Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3419 Методичні вказівки до виконання розділу 3, Кошторис витрат на експлуатацію виробу, НУХТ

Методичні вказівки до виконання розділу 3, Кошторис витрат на експлуатацію виробу, НУХТ

« Назад

Розділ 3 Кошторис витрат на експлуатацію виробу

Річний фонд оплати праці розраховується за формулою:

де Тст - годинна тарифна ставка обслуговуючого персоналу, грн. (для розрахунку приймається робітник IV розряду);

Фе – ефективний фонд робочого часу, год.

Ефективний фонд робочого часу розраховується за формулою:

де Кдн – кількість робочих днів за рік;

Тр.о. – тривалість роботи обладнання, год.

Кількість робочих днів підприємства:

де Фкал – календарний фонд робочого часу, днів;

ВС – вихідні та святкові дні;

ПР – зупинки на поточний ремонт, днів (для розрахунку приймається 20 днів);

Тз – технологічні зупинки, днів (для розрахунку приймається 10 днів).

Єдиний соціальний внесок розраховуються за формулою:

де %ЄСВ – відсоток відрахувань на соціальні заходи, %.

Річні витрати на амортизацію виробу розраховуються за формулою:

де Вобл - вартість обладнання (виробу), грн., Цн (формула 4.2);

Тн – нормативний строк експлуатації виробу, років (формула 4.11).

Річні витрати на електроенергію для живлення приладу розраховуються за формулою:

де П - потужність виробу, Вт;

Це - ціна 1 кВт/год. Електроенергії, грн.

Річні витрати на поточний ремонт, технічне обслуговування та експлуатаційні матеріали розраховуються, виходячи з нормативу цих витрат на 1000 год. роботи приладу (для розрахунку приймається 3%):

де Нто - норматив технічного обслуговування, %.

Інші витрати для розрахунку приймаються на рівні 2-5% від суми попередніх елементів витрат:

Результати виконаних розрахунків зводяться в табл. 6.

Таблиця 6

Кошторис витрат на експлуатацію виробу

№ п/п

Елементи витрат

 

Позначення

Сума витрат,

грн.

1

Фонд оплати праці

ФОП

19041,36

2

Єдиний соціальний внесок

ЄСВ

4189,09

3

Амортизація

Ар

5724,5

4

Витрати на електроенергію

Ве

22542

 

Поточний ремонт, технічне обслуго-вування та експлуатаційні матеріали

Впр

727,02

6

Інші витрати

ВІВ

2574,84

 

Разом

 

54798,81

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!