Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3394 Обов'язки студента, Економіка підприємства, УЕП КРОК

Обов'язки студента, Економіка підприємства, УЕП КРОК

« Назад

3. Обов'язки студента

До виконання курсової роботи допускаються студенти, які виконали усі вимоги навчального плану впродовж навчального процесу.

Студент самостійно вибирає тему курсової роботи із переліку тем, запропонованих цикловою комісією або пропонує іншу тему, якщо є замовлення певного підприємства на її розробку.

Курсова робота є самостійною роботою студента. Автор роботи несе повну відповідальність за використання першоджерел, обґрунтування та прийняття рішень і виклад матеріалу в цілому. Необхідно також враховувати можливості зовнішнього середовища щодо перспектив розвитку галузі та досягнення передових підприємств і адаптацію їх досвіду на інші підприємства.

Циклова комісія знайомить студента з графіком виконання окремих етапів курсової роботи, датою захисту та дотриманням цих термінів. Здавати роботу на подальшу перевірку бажано разом з попередньо перевіреним чорновим варіантом курсової роботи.

Про виконання етапів, встановленого цикловою комісією графіку написання курсової роботи, студент звітується перед своїм керівником.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!