Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3396 Структура курсової роботи, Економіка підприємства, УЕП КРОК

Структура курсової роботи, Економіка підприємства, УЕП КРОК

« Назад

5. Структура курсової роботи

Курсова робота, як самостійне дослідження, повинна відповідати нормативним вимогам.

Обсяг курсової роботи становить 35-40 сторінок друкованого тексту.

Структура курсової роботи включає наступні елементи:

- Титульна сторінка;

- Зміст;

- Вступ (2 стор.);

- Теоретична частина (10-12 стор.);

- Аналітична частина (12-15 стор.);

- Заключна частина (8-10 стор.)

- Висновки (2-3 стор.);

- Список використаних джерел;

- Додатки (якщо вони є і необхідні для пояснення).

Приблизний план курсової роботи наведений в додатку В.

У змісті відображають розділи та підрозділи курсової роботи та їх нумерацію.

Розділи, як правило, мають параграфи (підрозділи). Вступ та висновки не нумеруються.

Основна частина курсової роботи представлена трьома розділами.

Перший розділ є теоретичною частиною. В ньому розглядаються такі питання як сутність економічної категорії, її роль, основні принципи та функції, аналіз структури предмету вивчення, взаємозв’язок елементів системи, методичні підходи дослідження. Питання, які розглядаються, можуть бути оформлені у наступних підрозділах:

- сутність та значення категорії;

- основні принципи та функції;

- види (складові структури) та їх характеристика;

- методика визначення показників.

Другий розділ роботи є аналітичною частиною. В ньому аналізується предмет дослідження та вивчаються окремі його аспекти на базі об’єкта дослідження, оцінюється його найближче оточення. Підрозділами його можуть бути:

- оцінка конкурентного середовища (галузь або найближче оточення підприємства)

- характеристика господарської діяльності підприємства (об’єкта дослідження);

- аналіз основних аспектів проблеми.

Третій розділ є заключною частиною, яка визначає основні шляхи або напрямки зменшення, скорочення, оптимізації, удосконалення предмета дослідження відповідно до умов функціонування об’єкта дослідження.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!