Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3412 Критерії оцінювання, Зовнішньоекономічна діяльність, НУДПСУ

Критерії оцінювання, Зовнішньоекономічна діяльність, НУДПСУ

« Назад

Критерії оцінювання

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до вимог "Положення про систему комплексної діагностики знань студентів", затвердженого НУДПСУ за загальноприйнятою шкалою ECTS, та згідно з Положення про критерії оцінювання, затвердженого на кафедрі міжнародної економіки та підприємництва.

В основу оцінки виконання розрахункової роботи покладено наступні критерії:

  1. вміння поєднувати теорію з практикою;

  2. логіка, структура, стиль викладу матеріалу в розрахунковій роботі, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки;

  3. ознайомлення з рекомендованою літературою з питань зовнішньоекономічної діяльності.

Виконання розрахункової роботи студентів оцінюється за наступною шкалою:

Ступінь виконання розрахункової роботи

Оцінка

- завдання розв’язані повністю і правильно, містять пояснення до розрахунків;

- здійснено посилання на нормативну базу, джерела фактографічної інформації та методичні прийоми дослідження;

- показано вміння самостійного формулювання висновків за результатами дослідження;

- проявлено творчий підхід до виконання завдання та використано новітні інформаційні технології.

5

- не системно здійснено посилання на нормативну базу, джерела фактографічної інформації та методичні прийоми дослідження;

- не в повній мірі показано вміння самостійно формулювати висновки та допущено незначні неточності у розрахунках за результатами проведеного дослідження;

- виконано у повному обсязі, але допущено неточності у виконанні розрахункової роботи;

- використано під час підготовки до завдань новітні інформаційні технології.

4,5

- періодично здійснено посилання на нормативну базу, джерела фактографічної інформації та методичні прийоми дослідження;

- не аргументовано викладено матеріал та сформульовано висновки з питань поставлених в дослідженні;

- допущено неточності у розрахунках за результатами проведеного дослідження;

- виконано у повному обсязі, але допущено значні неточності у вико­нанні розрахункової роботи;

- використано під час підготовки висновків новітні інформаційні технології.

4

- не здійснено посилання на нормативну базу, джерела фактографічної інформації та методичні прийоми дослідження;

- не сформульовано висновки за результатами ана­літичних розрахунків;

- виконано не у повному обсязі та допущено помилки у виконанні розрахункової роботи.

3,5

- не опрацьовано нормативні джерела, фактографічна інформація, не зазначено методичні прийоми дослідження;

- не сформульовані висновки за проведеними розрахунками;

- виконано не у повному обсязі завдання розрахункової роботи та до­пущено значні помилки.

3

- частково і неякісно виконано завдання розрахункової роботи.

2,5

- не виконано розрахункові завдання роботи.

2

Згідно затвердженого на кафедрі міжнародної економіки та підприємництва Положення про критерії оцінювання оцінка за виконання розрахункової роботи включається у підрахунок середнього балу за поточним контролем з переведенням у бали за поправочним коефіцієнтом 20.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!