Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3416 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для спеціальності Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем, НУХТ

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для спеціальності Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем, НУХТ

« Назад

Методичні вказівкидо виконання розрахунково-графічної роботидля спеціальності Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем

 

Сміла 2015

 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студ. спец. «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»/Уклад.: В М. Білик – Сміла: СТХТ НУХТ, 2015. – 18с. 

Рецензент: Білик Н В., викладач СТХТ НУХТ 

Укладач: Білик В М., викладач СТХТ НУХТ 

Методичні вказівки складено у відповідності з ГСВО України «Освітньо-кваліфікаційна характеристика» в галузі знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», спеціальність 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем» 

Підготовлено до друку комісією фахових дисциплін економічного циклу Смілянського технікуму харчових технологій НУХТ. 

Відповідальний за випуск: Камолов М.К.

Підписано до друку ____________

© Смілянський технікум харчових технологій НУХТ, 2015

 

Вступ  

Методичні вказівки висвітлюють методику обґрунтування економічної ефективності впровадження нового обладнання чи пристрою, розрахунок його собівартості та річних експлуатаційних витрат.

Мета і завдання розрахунково-графічної роботи – поглиблення теоретичних знань і вироблення практичних навиків, їх застосування на виробництві.

Виконання розрахунково-графічної роботи є однією з форм самостійної роботи студента, а також одним із підсумкових етапів підготовки до написання дипломного проекту.

До написання розрахунково-графічної роботи необхідно згідно з обраними темами (Додаток А) ознайомитись з методичною, науково-технічною та економічною літературою, довідниками, прейскурантами та іншими матеріалами.

Обсяг – 20-25 сторінок рукописного тексту на аркушах формату А4 або друкованого тексту шрифтом 14 з інтервалом 1,5.

Оформлення розрахунково-графічної роботи виконується згідно вимог до оформлення, вказаних в методичних вказівках до виконання курсової роботи із спец. дисципліни.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!