Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3400 Зразок оформлення списку використаних джерел, Економіка підприємства, УЕП КРОК

Зразок оформлення списку використаних джерел, Економіка підприємства, УЕП КРОК

« Назад

Додаток Е 

Зразок оформлення списку використаних джерел

 Характеристика джерела

 

 Приклад оформлення

Конституція України, закони України, постанови Верховної Ради України

Цивільний кодекс України: Офіційний текст. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року / Міністерство Юстиції України. - К.: Атака, 2003.- 416 с

Або

Цивільний кодекс України: Офіційний текст. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року //Відомості Верховної Ради.-2003.-№40-44.-Ст.356

Монографії (один, два, три або чотири автори)

Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник/ Л.А. Швайка.- Львів: “Новий Світ - 2000”, 2003. – 268 с.

Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник/ Г.М.Тарасюк, Л.І.Шваб.К.: “Каравела”, 2003. – 432 с.

Бідзюра І.П.Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч. пос./ І.П.Бідзюра, В.К.Збарський, М.М. Ільчук.- К., 2001. – 320 с.

Монографії (п’ять та більше авторів)

Системный анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства / Н.И.Белоусова, Е.И.Вишняк, и др. – М.: Экономика, 1981. – 62 с.

Перекладні видання

Глен Р., Державне управління: Підручник/ Р.Глен, Пер. з англ. – К.: Основи, 1994. – 191 с.

Збірки наукових правь

Ефективність реформування української економіки: Зб. наук. пр. / Інститут економіки НАН України, 1999. – 210 с.

Складові частини:

Книги

Месель-Веселяк В.Я. Розвиток форм господарювання в агропромисловому комплексі / В.Я.Месель-Веселяк Розвиток форм господарювання на селі.; За ред. В.Я. Меселя-Веселюка і П.Т. Саблука. – К.: Урожай, 1993. – с.12-29.

Журналу

Онищенко О. Про підприємницькі форми господарювання в аграрній сфері / О. Онищенко, В.Юрчишин // Економіка України.- 1997. - № 4. – С. 50-60.

Тези доповідей

Підлужний Й. Історія становлення кооперації в Галиччині / Проблеми кооперації в сільському господарстві: Тези доп. міжнар. конф. – Львів-Дубляни. 1995. – С.41-43.

Автореферати дисертацій

Клиновський А.Б. Соціально-економічні проблеми розвитку та розміщення продуктивних сил регіону (на матеріалах Рівненської області): Автореф. дис. канд. екон. наук/ А.Б. Клиновський / НДЕІ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – К.: 2004. – 18 с.

Інтернет- джерело

Пищухи А.М., Шалкин А.В. Матричные системы управления. –www.scholar.ru

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!