Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3421 Список використаної літератури, Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем, НУХТ

Список використаної літератури, Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем, НУХТ

« Назад

Список використаної літератури

 1. Економіка підприємств харчової промисловості. / За ред. Заїнчковського А.О.- К.: Урожай, 1998. - 348с.

 2. Економіка підприємств / За ред. Покропивного С.Ф. В 2т. – К.: Хвиля-Прес, 1995. – 203с.

 3. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. Навч. посіб.- Львів: «Сполом», 2000. - 212с.

 4. Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488с.

 5. Кошелюк С.П. Економіка харчової промисловості. -К.: Вища школа, 1994. – 334с.

 6. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник.- К.: Скарби, 2002. -336с.

 7. Планування дільності підприємста: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Бєлов, Н.М. Євдокимова, В.Є. Москалюк та ін. За ред. В.Є. Москалика. – К.: КНЕУ, 2002. – 252с.

 8. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник – К.: КНЕУ, 2000. – 528с.

 9. Примак Т.О. Економіка підприємства. – К.: МАУП, 1999. – 108с.

 10. Сідун В. А. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 435 с.

 11. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навчальний посібник. – К.: «Каравела», 2003. – 432с.

 12. Хопчан М.І., Харів П.С., Бойчук І.М., Лотиш О.Я. Організація і планування виробництва: Теорія і практика. Навчальний посібник. – Тернопіль: Марком, «Нова генерація», 1996. – 194с.

 13. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник . – К.: МАУП, 1998. – 156с.

 14. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2002, - 647с.

Додаток А

Тематика розрахунково - графічних робіт

 1. Розрахунок собівартості та ефективності впровадження автоматизованої системи управління опаленням

 2. Розрахунок собівартості та ефективності впровадження автоматизованої системи управління процесом фільтрації

 3. Розрахунок собівартості та ефективності впровадження автоматизованої системи управління рівнем води в КУНГ

 4. Розрахунок собівартості та ефективності впровадження автоматизованої системи управління кондиціюванням повітря

 5. Розрахунок собівартості та ефективності впровадження автоматизованої системи управління газовим котлом

 6. Розрахунок собівартості та ефективності впровадження автоматизованої системи управління процесом випарювання

 7. Розрахунок собівартості та ефективності впровадження автоматизованої системи безтарного зберігання зерна.

 8. Розрахунок собівартості та ефективності впровадження автоматизованої системи управління приготування карамелю.

 9. Розрахунок собівартості та ефективності впровадження автоматизованої системи управління деаерації води. 

Додаток Б

Зміст

Розділ 1 Коротка характеристика об’єкту

 

Розділ 2 Розрахунок собівартості виробу

 

2.1 Розрахунок прямих матеріальних витрат

 

2.2 Розрахунок заробітної плати персоналу

 

2.3 Розрахунок непрямих витрат

 

2.4 Розрахунок повної собівартості виробу

 

Розділ 3 Кошторис витрат на експлуатацію виробу

 

Розділ 4 Розрахунок показників економічної ефективності

 

Література

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!