Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3418 Методичні вказівки до виконання розділу 2, Розрахунок собівартості виробу, НУХТ

Методичні вказівки до виконання розділу 2, Розрахунок собівартості виробу, НУХТ

« Назад

Розділ 2 Розрахунок собівартості виробу

2.1 Розрахунок прямих матеріальних витрат

До прямих матеріальних витрат у собівартості продукції та послуг належать витрати на матеріальні та енергетичні ресурси, які безпосередньо використовуються при виготовлені саме цієї продукції (послуг) і для яких можливе обґрунтування норм витрат цих ресурсів на одиницю продукції. Це можуть бути сировина та основні матеріали, з яких виготовляється продукція, покупні вироби, тара або комплектуючі напівфабрикати, допоміжні матеріали, паливо та енергія, що використовуються в процесах виготовлення продукції. Сюди також відносяться витрати на оплату послуг виробничого характеру, що прямо пов’язані з процесом виробництва зазначеної продукції та величина яких у собівартості одиниці продукції може бути чітко обґрунтована. Метою розробки цього розділу є обґрунтування таких витрат у собівартості приладу (пристрою, стенду тощо).

При створенні дослідного зразка приладу (пристрою, стенду тощо) а також при пусконалагоджуваних роботах використовується ряд матеріалів. Перелік використаних матеріалів та їх вартість, розрахована за діючими оптовими цінами для підприємств та організацій зводиться в табл. 1.

До вартості матеріалів включаються витрати на транспортно-заготівельні роботи. Для установ цей норматив складає 3-5% від сумарної вартості матеріалів. Крім того, до вартості матеріалів необхідно включити вартість неврахованих матеріалів (5% від сумарної вартості матеріалів).

Таблиця 1

Розрахунок прямих матеріальних затрат

№ п/п

Найменування матеріалів

 

Один. виміру

Ціна за одиницю

грн.

Кількість

Сума грн.

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Продовження табл. 1

№ п/п

Найменування матеріалів

 

Один. виміру

Ціна за одиницю

грн.

Кількість

Сума грн.

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Невраховані матеріали (5%)

грн.

 

 

623,05

12

Транспортно-заготівельні витрати (3-5%)

грн.

 

 

623,05

 

Загальна сума (Вом)

грн.

 

 

13707,1

При створенні дослідного зразка приладу (пристрою, стенду тощо) а також при пусконалагоджувальних роботах можуть бути використані допоміжні технологічні матеріали. Перелік використаних матеріалів та їх вартість, розрахована за діючими оптовими цінами для підприємств та організацій, зводиться в табл. 2.

Таблиця 2

Допоміжні технологічні матеріали

№ п/п

Найменування матеріалів

 

Один. виміру

Ціна за од.,

грн.

Кількість

Сума грн.

1

Щипці

 

 

 

 

2

Плоскогубці

шт.

47

1

47

Продовження табл. 2

№ п/п

Найменування матеріалів

 

Один. виміру

Ціна за од.,

грн.

Кількість

Сума грн.

3

Набір шестигранників

шт.

 

 

 

 

Разом (Вдм)

грн.

 

 

 

До прямих витрат на технологічну енергію слід віднести витрати на випробування готового приладу під навантаженням. Дана категорія витрат розраховується за формулою:

де Пс - потужність споживання приладу, Вт;

Трег - норма часу на регулювання приладу, год.;

Твип - норма часу на випробування приладу, год.;

Цел - ціна 1 кВт/год. електроенергії, грн.

2.2 Розрахунок заробітної плати персоналу 

Необхідно розрахувати заробітну плату персоналу, що був задіяний в науково-дослідних роботах згідно даних трудомісткості виконаних робіт та відповідно посадовим окладам. Заробітна плата персоналу включає основну та додаткову заробітну плату.

Термін роботи за окремими виконавцями визначається шляхом ділення трудомісткості робіт на середню кількість робочих днів у місяці.

Результати розрахунків заносяться в табл. 3. 

Таблиця 3

Основна заробітна плата робітників

Посада

 

Посадовий оклад,

грн..

Кількість днів роботи

Сума основної заробітної плати,

грн.

Електрик

 

 

 

Електрик

 

 

 

Разом

 

 

 

Додаткова заробітна плата визначається у розмірі 50% від основної заробітної плати штатних працівників за формулою:

де ДЗП - розмір додаткової заробітної плати, грн.;

ОЗП - розмір основної заробітної плати штатних працівників, грн.;

%ДЗП – відсоток додаткової заробітної плати, %.

Єдиний соціальний внесок розраховуються у відсотках від суми основної та додаткової заробітної плати. Відсоток єдиного соціального внеску складає 22%.

Єдиний соціальний внесок розраховуються за формулою:

де %ЄСВ. – єдиний соціальний внесок , %.

2.3 Розрахунок непрямих витрат

Собівартість будь-якої продукції включає в себе непрямі витрати: витрати на утримання і експлуатацію обладнання, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати.

При розрахунку витрат на утримання і експлуатацію обладнання необхідно враховувати вартість основних засобів підприємства, метод амортизаційних відрахувань, обраний підприємством, витрати на поточний ремонт. За відсутністю даних підприємства для розрахунку витрат на утримання і експлуатацію обладнання їх розмір приймають на рівні 60% від суми основної заробітної плати робітників:

де %ВУЕО – розмір витрат на утримання і експлуатацію обладнання, %.

Загальновиробничі витрати включаються до собівартості продукції, що виготовляється на підприємстві. За відсутністю даних підприємства для розрахунку загальновиробничих витрат їх розмір приймають на рівні 70% від суми основної заробітної плати робітників:

де %ЗВВ – розмір загальновиробничих витрат, %.

Адміністративні витрати визначаються за даними підприємства на основі складеного кошторису. За відсутністю даних підприємства для розрахунку адміністративних витрат їх розмір приймають на рівні 9-10% від виробничої собівартості одиниці продукції:

де %АВ – розмір адміністративних витрат, %.

ВС - виробнича собівартість одиниці виробу, грн. (табл. 4).

2.4 Розрахунок повної собівартості виробу

На основі виконаних розрахунків розробляється калькуляція виробу (табл. 4).

Таблиця 4

Калькуляція виробу

№ п/п

Найменування статей калькуляції

 

Сума, грн.

Структура, %

1

Основні матеріали

 

 

2

Допоміжні матеріали

 

 

3

Енергія на технологічні цілі

 

 

4

Основна заробітна плата робітників

 

 

5

Додаткова заробітна плата робітників

 

 

6

Єдиний соціальний внесок

 

 

7

Витрати на утримання і експлуатацію обладнання

 

 

8

Загальновиробничі витрати

 

 

9

Виробнича собівартість

 

 

10

Адміністративні витрати

 

 

11

Повні витрати

 

100

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!