.

119. Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем (теоретичні засади та практика застосування): [монографія] / [Андрущенко В.Л., Мельник В.М., Ляшенко Ю.І. та ін.]; за заг. ред. В.Л. Андрущенка, В.М. Мельника. - Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2006. -210с.

120. Поліщук Л.С. Гармонізація податкової політики Європейського Союзу / Л.С. Полішук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. -2003. -№25. -С. 77-81.

121. Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография / Под. ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова, А.И. Крисоватого. – К.: Кондор, 2011.- 352с.

122. Романюк М.В. Вплив бюджетно-податкової політики держави на фіскальну ефективність податкової системи України / М.В. Романюк, Т.А. Коляда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Економіка). - 2007. - № 91. - С. 39-41.

123. Система податкових пільг в Україні в контексті європейського досвіду / А.М. Соколовська, Т. І. Єфименко, І. О. Луніна та ін.-К.: НДФІ, 2006. -320с.

124. Соколовська А. Теоретичні засади визначення податкового навантаження і рівня оподаткування економіки // Економіка Украї­ни. - 2006. - № 7.

125. Соколовська А.М. Податкова політика в Україні у контексті її впливу на розвиток економіки // Фінанси України. - 2006. - № 9.

126. Соколовська А.М. Податкова система держави / Соколовська А.М. - К.: Знання-Прес, 2004. - 454 с.

127. Статистичний щорічник України за 2005 рік / За ред. О. Г Осауленка. - К.: Консультант, 2006. -410 с.

128. Статистичний щорічник України за 2006 рік / За ред. О. Г. Осауленка. - К.: Консультант, 2007. - 567 с.

129. Статистичний щорічник України за 2007 рік / За ред. О. Г. Осауленка. - К.: Консультант, 2008. - 578 с.

130. Статистичний щорічник України за 2008 рік / За ред. О. Г. Осауленка. - К.: Консультант, 2009. - 552 с.

131. Статистичний щорічник України за 2009 рік / За ред. О. Г. Осауленка. - К.: Держкомстат України, 2010. - 566 с.

132. Становлення доктрини фінансової системи України: [монографія] / [Бескид Й.М, Гуцал І.С, Десятнюк О.М.]; за ред. С.І. Юрія, О.М. Десятнюк. - Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 192 с.

133. Суторміна В.М. Держава-податки-бізнес (із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): [монографія] / Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.Л. - К.: Либідь, 1992. - 328 с.

134. Таранов І.М. Європейський досвід оподаткування: податкові технології Латвійської республіки // Світ фінансів. - 2007. - № 4 (13).

135. Тарасова С.В. Экономическая теория благосостояния: Учеб. пособ. для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 239 с.

136. Тимченко О.М. Податковий менеджмент: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2001. - 150 с.

137. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Моногр. / За наук. ред. В. Федосова. - К.: КНЕУ, 2002. - 432 с.

138. Черник Д.К. Основы налоговой системы: Учеб. для вузов / Д.К. Черник, А.П. Починок, В. П. Морозов. -3-є изд. перераб. и доп. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 517 с.

139. Шевчук В.О., Римарська Р.Ю. Уніфікація податкових систем країн Європейського Союзу як критерій поглиблення інтеграції// Фінанси України. - 2007. - № 12.

140. Швед Ю.А. Гармонізація прямого оподаткування у Європейському Союзі: сучасні тенденції / Ю.А. Швед // Наукові праці НДФІ. - 2005. - № 1 (30). - С. 40-50.

141. Юрій С.І., Крисоватий А.І., Кощук Т.В. Сучасні тенденції розвитку європейського оподаткування та новітня парадигма податкової політики в україні: Монограф. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. - 292 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!