Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3410 Список джерел, що рекомендовані до використання, Функціональне управління, ЄУ

Список джерел, що рекомендовані до використання, Функціональне управління, ЄУ

« Назад

Список джерел, що рекомендовані до використання

1. Мартиненко М.М. Основи менеджменту:Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.

2. Завадський Й.С. Менеджмент (у 3-х т.): Підручник / Й.С. Завадський. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2002. – 640 с.

3. Палеха Ю.І. Менеджмент для початківців: Навч. посібник. – К: ЄУ, 2001. – 191 с.

4. Соснін О.С. Основи теорії і практики менеджменту. – К.: УФИМБ, 2000. – 216 с.

5. Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003.– 224 с.

6. Андрійчук В., Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень, ризик. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 316 с.

7. Мескон М. Основы менеджмента (2-е изд.). – М.: Дело, 2000. – 800 с.

8. Веснин В. Менеджмент. – М.: Белые альвы, 2003. – 158 с.

9. Жданов С. Экономические модели и методы управления. – М.:Дело и сервис, 2000. – 176 с.

10. Керівництво організацією : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. Процик. - Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львів, політехніка», 2008. - 244 с.

11. Мартыненко Н. Технология менеджмента : учебник [для студ. вузов] / Н. Мартыненко. -К. : МП «Леся», 1997. - 800 с.

12. Веснин В.Р. Менеджмент : учебник / В.Р. Веснин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби ; Изд-во Проспект, 2006. - 504 с.

13. Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - М., 2003. - 528 с.

14. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / A.A. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба та ін. - К. : Атіка, 2007. - 564 с.

15. Райченко A.B. Общий менеджмент / A.B. Райченко. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 384 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!