Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3420 Методичні вказівки до виконання розділу 4, Розрахунок показників економічної ефективності, НУХТ

Методичні вказівки до виконання розділу 4, Розрахунок показників економічної ефективності, НУХТ

« Назад

Розділ 4 Розрахунок показників економічної ефективності

Загальновідомо, що в умовах ринкової економіки ціни на товари формуються під впливом конкретних факторів на ринках збуту цих товарів.

При обґрунтуванні проектної ціни виробу необхідно врахувати, що вона має об’єктивні обмеження - нижню (Цнж) та верхню (Цвр) межі. Ціна виробу повинна забезпечувати йому достатній (нормальний) рівень прибутку на покриття капіталовкладень, що були здійснені для розробки і виготовлення виробу. При виконанні розрахунково-графічної роботи рівень прибутку (П) приймається, виходячи з середнього рівня рентабельності у галузі (Re≈30%).

Прибуток розраховується за формулою:

де ПС - повна собівартість виробу, грн. (табл. 5);

%Re – відсоток рентабельності, %.

Нижня ціна проектної ціни виробу розраховується за формулою:

Верхня межа проектної ціни повинна бути не вища, ніж ціна товарів-конкурентів або товару-попередника з урахуванням зміни його споживчих властивостей (продуктивності, строку служби, експлуатаційних витрат). Верхня межа проектної ціни розраховується за формулою:

де Цкон - ціна товарів-конкурентів, грн.;

Де - додатковий ефект, грн.

Ціна конкуруючого зразка товару розраховується за формулою:

Додатковий ефект (+) від використання виробу виникає внаслідок поліпшення споживчих властивостей, або ж, якщо пропонується виріб з гіршими споживчими властивостями – виникає знижка (-). Додатковий ефект розраховується у відсотках від повної собівартості виробу і для розрахунку приймається на рівні 8-10%:

де %Е - відсоток додаткового ефекту, %.

Капітальні вкладення на впровадження заходу розраховуються за формулою:

де К – первісна вартість нового обладнання, грн., К=0;

Д – витрати на демонтаж, грн., Д=0;

З – залишкова вартість, грн., З=0;

Л – ліквідаційна вартість обладнання (вартість металобрухту), грн., Л=0;

Ксуп – супутні витрати, грн., Ксуп=0;

Кбуд – витрати на будівельно-монтажні роботи, грн., Кбуд=0;

ОК - зміна нормативу оборотних коштів, грн.

Тобто,  (4.7)

Норматив оборотних коштів зростає в результаті придбання матеріалів, необхідних для виготовлення виробу. Отже, приріст нормативу оборотних коштів – це сума вартості основних та допоміжних матеріалів (табл. 1 та табл. 2).

Приріст нормативу оборотних коштів розраховується за формулою:

Коефіцієнт економічної ефективності капітальних затрат (Ер) відображає абсолютну ефективність капітальних вкладень, показує загальну величину їх віддачі. Нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних затрат складає Ен= 0,2.

Коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень розраховується за формулою:

Строк окупності капіталовкладень пропонованого виробу розраховується за формулою:

Строк окупності нормативний розраховується за формулою:

Економічний ефект від впровадження запропонованого виробу розрахується за формулою:

Розраховані техніко-економічні показники зводяться в табл. 7.

Таблиця 7

Техніко-економічні показники

№ п/п

Найменування показників

Позначення

Значення показників

1

Капітальні витрати

КВ

 

2

Ціна виробу

Цн

 

3

Коефіцієнт економічної ефективності капітальних затрат

Ер

 

4

Строк окупності капіталовкладень

Т

 

5

Економічний ефект від запровадження виробу

Ее

 

6

Сума річних витрат на експлуатацію створеного виробу

табл. 5

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!